ZAMAWIAJĄCY

 

 

 

 

INŻYNIER

 

 

 

 

WYKONAWCA

 

 

 

 

   

Lokalizacja poszczególnych zdjęć wykonanych w miesiącu luty 2015

Lokalizacja poszczególnych zdjęć wykonanych w miesiącu luty 2015
  

Luty 2015

Fot. 1. remontowany wiadukt Trasy AK nad ul. Broniewskiego_2015-02-05

Fot. 1. remontowany wiadukt Trasy AK nad ul. Broniewskiego_2015-02-05

Fot. 2. remontowany wiadukt zachodni ul. Słowackiego nad Trasą AK_2015-02-05

Fot. 2. remontowany wiadukt zachodni ul. Słowackiego nad Trasą AK_2015-02-05

Fot. 3. odbudowywany tunel w ciągu ulic Hłaski i Gdańskiej_2015-02-05

Fot. 3. odbudowywany tunel w ciągu ulic Hłaski i Gdańskiej_2015-02-05

Fot. 4. remontowany wiadukt ul. Mickiewicza nad Trasą AK_2015-02-05

Fot. 4. remontowany wiadukt ul. Mickiewicza nad Trasą AK_2015-02-05

Fot. 5. projektowane półtunelowe ekrany akustyczne_2015-02-05

Fot. 5. projektowane półtunelowe ekrany akustyczne_2015-02-05

Fot. 6. południowa część wiaduktu Trasy AK nad fragmentem łącznicy zjazdowej w relacji wschód-południe na węźle Wisłostrada_2015-02-05

Fot. 6. południowa część wiaduktu Trasy AK nad fragmentem łącznicy zjazdowej w relacji wschód-południe na węźle Wisłostrada_2015-02-05

Fot. 7. łącznica wjazdowa na most Grota w relacji południe – wschód na węźle Wisłostrada_2015-02-05

Fot. 7. łącznica wjazdowa na most Grota w relacji południe – wschód na węźle Wisłostrada_2015-02-05

Fot. 8. południowa część wiaduktu Trasy AK nad Wisłostrada_2015-02-05

Fot. 8. południowa część wiaduktu Trasy AK nad Wisłostrada_2015-02-05

Fot. 9. most Grota_2015-02-05

Fot. 9. most Grota_2015-02-05

Fot. 10. odbudowywany wiadukt środkowo-południowy nad Traktem Nadwislańskim_2015-02-05

Fot. 10. odbudowywany wiadukt środkowo-południowy nad Traktem Nadwislańskim_2015-02-05

Fot. 11. odbudowywana łącznica w relacji zachod-północ na węźle Modlińska_2015-02-05

Fot. 11. odbudowywana łącznica w relacji zachod-północ na węźle Modlińska_2015-02-05

Fot. 12. remontowany wiadukt Trasy AK nad ul. Broniewskiego_2015-02-12

Fot. 12. remontowany wiadukt Trasy AK nad ul. Broniewskiego_2015-02-12

Fot. 13. remontowany wiadukt zachodni ul. Słowackiego nad Trasą AK_2015-02-12

Fot. 13. remontowany wiadukt zachodni ul. Słowackiego nad Trasą AK_2015-02-12

Fot. 14. odbudowywany tunel w ciągu ulic Hłaski i Gdańskiej_2015-02-12

Fot. 14. odbudowywany tunel w ciągu ulic Hłaski i Gdańskiej_2015-02-12

Fot. 15. remontowany wiadukt ul. Mickiewicza nad Trasą AK_2015-02-12

Fot. 15. remontowany wiadukt ul. Mickiewicza nad Trasą AK_2015-02-12

Fot. 16. projektowane półtunelowe ekrany akustyczne_2015-02-12

Fot. 16. projektowane półtunelowe ekrany akustyczne_2015-02-12

Fot. 17. odbudowywany wiadukt Trasy AK nad ul. Gwiaździstą_2015-02-12

Fot. 17. odbudowywany wiadukt Trasy AK nad ul. Gwiaździstą_2015-02-12

Fot. 18. południowa część wiaduktu Trasy AK nad Wisłostrada_2015-02-12

Fot. 18. południowa część wiaduktu Trasy AK nad Wisłostrada_2015-02-12

Fot. 19. most Grota_2015-02-12

Fot. 19. most Grota_2015-02-12

Fot. 20. remontowany wiadukt południowy nad Traktem Nadwiślańskim_2015-02-12

Fot. 20. remontowany wiadukt południowy nad Traktem Nadwiślańskim_2015-02-12

Fot. 21. odbudowywany wiadukt środkowo-południowy nad Traktem Nadwiślańskim_2015-02-12

Fot. 21. odbudowywany wiadukt środkowo-południowy nad Traktem Nadwiślańskim_2015-02-12

Fot. 22. odbudowywana łącznica w relacji zachód-północ na węźle Modlińska_2015-02-12

Fot. 22. odbudowywana łącznica w relacji zachód-północ na węźle Modlińska_2015-02-12

Fot. 23. remontowana łącznica w relacji zachód – południe nad Traktem Nadwiślańskim_2015-02-12

Fot. 23. remontowana łącznica w relacji zachód – południe nad Traktem Nadwiślańskim_2015-02-12

Fot. 24. remontowany wiadukt Trasy AK nad ul. Broniewskiego_2015-02-18

Fot. 24. remontowany wiadukt Trasy AK nad ul. Broniewskiego_2015-02-18

Fot. 25. remontowany wiadukt zachodni ul. Słowackiego nad Trasą AK_2015-02-18

Fot. 25. remontowany wiadukt zachodni ul. Słowackiego nad Trasą AK_2015-02-18

Fot. 26. odbudowywany tunel w ciągu ulic Hłaski i Gdańskiej_2015-02-18

Fot. 26. odbudowywany tunel w ciągu ulic Hłaski i Gdańskiej_2015-02-18

Fot. 27. remontowany wiadukt ul. Mickiewicza nad Trasą AK_2015-02-18

Fot. 27. remontowany wiadukt ul. Mickiewicza nad Trasą AK_2015-02-18

Fot. 28. odbudowywany wiadukt Trasy AK nad ul. Gwiaździstą_2015-02-18

Fot. 28. odbudowywany wiadukt Trasy AK nad ul. Gwiaździstą_2015-02-18

Fot. 29. południowa część wiaduktu Trasy AK nad Wisłostradą_2015-02-18

Fot. 29. południowa część wiaduktu Trasy AK nad Wisłostradą_2015-02-18

Fot. 30. most Grota_2015-02-18

Fot. 30. most Grota_2015-02-18

Fot. 31. remontowany wiadukt południowy nad Traktem Nadwiślańskim_2015-02-18

Fot. 31. remontowany wiadukt południowy nad Traktem Nadwiślańskim_2015-02-18

Fot. 32. odbudowywany wiadukt środkowo-południowy nad Traktem Nadwiślańskim_2015-02-18

Fot. 32. odbudowywany wiadukt środkowo-południowy nad Traktem Nadwiślańskim_2015-02-18

Fot. 33. odbudowywana łącznica w relacji zachód-północ na węźle Modlińska_2015-02-18

Fot. 33. odbudowywana łącznica w relacji zachód-północ na węźle Modlińska_2015-02-18

Fot. 34. remontowana łącznica w relacji zachód – południe nad Traktem Nadwiślańskim_2015-02-18

Fot. 34. remontowana łącznica w relacji zachód – południe nad Traktem Nadwiślańskim_2015-02-18

Fot. 35. remontowany wiadukt zachodni ul. Słowackiego nad Trasą AK_2015-02-26

Fot. 35. remontowany wiadukt zachodni ul. Słowackiego nad Trasą AK_2015-02-26

Fot. 36. odbudowywany tunel w ciągu ulic Hłaski i Gdańskiej_2015-02-26

Fot. 36. odbudowywany tunel w ciągu ulic Hłaski i Gdańskiej_2015-02-26

Fot. 37. remontowany wiadukt ul. Mickiewicza nad Trasą AK_2015-02-26

Fot. 37. remontowany wiadukt ul. Mickiewicza nad Trasą AK_2015-02-26

Fot. 38. projektowane póltunelowe ekrany akustyczne_2015-02-26

Fot. 38. projektowane póltunelowe ekrany akustyczne_2015-02-26

Fot. 39. odbudowywany wiadukt Trasy AK nad ul. Gwiaździstą_2015-02-26

Fot. 39. odbudowywany wiadukt Trasy AK nad ul. Gwiaździstą_2015-02-26

Fot. 40. południowa część wiaduktu Trasy AK nad fragmentem łącznicy zjazdowej w relacji wschód-południe na węźle Wisłostrada_2015-02-26

Fot. 40. południowa część wiaduktu Trasy AK nad fragmentem łącznicy zjazdowej w relacji wschód-południe na węźle Wisłostrada_2015-02-26

Fot. 41. południowa część wiaduktu Trasy AK nad Wislostradą_2015-02-26

Fot. 41. południowa część wiaduktu Trasy AK nad Wislostradą_2015-02-26

Fot. 42. most Grota_2015-02-26

Fot. 42. most Grota_2015-02-26

Fot. 43. remontowany wiadukt południowy nad Traktem Nadwiślańskim_2015-02-26

Fot. 43. remontowany wiadukt południowy nad Traktem Nadwiślańskim_2015-02-26

Fot. 44. odbudowywany wiadukt środkowo-południowy nad Traktem Nadwiślańskim_2015-02-26

Fot. 44. odbudowywany wiadukt środkowo-południowy nad Traktem Nadwiślańskim_2015-02-26

Fot. 45. odbudowywana łącznica w relacji zachód-północ na węźle Modlińska_2015-02-26

Fot. 45. odbudowywana łącznica w relacji zachód-północ na węźle Modlińska_2015-02-26

Fot. 46. remontowana łącznica w relacji zachód – południe nad Traktem Nadwiślańskim_2015-02-26

Fot. 46. remontowana łącznica w relacji zachód – południe nad Traktem Nadwiślańskim_2015-02-26