ZAMAWIAJĄCY

 

 

 

 

INŻYNIER

 

 

 

 

WYKONAWCA

 

 

 

 

   

Lokalizacja poszczególnych zdjęć wykonanych w miesiącu luty 2014

Lokalizacja poszczególnych zdjęć wykonanych w miesiącu luty 2014
  

Luty 2014

Fot.1. remontowana łącznica w relacji zachód-północ na węźle Wisłostrada 2014-02-05

Fot.1. remontowana łącznica w relacji zachód-północ na węźle Wisłostrada 2014-02-05

Fot.2. odbudowywana północna część wiaduktu Trasy AK nad Wisłostradą 2014-02-05

Fot.2. odbudowywana północna część wiaduktu Trasy AK nad Wisłostradą 2014-02-05

Fot.3. most Grota 2014-02-05

Fot.3. most Grota 2014-02-05

Fot.4. odbudowywany wiadukt środkowo-północny nad Traktem Nadwiślańskim 2014-02-05a

Fot.4. odbudowywany wiadukt środkowo-północny nad Traktem Nadwiślańskim 2014-02-05a

Fot.5. odbudowywany wiadukt środkowo-północny nad Traktem Nadwiślańskim 2014-02-05b

Fot.5. odbudowywany wiadukt środkowo-północny nad Traktem Nadwiślańskim 2014-02-05b

Fot.6. zwężenie nad wyburzanym tunelem w ciągu ulic  Gdańskiej i Hłaski 2014-02-05

Fot.6. zwężenie nad wyburzanym tunelem w ciągu ulic Gdańskiej i Hłaski 2014-02-05

Fot.7. ul. Gwiaździsta - przygotowanie do zmiany organizacji ruchu 2014-02-05

Fot.7. ul. Gwiaździsta - przygotowanie do zmiany organizacji ruchu 2014-02-05

Fot.8. odbudowywany wiadukt Trasy AK nad ul. Gwiaździstą 2014-02-05

Fot.8. odbudowywany wiadukt Trasy AK nad ul. Gwiaździstą 2014-02-05

Fot.9. remontowana łącznica w relacji zachód-południe na węźle Wisłostrada 2014-02-05

Fot.9. remontowana łącznica w relacji zachód-południe na węźle Wisłostrada 2014-02-05

Fot.10. odbudowywana północna część wiaduktu Trasy AK nad fragmentem łącznicy w relacji wschód- południe na węźle Wisłostrada 2014-02-05

Fot.10. odbudowywana północna część wiaduktu Trasy AK nad fragmentem łącznicy w relacji wschód- południe na węźle Wisłostrada 2014-02-05

Fot.11. odbudowywany wiadukt Trasy AK nad ul. Gwiaździstą 2014-02-13

Fot.11. odbudowywany wiadukt Trasy AK nad ul. Gwiaździstą 2014-02-13

Fot.12. projektowany most nad Łachą Potocką 2014-02-13

Fot.12. projektowany most nad Łachą Potocką 2014-02-13

Fot.13. remontowana łącznica w relacji zachód-północ na węźle Wisłostrada 2014-02-13

Fot.13. remontowana łącznica w relacji zachód-północ na węźle Wisłostrada 2014-02-13

Fot.14. odbudowywany wiadukt Trasy AK nad Wisłostradą 2014-02-13

Fot.14. odbudowywany wiadukt Trasy AK nad Wisłostradą 2014-02-13

Fot.15. most Grota 2014-02-13

Fot.15. most Grota 2014-02-13

Fot.16. odbudowywany wiadukt środkowo-północny nad Traktem Nadwiślańskim 2014-02-13

Fot.16. odbudowywany wiadukt środkowo-północny nad Traktem Nadwiślańskim 2014-02-13

Fot.17. przejście dla pieszych pod projektowaną łącznicą w relacji północ-zachód na węźle Modlińska 2014-02-13

Fot.17. przejście dla pieszych pod projektowaną łącznicą w relacji północ-zachód na węźle Modlińska 2014-02-13

Fot.18. wschodnia część wiaduktu ul. Słowackiego nad Trasą AK 2014-02-13

Fot.18. wschodnia część wiaduktu ul. Słowackiego nad Trasą AK 2014-02-13

Fot.19. demontaż ekranów akustycznych 2014-02-13

Fot.19. demontaż ekranów akustycznych 2014-02-13

Fot.20. Trasa AK nad wyburzanym tunelem w ciągu ulic Hłaski i Gdańskiej 2014-02-13

Fot.20. Trasa AK nad wyburzanym tunelem w ciągu ulic Hłaski i Gdańskiej 2014-02-13

Fot.21. Okolice 45T_Trasa AK_2014-02-20

Fot.21. Okolice 45T_Trasa AK_2014-02-20

Fot.22. odbudowywany wiadukt Trasy AK nad ul. Gwiaździstą 2014-02-20

Fot.22. odbudowywany wiadukt Trasy AK nad ul. Gwiaździstą 2014-02-20

Fot.23. odbudowywany wiadukt Trasy AK nad ul. Gwiaździstą 2014-02-20b

Fot.23. odbudowywany wiadukt Trasy AK nad ul. Gwiaździstą 2014-02-20b

Fot.24. odbudowywany wiadukt Trasy AK nad ul. Gwiaździstą 2014-02-20a

Fot.24. odbudowywany wiadukt Trasy AK nad ul. Gwiaździstą 2014-02-20a

Fot.25. odbudowywana północna część wiaduktu Trasy AK nad fragmentem łącznicy w relacji wschód- południe na węźle Wisłostrada 2014-02-20

Fot.25. odbudowywana północna część wiaduktu Trasy AK nad fragmentem łącznicy w relacji wschód- południe na węźle Wisłostrada 2014-02-20

Fot.26. remontowana łącznica w relacji zachód-północ na węźle Wisłostrada 2014-02-20

Fot.26. remontowana łącznica w relacji zachód-północ na węźle Wisłostrada 2014-02-20

Fot.27. odbudowywany wiadukt Trasy AK nad Wisłostradą 2014-02-20

Fot.27. odbudowywany wiadukt Trasy AK nad Wisłostradą 2014-02-20

Fot.28. most Grota 2014-02-20

Fot.28. most Grota 2014-02-20

Fot.29. odbudowywany wiadukt środkowo-północny nad Traktem Nadwiślańskim 2014-02-20

Fot.29. odbudowywany wiadukt środkowo-północny nad Traktem Nadwiślańskim 2014-02-20

Fot.30. odbudowywany wiadukt północny nad Traktem Nadwiślańskim 2014-02-20

Fot.30. odbudowywany wiadukt północny nad Traktem Nadwiślańskim 2014-02-20

Fot.31. remontowana łącznica w relacji południe-zachód na węźle Modlińska 2014-02-20

Fot.31. remontowana łącznica w relacji południe-zachód na węźle Modlińska 2014-02-20

Fot.32. Okolice26T_zwężenie ul. Modlińskiej 2014-02-20

Fot.32. Okolice26T_zwężenie ul. Modlińskiej 2014-02-20

Fot.33. wschodnia część wiaduktu ul. Słowackiego nad Trasą AK 2014-02-20

Fot.33. wschodnia część wiaduktu ul. Słowackiego nad Trasą AK 2014-02-20

Fot.34. wyburzany tunel w ciągu ulic Hłaski i Gdańskiej 2014-02-20

Fot.34. wyburzany tunel w ciągu ulic Hłaski i Gdańskiej 2014-02-20

Fot.35. odbudowywany wiadukt Trasy AK nad Wisłostradą 2014-02-27b

Fot.35. odbudowywany wiadukt Trasy AK nad Wisłostradą 2014-02-27b

Fot.36. remontowany wiadukt tramwajowy nad Trasą AK na węźle Marymoncka 2014-02-27

Fot.36. remontowany wiadukt tramwajowy nad Trasą AK na węźle Marymoncka 2014-02-27

Fot.37. wyburzany tunel w ciągu ulic Hłaski i Gdańskiej2014-02-27

Fot.37. wyburzany tunel w ciągu ulic Hłaski i Gdańskiej2014-02-27

Fot.38. odbudowywany wiadukt Trasy AK nad ul. Gwiaździstą 2014-02-27

Fot.38. odbudowywany wiadukt Trasy AK nad ul. Gwiaździstą 2014-02-27

Fot.39. most Grota 2014-02-27

Fot.39. most Grota 2014-02-27

Fot.40. most Grota2014-02-27

Fot.40. most Grota2014-02-27

Fot.41. most Grota  2014-02-27

Fot.41. most Grota 2014-02-27

Fot.42. odbudowywany wiadukt środkowo-północny nad Traktem Nadwiślańskim 2014-02-27

Fot.42. odbudowywany wiadukt środkowo-północny nad Traktem Nadwiślańskim 2014-02-27

Fot.43. odbudowywany wiadukt Trasy AK nad ul. Gwiaździstą2014-02-27

Fot.43. odbudowywany wiadukt Trasy AK nad ul. Gwiaździstą2014-02-27

Fot.44. odbudowywany wiadukt Trasy AK nad fragmentem łącznicy w relacji wschód- południe na węźle Wisłostrada2014-02-27

Fot.44. odbudowywany wiadukt Trasy AK nad fragmentem łącznicy w relacji wschód- południe na węźle Wisłostrada2014-02-27

Fot.45. remontowana łącznica w relacji zachód-północ na węźle Wisłostrada2014-02-27

Fot.45. remontowana łącznica w relacji zachód-północ na węźle Wisłostrada2014-02-27

Fot.46. odbudowywany wiadukt Trasy AK nad Wisłostradą2014-02-27

Fot.46. odbudowywany wiadukt Trasy AK nad Wisłostradą2014-02-27

Fot.47. odbudowywany wiadukt Trasy AK nad Wisłostradą2014-02-27a

Fot.47. odbudowywany wiadukt Trasy AK nad Wisłostradą2014-02-27a