ZAMAWIAJĄCY

 

 

 

 

INŻYNIER

 

 

 

 

WYKONAWCA

 

 

 

 

   

Lokalizacja poszczególnych zdjęć wykonanych w miesiącu listopad 2013

Lokalizacja poszczególnych zdjęć wykonanych w miesiącu listopad 2013
  

Listopad 2013

Fot.1. Łącznica wjazdowa na Most Grota w relacji północ - zachód - 27.11.2013

Fot.1. Łącznica wjazdowa na Most Grota w relacji północ - zachód - 27.11.2013

Fot.2. Most Grota nitka pn (ul.Modlinska kolo 29T) - 27.11.2013

Fot.2. Most Grota nitka pn (ul.Modlinska kolo 29T) - 27.11.2013

Fot.3. Most Grota nitka pn nad Wisłą - 27.11.2013

Fot.3. Most Grota nitka pn nad Wisłą - 27.11.2013

Fot. 4. Most Grota nitka pn nad Wisłą - 27.11.2013

Fot. 4. Most Grota nitka pn nad Wisłą - 27.11.2013

Fot.5. Łącznica zjazdowa z trasy AK w relacji zachód - północ - 27.11.2013

Fot.5. Łącznica zjazdowa z trasy AK w relacji zachód - północ - 27.11.2013

Fot.6. Północna część wiaduktu trasy AK - 27.11.2013

Fot.6. Północna część wiaduktu trasy AK - 27.11.2013

Fot.7. Północna część wiaduktu trasy AK- 27.11.2013

Fot.7. Północna część wiaduktu trasy AK- 27.11.2013

Fot.8. Północna część wiaduktu trasy AK- 27.11.2013

Fot.8. Północna część wiaduktu trasy AK- 27.11.2013

Fot.9. Północna część wiaduktu trasy AK nad Wisłostradą - 27.11.2013

Fot.9. Północna część wiaduktu trasy AK nad Wisłostradą - 27.11.2013

Fot.10. Północna część wiaduktu trasy AK nad ul.Gwiaździstą - 27.11.2013

Fot.10. Północna część wiaduktu trasy AK nad ul.Gwiaździstą - 27.11.2013

Fot.11. Frezowanie nawierzchni na wylaczonej jezdni polnocnej

Fot.11. Frezowanie nawierzchni na wylaczonej jezdni polnocnej

Fot.12.Frezowanie nawierzchni na wylaczonej jezdni polnocnej

Fot.12.Frezowanie nawierzchni na wylaczonej jezdni polnocnej

Fot.13.Frezowanie nawierzchni na wylaczonej jezdni polnocnej

Fot.13.Frezowanie nawierzchni na wylaczonej jezdni polnocnej

Fot.14.Frezowanie nawierzchni na wylaczonej jezdni polnocnej

Fot.14.Frezowanie nawierzchni na wylaczonej jezdni polnocnej

Fot.15.Wprowadzanie czasowej organizacji ruchu na moscie i trasie AK

Fot.15.Wprowadzanie czasowej organizacji ruchu na moscie i trasie AK

Fot.16.Rozbiorka wjazdu na most z wezla Modlinska

Fot.16.Rozbiorka wjazdu na most z wezla Modlinska

Fot.17.Rozbiorka wjazdu na most z wezla Modlinska

Fot.17.Rozbiorka wjazdu na most z wezla Modlinska

Fot.18.Trasa Ak na wysokości ul. Gwiaździstej

Fot.18.Trasa Ak na wysokości ul. Gwiaździstej

Fot.19.Trasa Ak na wysokości ul. Gwiaździstej

Fot.19.Trasa Ak na wysokości ul. Gwiaździstej

Fot.20. Wiadukt nad Wislostradą

Fot.20. Wiadukt nad Wislostradą

Fot.21. Wiadukt nad Wislostradą

Fot.21. Wiadukt nad Wislostradą

Fot.22. Wiadukt nad Wislostradą

Fot.22. Wiadukt nad Wislostradą

Fot.23. Wiadukt nad Wislostradą

Fot.23. Wiadukt nad Wislostradą

Fot.24. Wprowadzanie czasowej organizacji ruchu w rejonie ul.Słomińskiego

Fot.24. Wprowadzanie czasowej organizacji ruchu w rejonie ul.Słomińskiego