ZAMAWIAJĄCY

 

 

 

 

INŻYNIER

 

 

 

 

WYKONAWCA

 

 

 

 

   

Lokalizacja poszczególnych zdjęć wykonanych w miesiącu kwietniu 2015

Lokalizacja poszczególnych zdjęć wykonanych w miesiącu kwietniu 2015
  

Kwiecień 2015

Fot. 1. remontowany wiadukt Trasy AK nad ul. Broniewskiego_2015-04-10

Fot. 1. remontowany wiadukt Trasy AK nad ul. Broniewskiego_2015-04-10

Fot. 2. odbudowywany tunel w ciągu ulic Hłaski i Gdańskiej_2015-04-09

Fot. 2. odbudowywany tunel w ciągu ulic Hłaski i Gdańskiej_2015-04-09

Fot. 3. projektowane półtunelowe ekrany akustyczne_2015-04-09

Fot. 3. projektowane półtunelowe ekrany akustyczne_2015-04-09

Fot. 4. odbudowywany wiadukt Trasy AK nad ul. Gwiaździstą_2015-04-10

Fot. 4. odbudowywany wiadukt Trasy AK nad ul. Gwiaździstą_2015-04-10

Fot. 5. południowa część wiaduktu Trasy AK nad fragmentem łącznicy zjazdowej w relacji wschód-południe na węźle Wisłostrada_2015-04-09

Fot. 5. południowa część wiaduktu Trasy AK nad fragmentem łącznicy zjazdowej w relacji wschód-południe na węźle Wisłostrada_2015-04-09

Fot. 6. łącznica wjazdowa na most Grota w relacji południe – wschód na węźle Wisłostrada_2015-04-09

Fot. 6. łącznica wjazdowa na most Grota w relacji południe – wschód na węźle Wisłostrada_2015-04-09

Fot. 7. południowa część wiaduktu Trasy AK nad Wislostradą_2015-04-10

Fot. 7. południowa część wiaduktu Trasy AK nad Wislostradą_2015-04-10

Fot. 8. most Grota_2015-04-09

Fot. 8. most Grota_2015-04-09

Fot. 9. remontowany wiadukt południowy nad Traktem Nadwislańskim_2015-04-09

Fot. 9. remontowany wiadukt południowy nad Traktem Nadwislańskim_2015-04-09

Fot. 10. odbudowywana łącznica w relacji zachód-północ na węźle Modlińska_2015-04-09

Fot. 10. odbudowywana łącznica w relacji zachód-północ na węźle Modlińska_2015-04-09

Fot. 11. remontowany wiadukt Trasy AK nad ul. Broniewskiego_2015-04-16

Fot. 11. remontowany wiadukt Trasy AK nad ul. Broniewskiego_2015-04-16

Fot. 12. remontowany wiadukt zachodni ul. Słowackiego nad Trasą AK_2015-04-16

Fot. 12. remontowany wiadukt zachodni ul. Słowackiego nad Trasą AK_2015-04-16

Fot. 13. remontowany wiadukt ul. Mickiewicza nad Trasą AK_2015-04-16

Fot. 13. remontowany wiadukt ul. Mickiewicza nad Trasą AK_2015-04-16

Fot. 14. projektowane półtunelowe ekrany akustyczne_2015-04-16

Fot. 14. projektowane półtunelowe ekrany akustyczne_2015-04-16

Fot. 15. odbudowywana kładka nad Trasa AK przy Osiedlu Potok_2015-04-16

Fot. 15. odbudowywana kładka nad Trasa AK przy Osiedlu Potok_2015-04-16

Fot. 16. odbudowywany wiadukt Trasy AK nad ul. Gwiaździstą i projektowane półtunelowe ekrany akustyczne_2015-04-16

Fot. 16. odbudowywany wiadukt Trasy AK nad ul. Gwiaździstą i projektowane półtunelowe ekrany akustyczne_2015-04-16

Fot. 17. łącznica wjazdowa na most Grota w relacji południe – wschód na węźle Wisłostrada_2015-04-16

Fot. 17. łącznica wjazdowa na most Grota w relacji południe – wschód na węźle Wisłostrada_2015-04-16

Fot. 18. południowa część wiaduktu Trasy AK nad Wisłostrada_2015-04-16

Fot. 18. południowa część wiaduktu Trasy AK nad Wisłostrada_2015-04-16

Fot. 19. most Grota_2015-04-16

Fot. 19. most Grota_2015-04-16

Fot. 20. odbudowywany wiadukt środkowo-południowy nad Traktem Nadwiślańskim_2015-04-16

Fot. 20. odbudowywany wiadukt środkowo-południowy nad Traktem Nadwiślańskim_2015-04-16

Fot. 21. odbudowywana łącznica w relacji zachód-północ na węźle Modlińska_2015-04-16

Fot. 21. odbudowywana łącznica w relacji zachód-północ na węźle Modlińska_2015-04-16

Fot. 22. remontowany wiadukt Trasy AK nad ul. Broniewskiego_2015-04-23

Fot. 22. remontowany wiadukt Trasy AK nad ul. Broniewskiego_2015-04-23

Fot. 23. remontowany wiadukt zachodni ul. Słowackiego nad Trasą AK_2015-04-23

Fot. 23. remontowany wiadukt zachodni ul. Słowackiego nad Trasą AK_2015-04-23

Fot. 24. odbudowywany tunel w ciągu ulic Hłaski i Gdańskiej_2015-04-23

Fot. 24. odbudowywany tunel w ciągu ulic Hłaski i Gdańskiej_2015-04-23

Fot. 25. remontowany wiadukt ul. Mickiewicza nad Trasą AK_2015-04-23

Fot. 25. remontowany wiadukt ul. Mickiewicza nad Trasą AK_2015-04-23

Fot. 26. projektowane półtunelowe ekrany akustyczne_2015-04-23

Fot. 26. projektowane półtunelowe ekrany akustyczne_2015-04-23

Fot. 27. odbudowywany wiadukt Trasy AK nad ul. Gwiaździstą_2015-04-23

Fot. 27. odbudowywany wiadukt Trasy AK nad ul. Gwiaździstą_2015-04-23

Fot. 28. łącznica wjazdowa na most Grota w relacji południe – wschód na węźle Wisłostrada_2015-04-23

Fot. 28. łącznica wjazdowa na most Grota w relacji południe – wschód na węźle Wisłostrada_2015-04-23

Fot. 29. południowa część wiaduktu Trasy AK nad Wisłostrada_2015-04-23

Fot. 29. południowa część wiaduktu Trasy AK nad Wisłostrada_2015-04-23

Fot. 30. most Grota_2015-04-23

Fot. 30. most Grota_2015-04-23

Fot. 31. remontowany wiadukt południowy nad Traktem Nadwiślańskim_2015-04-23

Fot. 31. remontowany wiadukt południowy nad Traktem Nadwiślańskim_2015-04-23

Fot. 32. odbudowywana łącznica w relacji zachód-północ na węźle Modlińska_2015-04-23

Fot. 32. odbudowywana łącznica w relacji zachód-północ na węźle Modlińska_2015-04-23

Fot. 33. remontowana łącznica w relacji zachód – południe nad Traktem Nadwiślanskim_2015-04-23

Fot. 33. remontowana łącznica w relacji zachód – południe nad Traktem Nadwiślanskim_2015-04-23