ZAMAWIAJĄCY

 

 

 

 

INŻYNIER

 

 

 

 

WYKONAWCA

 

 

 

 

   

Lokalizacja poszczególnych zdjęć wykonanych w miesiącu grudzień 2014

Lokalizacja poszczególnych zdjęć wykonanych w miesiącu grudzień 2014
  

Grudzień 2014

Fot. 1. remontowany wiadukt Trasy AK nad ul. Broniewskiego_2014-12-04

Fot. 1. remontowany wiadukt Trasy AK nad ul. Broniewskiego_2014-12-04

Fot. 2. odbudowywany tunel w ciągu ulic Hłaski i Gdańskiej_2014-12-04

Fot. 2. odbudowywany tunel w ciągu ulic Hłaski i Gdańskiej_2014-12-04

Fot. 3. projektowane półtunelowe ekrany akustyczne_2014-12-04

Fot. 3. projektowane półtunelowe ekrany akustyczne_2014-12-04

Fot. 4. odbudowywany wiadukt Trasy AK nad ul. Gwiaździstą_2014-12-04

Fot. 4. odbudowywany wiadukt Trasy AK nad ul. Gwiaździstą_2014-12-04

Fot. 5. południowa część wiaduktu Trasy AK nad fragmentem łącznicy zjazdowej w relacji wschód-południe na węźle Wislostrada_2014-12-04

Fot. 5. południowa część wiaduktu Trasy AK nad fragmentem łącznicy zjazdowej w relacji wschód-południe na węźle Wislostrada_2014-12-04

Fot. 6. południowa część wiaduktu Trasy AK nad Wisłostradą_2014-12-04

Fot. 6. południowa część wiaduktu Trasy AK nad Wisłostradą_2014-12-04

Fot. 7. most Grota_2014-12-04

Fot. 7. most Grota_2014-12-04

Fot. 8. remontowany wiadukt południowy nad Traktem Nadwiślanskim_2014-12-04

Fot. 8. remontowany wiadukt południowy nad Traktem Nadwiślanskim_2014-12-04

Fot. 9. odbudowywany wiadukt środkowo-południowy nad Traktem Nadwiślanskim_2014-12-04

Fot. 9. odbudowywany wiadukt środkowo-południowy nad Traktem Nadwiślanskim_2014-12-04

Fot. 10. odbudowywany tunel w ciagu łącznicy wjazdowej w relacji północ-wschód na węźle Modlińska_2014-12-04

Fot. 10. odbudowywany tunel w ciagu łącznicy wjazdowej w relacji północ-wschód na węźle Modlińska_2014-12-04

Fot. 11. odbudowywana łącznica w relacji zachód-północ na węźle Modlińska_2014-12-04

Fot. 11. odbudowywana łącznica w relacji zachód-północ na węźle Modlińska_2014-12-04

Fot. 12. remontowana łącznica w relacji zachód - południe nad Traktem Nadwiślańskim_2014-12-04

Fot. 12. remontowana łącznica w relacji zachód - południe nad Traktem Nadwiślańskim_2014-12-04

Fot. 13. remontowany wiadukt Trasy AK nad ul. Broniewskiego_2014-12-11

Fot. 13. remontowany wiadukt Trasy AK nad ul. Broniewskiego_2014-12-11

Fot. 14. odbudowywany tunel w ciągu ulic Hłaski i Gdańskiej_2014-12-11

Fot. 14. odbudowywany tunel w ciągu ulic Hłaski i Gdańskiej_2014-12-11

Fot. 15. remontowany wiadukt ul. Mickiewicza nad Trasą AK_2014-12-11

Fot. 15. remontowany wiadukt ul. Mickiewicza nad Trasą AK_2014-12-11

Fot. 16. projektowane półtunelowe ekrany akustyczne_2014-12-11

Fot. 16. projektowane półtunelowe ekrany akustyczne_2014-12-11

Fot. 17. odbudowywany wiadukt Trasy AK nad ul. Gwiaździstą_2014-12-11

Fot. 17. odbudowywany wiadukt Trasy AK nad ul. Gwiaździstą_2014-12-11

Fot. 18. południowa część wiaduktu Trasy AK nad fragmentem łącznicy zjazdowej w relacji wschód-południe na węźle Wisłostrada_2014-12-11

Fot. 18. południowa część wiaduktu Trasy AK nad fragmentem łącznicy zjazdowej w relacji wschód-południe na węźle Wisłostrada_2014-12-11

Fot. 19. południowa część wiaduktu Trasy AK nad Wisłostradą_2014-12-11

Fot. 19. południowa część wiaduktu Trasy AK nad Wisłostradą_2014-12-11

Fot. 20. most Grota_2014-12-11

Fot. 20. most Grota_2014-12-11

Fot. 21. remontowany wiadukt południowy nad Traktem Nadwiślanskim_2014-12-11

Fot. 21. remontowany wiadukt południowy nad Traktem Nadwiślanskim_2014-12-11

Fot. 22. odbudowywany wiadukt środkowo-południowy nad Traktem Nadwiślanskim_2014-12-11

Fot. 22. odbudowywany wiadukt środkowo-południowy nad Traktem Nadwiślanskim_2014-12-11

Fot. 23. remontowany wiadukt ul. Mickiewicza nad Trasą AK_2014-12-18

Fot. 23. remontowany wiadukt ul. Mickiewicza nad Trasą AK_2014-12-18

Fot. 24. projektowane półtunelowe ekrany akustyczne_2014-12-18

Fot. 24. projektowane półtunelowe ekrany akustyczne_2014-12-18

Fot. 25. odbudowywany wiadukt Trasy AK nad ul. Gwiaździstą_2014-12-18

Fot. 25. odbudowywany wiadukt Trasy AK nad ul. Gwiaździstą_2014-12-18

Fot. 26. południowa część wiaduktu Trasy AK nad fragmentem łącznicy zjazdowej w relacji wschód-południe na węźle Wisłostrada_2014-12-18

Fot. 26. południowa część wiaduktu Trasy AK nad fragmentem łącznicy zjazdowej w relacji wschód-południe na węźle Wisłostrada_2014-12-18

Fot. 27. południowa część wiaduktu Trasy AK nad Wisłostradą_2014-12-18

Fot. 27. południowa część wiaduktu Trasy AK nad Wisłostradą_2014-12-18

Fot. 28. most Grota_2014-12-18

Fot. 28. most Grota_2014-12-18

Fot. 29. remontowany wiadukt południowy nad Traktem Nadwiślańskim_2014-12-18

Fot. 29. remontowany wiadukt południowy nad Traktem Nadwiślańskim_2014-12-18

Fot. 30. odbudowywany wiadukt środkowo-południowy nad Traktem Nadwiślańskim_2014-12-18

Fot. 30. odbudowywany wiadukt środkowo-południowy nad Traktem Nadwiślańskim_2014-12-18

Fot. 31. odbudowywany tunel w ciągu łącznicy wjazdowej w relacji północ-wschód na węźle Modlińska_2014-12-18

Fot. 31. odbudowywany tunel w ciągu łącznicy wjazdowej w relacji północ-wschód na węźle Modlińska_2014-12-18

Fot. 32. odbudowywana łącznica w relacji zachód-północ na węźle Modlińska_2014-12-18

Fot. 32. odbudowywana łącznica w relacji zachód-północ na węźle Modlińska_2014-12-18

Fot. 33. remontowana łącznica w relacji zachód - południe nad Traktem Nadwiślańskim_2014-12-18

Fot. 33. remontowana łącznica w relacji zachód - południe nad Traktem Nadwiślańskim_2014-12-18