ZAMAWIAJĄCY

 

 

 

 

INŻYNIER

 

 

 

 

WYKONAWCA

 

 

 

 

   

Lokalizacja poszczególnych zdjęć wykonanych w miesiącu grudzień 2013

Lokalizacja poszczególnych zdjęć wykonanych w miesiącu grudzień 2013
  

Grudzień 2013

Fot.1. łącznica wjazdowa na Most Grota w relacji południe - zachód na węźle Modlińska

Fot.1. łącznica wjazdowa na Most Grota w relacji południe - zachód na węźle Modlińska

Fot.2. łącznica wjazdowa na Most Grota w relacji północ - zachód na węźle Modlińska tylko wiadukt od nasypu

Fot.2. łącznica wjazdowa na Most Grota w relacji północ - zachód na węźle Modlińska tylko wiadukt od nasypu

Fot.3. łącznica zjazdowa z trasy AK w relacji zachód - północ na węźle Wisłostrada (1)

Fot.3. łącznica zjazdowa z trasy AK w relacji zachód - północ na węźle Wisłostrada (1)

Fot.4. łącznica zjazdowa z trasy AK w relacji zachód - północ na węźle Wisłostrada (2)

Fot.4. łącznica zjazdowa z trasy AK w relacji zachód - północ na węźle Wisłostrada (2)

Fot.5. nitka pn okolice 29T_łącznica wjazdowa na Most Grota w relacji północ - zachód na węźle Modlińska tylko wiadukt od nasypu

Fot.5. nitka pn okolice 29T_łącznica wjazdowa na Most Grota w relacji północ - zachód na węźle Modlińska tylko wiadukt od nasypu

Fot.6. nitka pn okolice 29T_łącznica wjazdowa na Most Grota w relacji północ - zachód na węźle Modlińska tylko wiadukt od nasypu

Fot.6. nitka pn okolice 29T_łącznica wjazdowa na Most Grota w relacji północ - zachód na węźle Modlińska tylko wiadukt od nasypu

Fot.7. północna część wiaduktu Trasy AK nad fragmentem łącznicy zjazdowej w relacji wschód - południe na węźle Wisłostrada (2)

Fot.7. północna część wiaduktu Trasy AK nad fragmentem łącznicy zjazdowej w relacji wschód - południe na węźle Wisłostrada (2)

Fot.8. północna część wiaduktu Trasy AK nad fragmentem łącznicy zjazdowej w relacji wschód - południe na węźle Wisłostrada

Fot.8. północna część wiaduktu Trasy AK nad fragmentem łącznicy zjazdowej w relacji wschód - południe na węźle Wisłostrada

Fot.9. północna część wiaduktu trasy AK nad ul. Gwiaździstą

Fot.9. północna część wiaduktu trasy AK nad ul. Gwiaździstą

Fot.10. północna część wiaduktu trasy AK nad Wisłostradą

Fot.10. północna część wiaduktu trasy AK nad Wisłostradą

Fot.11. 2013-12-19_Most Grota (a)

Fot.11. 2013-12-19_Most Grota (a)

Fot.12. 2013-12-19 Most Grota (b)

Fot.12. 2013-12-19 Most Grota (b)

Fot.13. 2013-12-19 odbudowywana łącznica wjazdowa na most Grota ...

Fot.13. 2013-12-19 odbudowywana łącznica wjazdowa na most Grota ...

Fot.14. 2013-12-19 odbudowywana łącznica zjazdowa z Trasy AK

Fot.14. 2013-12-19 odbudowywana łącznica zjazdowa z Trasy AK

Fot.15. 2013-12-19 odbudowywana łącznica zjazdowa z Trasy AK (2)

Fot.15. 2013-12-19 odbudowywana łącznica zjazdowa z Trasy AK (2)

Fot.16. 2013-12-19 północna część odbudowywane-go wiaduktu Trasy AK

Fot.16. 2013-12-19 północna część odbudowywane-go wiaduktu Trasy AK

Fot.17. 2013-12-19 północna część odbudowywanego wiaduktu Trasy AK nad Wisłostradą

Fot.17. 2013-12-19 północna część odbudowywanego wiaduktu Trasy AK nad Wisłostradą