ZAMAWIAJĄCY

 

 

 

 

INŻYNIER

 

 

 

 

WYKONAWCA

 

 

 

 

   

Lokalizacja poszczególnych zdjęć wykonanych w miesiącu czerwcu 2015

Lokalizacja poszczególnych zdjęć wykonanych w miesiącu czerwcu 2015
  

Czerwiec 2015

Fot. 1. remontowany wiadukt Trasy AK nad ul. Broniewskiego_2015-06-10

Fot. 1. remontowany wiadukt Trasy AK nad ul. Broniewskiego_2015-06-10

Fot. 2. remontowany wiadukt zachodni ul. Słowackiego nad Trasą AK_2015-06-10

Fot. 2. remontowany wiadukt zachodni ul. Słowackiego nad Trasą AK_2015-06-10

Fot. 3. remontowany wiadukt ul. Mickiewicza nad Trasą AK_2015-06-10

Fot. 3. remontowany wiadukt ul. Mickiewicza nad Trasą AK_2015-06-10

Fot. 4. projektowane półtunelowe ekrany akustyczne_2015-06-10

Fot. 4. projektowane półtunelowe ekrany akustyczne_2015-06-10

Fot. 5. odbudowywany wiadukt Trasy AK nad ul. Gwiaździstą_2015-06-10

Fot. 5. odbudowywany wiadukt Trasy AK nad ul. Gwiaździstą_2015-06-10

Fot. 6. łącznica wjazdowa na most Grota w relacji południe - wschód na węzle Wisłostrada_2015-06-10

Fot. 6. łącznica wjazdowa na most Grota w relacji południe - wschód na węzle Wisłostrada_2015-06-10

Fot. 7. południowa część wiaduktu Trasy AK nad Wisłostradą_2015-06-10

Fot. 7. południowa część wiaduktu Trasy AK nad Wisłostradą_2015-06-10

Fot. 8. most Grota_2015-06-10

Fot. 8. most Grota_2015-06-10

Fot. 9. odbudowywany wiadukt środkowo-południowy nad Traktem Nadwiślańskim_2015-06-10

Fot. 9. odbudowywany wiadukt środkowo-południowy nad Traktem Nadwiślańskim_2015-06-10

Fot. 10. odbudowywana łącznica w relacji zachód-północ na węźle Modlińska_2015-06-10

Fot. 10. odbudowywana łącznica w relacji zachód-północ na węźle Modlińska_2015-06-10

Fot. 11. remontowany wiadukt zachodni ul. Powązkowskiej nad Trasą AK_2015-06-17

Fot. 11. remontowany wiadukt zachodni ul. Powązkowskiej nad Trasą AK_2015-06-17

Fot. 12. remontowany wiadukt Trasy AK nad ul. Broniewskiego_2015-06-17

Fot. 12. remontowany wiadukt Trasy AK nad ul. Broniewskiego_2015-06-17

Fot. 13. projektowane półtunelowe ekrany akustyczne_2015-06-17

Fot. 13. projektowane półtunelowe ekrany akustyczne_2015-06-17

Fot. 14. odbudowywany wiadukt Trasy AK nad ul. Gwiaździstą_2015-06-17

Fot. 14. odbudowywany wiadukt Trasy AK nad ul. Gwiaździstą_2015-06-17

Fot. 15. południowa część wiaduktu Trasy AK nad fragmentem łącznicy zjazdowej w relacji wschód-południe na węźle Wisłostrada_2015-06-17

Fot. 15. południowa część wiaduktu Trasy AK nad fragmentem łącznicy zjazdowej w relacji wschód-południe na węźle Wisłostrada_2015-06-17

Fot. 16. most Grota_2015-06-17

Fot. 16. most Grota_2015-06-17

Fot. 17. odbudowywany wiadukt środkowo-południowy nad Traktem Nadwiślańskim_2015-06-17

Fot. 17. odbudowywany wiadukt środkowo-południowy nad Traktem Nadwiślańskim_2015-06-17

Fot. 18. odbudowywany tunel w ciągu łącznicy wjazdowej w relacji północ-wschód na węźle Modlińska_2015-06-17

Fot. 18. odbudowywany tunel w ciągu łącznicy wjazdowej w relacji północ-wschód na węźle Modlińska_2015-06-17

Fot. 19. odbudowywana łącznica w relacji zachód-północ na węźle Modlińska_2015-06-17

Fot. 19. odbudowywana łącznica w relacji zachód-północ na węźle Modlińska_2015-06-17

Fot. 20. remontowany wiadukt Trasy AK nad ul. Broniewskiego_2015-06-25

Fot. 20. remontowany wiadukt Trasy AK nad ul. Broniewskiego_2015-06-25

Fot. 21. remontowany wiadukt zachodni ul. Słowackiego nad Trasą AK_2015-06-25

Fot. 21. remontowany wiadukt zachodni ul. Słowackiego nad Trasą AK_2015-06-25

Fot. 22. remontowany wiadukt ul. Mickiewicza nad Trasą AK_2015-06-2

Fot. 22. remontowany wiadukt ul. Mickiewicza nad Trasą AK_2015-06-2

Fot. 23. projektowane półtunelowe ekrany akustyczne_2015-06-25

Fot. 23. projektowane półtunelowe ekrany akustyczne_2015-06-25

Fot. 24. południowa część wiaduktu Trasy AK nad fragmentem łącznicy zjazdowej w relacji wschód-południe na węźle Wisłostrada_2015-06-25

Fot. 24. południowa część wiaduktu Trasy AK nad fragmentem łącznicy zjazdowej w relacji wschód-południe na węźle Wisłostrada_2015-06-25

Fot. 25. południowa część wiaduktu Trasy AK nad Wisłostradą_2015-06-25

Fot. 25. południowa część wiaduktu Trasy AK nad Wisłostradą_2015-06-25

Fot. 26. most Grota_2015-06-25

Fot. 26. most Grota_2015-06-25

Fot. 27. remontowany wiadukt południowy nad Traktem Nadwiślańskim_2015-06-25

Fot. 27. remontowany wiadukt południowy nad Traktem Nadwiślańskim_2015-06-25

Fot. 28. odbudowywany wiadukt środkowo-południowy nad Traktem Nadwiślańskim_2015-06-25

Fot. 28. odbudowywany wiadukt środkowo-południowy nad Traktem Nadwiślańskim_2015-06-25

Fot. 29. odbudowywana łącznica w relacji zachód-północ na węźle Modlińska_2015-06-25

Fot. 29. odbudowywana łącznica w relacji zachód-północ na węźle Modlińska_2015-06-25