ZAMAWIAJĄCY

 

 

 

 

INŻYNIER

 

 

 

 

WYKONAWCA

 

 

 

 

   

Lokalizacja poszczególnych zdjęć wykonanych w miesiącu czerwiec 2014

Lokalizacja poszczególnych zdjęć wykonanych w miesiącu czerwiec 2014
  

Czerwiec 2014

Fot.1. mur oporowy północno-wschodni na węźle Broniewskiego 2014-06-05

Fot.1. mur oporowy północno-wschodni na węźle Broniewskiego 2014-06-05

Fot.2. remontowany wiadukt  wschodni ul. Słowackiego nad Trasą AK 2014-06-05

Fot.2. remontowany wiadukt wschodni ul. Słowackiego nad Trasą AK 2014-06-05

Fot.3. remontowany wiadukt ul. Mickiewicza nad Trasą AK 2014-06-05

Fot.3. remontowany wiadukt ul. Mickiewicza nad Trasą AK 2014-06-05

Fot.4. projektowane półtunelowe ekrany akustyczne 2014-06-05

Fot.4. projektowane półtunelowe ekrany akustyczne 2014-06-05

Fot.5. odbudowywany wiadukt Trasy AK nad ul. Gwiaździstą 2014-06-05

Fot.5. odbudowywany wiadukt Trasy AK nad ul. Gwiaździstą 2014-06-05

Fot.6.projektowany most nad Łachą Potocką 2014-06-05

Fot.6.projektowany most nad Łachą Potocką 2014-06-05

Fot.7.odbudowywana łącznica w relacji wschód-północ na węźle Wisłostrada 2014-06-05

Fot.7.odbudowywana łącznica w relacji wschód-północ na węźle Wisłostrada 2014-06-05

Fot.8.most Grota 2014-06-05

Fot.8.most Grota 2014-06-05

Fot.9.odbudowywany wiadukt północny nad Traktem Nadwiślańskim 2014-06-05

Fot.9.odbudowywany wiadukt północny nad Traktem Nadwiślańskim 2014-06-05

Fot.10.remontowany wiadukt Trasy AK nad ul. Broniewskiego 2014-06-05

Fot.10.remontowany wiadukt Trasy AK nad ul. Broniewskiego 2014-06-05

Fot.11.Okolice17T Trasa AK 2014-06-13

Fot.11.Okolice17T Trasa AK 2014-06-13

Fot.12.remontowany wiadukt  wschodni ul. Słowackiego nad Trasą 2014-06-13

Fot.12.remontowany wiadukt wschodni ul. Słowackiego nad Trasą 2014-06-13

Fot.13projektowane półtunelowe ekrany akustyczne 2014-06-13

Fot.13projektowane półtunelowe ekrany akustyczne 2014-06-13

Fot.14. projektowane półtunelowe ekrany akustyczne 2014-06-13

Fot.14. projektowane półtunelowe ekrany akustyczne 2014-06-13

Fot.15.odbudowywany wiadukt Trasy AK nad ul. Gwiaździstą 2014-06-13

Fot.15.odbudowywany wiadukt Trasy AK nad ul. Gwiaździstą 2014-06-13

Fot.16.remontowana łącznica w relacji zachód-północ 2014-06-13

Fot.16.remontowana łącznica w relacji zachód-północ 2014-06-13

Fot.17.most Grota 2014-06-13

Fot.17.most Grota 2014-06-13

Fot.18.most Grota 2014-06-13

Fot.18.most Grota 2014-06-13

Fot.19.odbudowywany wiadukt północny nad Traktem Nadwiślańskim 2014-06-13

Fot.19.odbudowywany wiadukt północny nad Traktem Nadwiślańskim 2014-06-13

Fot.20.remontowana łącznica w relacji południe-zachód 2014-06-13

Fot.20.remontowana łącznica w relacji południe-zachód 2014-06-13

Fot.21.remontowany wiadukt wschodni ul. Powązkowskiej 2014-06-13

Fot.21.remontowany wiadukt wschodni ul. Powązkowskiej 2014-06-13

Fot.22.remontowany wiadukt Trasy AK nad ul. Broniewskiego2014-06-13

Fot.22.remontowany wiadukt Trasy AK nad ul. Broniewskiego2014-06-13

Fot. 23. projektowane półtunelowe ekrany akustyczne 2014-06-26_b.

Fot. 23. projektowane półtunelowe ekrany akustyczne 2014-06-26_b.

Fot.24. projektowane półtunelowe ekrany akustyczne 2014-06-26a.

Fot.24. projektowane półtunelowe ekrany akustyczne 2014-06-26a.

Fot.25. projektowane półtunelowe ekrany akustyczne 2014-06-26

Fot.25. projektowane półtunelowe ekrany akustyczne 2014-06-26

Fot. 26. tunel w ciągu ulic Hłaski i Gdańskiej 2014-06-26

Fot. 26. tunel w ciągu ulic Hłaski i Gdańskiej 2014-06-26

Fot. 27. przejście dla pieszych pod projektowaną łącznicą w relacji północ-zachód na węźle Modlińska 2014-06-26

Fot. 27. przejście dla pieszych pod projektowaną łącznicą w relacji północ-zachód na węźle Modlińska 2014-06-26

Fot. 28. mur oporowy północno-wschodni na węźle Broniewskiego 2014-06-26

Fot. 28. mur oporowy północno-wschodni na węźle Broniewskiego 2014-06-26

Fot. 29. wyburzana łącznica w relacji zachód-północ na węźle Modlińska 2014-06-26

Fot. 29. wyburzana łącznica w relacji zachód-północ na węźle Modlińska 2014-06-26

Fot. 30. odbudowywany wiadukt środkowo-północny nad Traktem Nadwiślańskim 2014-06-26

Fot. 30. odbudowywany wiadukt środkowo-północny nad Traktem Nadwiślańskim 2014-06-26

Fot. 31. odbudowywana łącznica w relacji wschód-północ na węźle Wisłostrada 2014-06-26

Fot. 31. odbudowywana łącznica w relacji wschód-północ na węźle Wisłostrada 2014-06-26

Fot. 32. północna część wiaduktu Trasy AK nad Wisłostradą 2014-06-26

Fot. 32. północna część wiaduktu Trasy AK nad Wisłostradą 2014-06-26

Fot. 33. łącznica w relacji zachód-północ na węźle Wisłostrada 2014-06-26

Fot. 33. łącznica w relacji zachód-północ na węźle Wisłostrada 2014-06-26

Fot. 34. remontowana łącznica w relacji zachód-południe na węźle Wisłostrada 2014-06-26

Fot. 34. remontowana łącznica w relacji zachód-południe na węźle Wisłostrada 2014-06-26

Fot. 35. remontowana łącznica w relacji południe-zachód na węźle Wisłostrada 2014-06-26

Fot. 35. remontowana łącznica w relacji południe-zachód na węźle Wisłostrada 2014-06-26

Fot. 36. odbudowywany wiadukt Trasy AK nad ul. Gwiaździstą 2014-06-26

Fot. 36. odbudowywany wiadukt Trasy AK nad ul. Gwiaździstą 2014-06-26

Fot. 37. odbudowywana kładka nad Trasą AK przy Osiedlu Potok  2014-06-26

Fot. 37. odbudowywana kładka nad Trasą AK przy Osiedlu Potok 2014-06-26