ZAMAWIAJĄCY

 

 

 

 

INŻYNIER

 

 

 

 

WYKONAWCA

 

 

 

 

   

ul. Jagiellońska 10.03.2015r

ul. Jagiellońska 10.03.2015r
  

Bramka nad ulicą Jagiellońską

Pomiędzy podporami biegnącymi w poprzek ul. Jagiellońskiej powstała bramka, pod którą prowadzony jest ruch drogowy. Na tak powstałym stelażu będzie układane deskowanie, pod przyszłą łącznicę zjazdową w kierunku zachód-północ.