ZAMAWIAJĄCY

 

 

 

 

INŻYNIER

 

 

 

 

WYKONAWCA

 

 

 

 

   

30.11.2013 - 06.12.2013


 

Planowane zwężenia:

 

-W dniach 5 grudnia 2013 – 28 lutego 2014 zostaną zwężone jezdnie wschodnia i zachodnia Wisłostrady. Na jezdni wschodniej ruch zostanie poprowadzony dwoma pasami, na jezdni zachodniej – trzema pasami. Zwężenie związane jest z wbijaniem ścianek szczelnych oraz budową fundamentów wiaduktu Trasy AK nad Wisłostradą.

 

-W dniach: 9 – 10, 10 – 11, 11 – 12, 12 – 13, 13 – 14 oraz 14 – 15 grudnia w godzinach nocnych (22:00 – 5:00) zostanie zwężona do jednego pasa ruchu jezdnia zachodnia Wisłostrady (relacja północ – południe). Ruch zostanie poprowadzony lewym skrajnym pasem ruchu. Zwężenie związane jest z montażem ścianek szczelnych na północnej części wiaduktu Trasy AK nad Wisłostradą.

  

 

Zamknięcia:

 

-W dniach 29 listopada – 1 grudnia oraz 1 – 2 grudnia w godzinach nocnych (22:00 – 5:00)zamknięto łącznicę wjazdową w relacji południe – zachód (Centrum – Poznań). Zamknięcia związane były z kontynuacją procesu wbijania ścianek szczelnych na północnej części wiaduktu Trasy AK nad Wisłostradą.