ZAMAWIAJĄCY

 

 

 

 

INŻYNIER

 

 

 

 

WYKONAWCA

 

 

 

 

   

30.06.2014 - 06.07.2014

 

 

 

Planowane zamknięcia i otwarcia:

 

-W dniu 6 lipca planowane jest nocne zamknięcie jezdni zbiorczo – rozprowadzającej oraz prawego skrajnego pasa ruchu jezdni głównej Trasy Armii Krajowej, pod łącznicą zjazdową w relacji zachód – północ (Poznań – ul. Modlińska) na węźle Modlińska. W dniu 7 lipca od godz. 6:00 planowane jest udrożnienie jednego pasa ruchu jezdni zbiorczo – rozprowadzającej oraz prawy pas jezdni głównej. Tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywała do godzin nocnych w dniu 7 lipca.

 

-W nocy z 6 na 7 lipca planowane jest zamknięcie obu pasów południowo-wschodniej jezdni zbiorczo-rozprowadzającej (kierunek Poznań – Białystok) pod łącznicą zjazdową w relacji zachód – północ (Poznań – ul. Modlińska) na węźle Modlińska. Natomiast w dniu 7 lipca od godziny 6:00 do godzin wieczornych planowane jest zamknięcie jednego pasa ww. jezdni (ruch pojazdów odbywać się będzie drugim pasem). Tymczasowa organizacja ruchu związana jest z rozbiórką łącznicy zjazdowej w relacji zachód – północ na węźle Modlińska.

 

-W dniu 7 lipca planowane jest nocne zamknięcie (od godz. 22) jezdni głównej Trasy Armii Krajowej na węźle Modlińska pod obiektem 6T (kierunek Poznań–Marki–Białystok) oraz lewy pas jezdni zbiorczo – rozprowadzającej w kierunku Poznań-Marki-Białystok a także lewy pas jezdni głównej w kierunku Białystok-Poznań. W dniu 8 lipca od godz. 6:00 planowane jest udrożnienie jednego pasa ruchu jezdni głównej kierunek Poznań-Białystok oraz lewy pas jezdni głównej kierunek Białystok-Poznań. Tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywała do godzin nocnych w dniu 8 lipca.

 

-W nocy z 7 na 8 lipca planowane jest zamknięcie obu pasów południowo-wschodniej jezdni głównej Trasy Toruńskiej (kierunek Poznań – Białystok) pod łącznicą zjazdową w relacji zachód – północ (Poznań – ul. Modlińska) na węźle Modlińska. Natomiast w dniu 8 lipca od godziny 6:00 do godzin wieczornych planowane jest zamknięcie jednego pasa ww. jezdni (ruch pojazdów odbywać się będzie drugim pasem). Tymczasowa organizacja ruchu związana jest z rozbiórką łącznicy zjazdowej w relacji zachód – północ na węźle Modlińska.

 

-W dniu 8 lipca planowane jest nocne zamknięcie (od godz. 22) jezdni głównej Trasy Armii Krajowej na węźle Modlińska pod obiektem 6T (kierunek Białystok-Marki-Poznań) oraz lewy pas jezdni zbiorczo – rozprowadzającej kierunek Marki – Poznań, a także lewy pas jezdni głównej kierunek Poznań-Białystok. W dniu 9 lipca od godz. 6:00 planowane jest udrożnienie dwóch pasów jezdni głównej, kierunek Białystok-Poznań oraz lewy pas ruchu jezdni głównej kierunek Poznań-Białystok. Tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywała do godzin nocnych w dniu 8 lipca

 

-W dniu 9 lipca planowane jest nocne zamknięcie (od godz. 19) jezdni zbiorczo – rozprowadzającej (Marki-Centrum) oraz prawy pas jezdni głównej kierunek Białystok-Poznań Trasy Armii Krajowej na węźle Modlińska pod obiektem 6T. W dniu 10 lipca (od godz. 6:00) planowane jest udrożnienie jednego pasa ruchu jezdni zbiorczo – rozprowadzającej kierunek Marki-Poznań. Tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywała do godzin nocnych 10 lipca.

 

-W dniach 10 – 14 lipca (do godz. 6 rano) planowane jest zamknięcie wschodniej jezdni (kierunek południe – północ) Wisłostrady na odcinku od ul. Krasińskiego do granicy robót od strony północnej (przed ul. Gwiaździstą). Ruch w obu kierunkach prowadzony będzie jezdnią zachodnią Wisłostrady: w kierunku Centrum jednym pasem, natomiast w kierunku Gdańska dwoma pasami. Utrzymany zostanie zjazd z Trasy Armii Krajowej w relacji Poznań – Gdańsk (zachód – północ) oraz wjazd w relacji Centrum – Praga objazdem przez ul. Gwiaździstą i wjazd na Most Grota-Roweckiego łącznicą w relacji północ – wschód (w rejonie dawnego salonu Hondy). Na wyłączonej z ruchu jezdni prowadzone będą prace związane z układaniem masy bitumicznej.

 

-W dniach 11–15 lipca planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu zawężające jezdnie, polegające na naprzemiennym zamykaniu prawych i lewych pasów zarówno na jezdniach głównych jak i zbiorczo – rozprowadzających w obu kierunkach ruchu (wschód-zachód oraz zachód-wschód). Ta organizacja ruchu pozwoli na wbijanie ścianek szczelnych oraz prowadzenie prac związanych z budową nowych fundamentów podpór łącznicy zjazdowej w relacji zachód – północ (Poznań – ul. Modlińska) na węźle Modlińska.

  


Przeprowadzone zamknięcia:

 

-W dniach 27 czerwca – 3 lipca została zwężona jezdna wschodnia Wisłostrady (kierunek południe – północ) o lewy pas ruchu na długości 200 metrów od węzła Wisłostrada do północnej granicy robót. Ruch pojazdów na tym odcinku odbywał się dwoma pasami.

 

-W dniach 4 lipca zwężono jezdnie wschodnią Wisłostrady (kierunek południe – północ) o skrajny, prawy pas ruchu na długości 200 metrów od węzła Wisłostrada do północnej granicy robót. Ruch pojazdów na tym odcinku odbywa się dwoma pasami. Utrudnienia potrwają do 10 lipca

 

-W dniach 4 lipca zamknięto północno-zachodnią jezdnię zbiorczo-rozprowadzającą na odcinku od węzła Marymoncka do ul. Gąbińskiej. Utrzymane zostały: dojazd do ul. Broniewskiego po jezdni głównej Trasy AK, wjazd na ul. Słowackiego poprzez przewiązkę oraz przystanek autobusowy. Utrudnienia potrwają do 31 sierpnia