ZAMAWIAJĄCY

 

 

 

 

INŻYNIER

 

 

 

 

WYKONAWCA

 

 

 

 

   

28.07.2014-03.08.2014

 

 

Planowane zamknięcia i otwarcia:

 

-W dniach 3 - 31 sierpnia planowanej jest prawostronne zawężenie jezdni zbiorczo-rozprowadzającej w kierunku Marki-Centrum. Ruch prowadzony będzie jednym pasem. Organizacja ruchu pozwoli na skuwanie pozostałości istniejących podpór i ław fundamentowych oraz na prowadzenie robót palowych pod nowe fundamenty podpór Obiektu 6T - łącznicy zjazdowej w relacji zachód - północ (Poznań - ul. Modlińska) na węźle Modlińska

 

-W dniach 3 (ok. godz. 22) - 31 sierpnia planowane jest zamknięcie ul. Włościańskiej na wysokości skrzyżowania z ul. Żelazowską. Ruch od strony ul. Elbląskiej i Broniewskiego prowadzony będzie południową jezdnią zbiorczo-rozprowadzającą Trasy Armii Krajowej do ul. Żelazowskiej, a następnie z powrotem ul. Włościańską. Będzie to ruch wyłącznie jednokierunkowy utrzymujący relację zachód-wschód. Zamknięty będzie również skręt w prawo z ul. Braci Załuskich. Utrzymany zostanie dojazd do pętli autobusowej. Powyższa organizacja ruchu pozwoli wykonać prace związane z układaniem wodociągu oraz roboty drogowe.

 

W dniach 3 (od godzin nocnych) - 31 sierpnia planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu, która przewiduje zamknięcie:

·                    Południowej drogi zbiorczo-rozprowadzającej od zachodniej jezdni Ronda Ofiar Zbrodni Katyńskiej do zjazdu z trasy głównej Alei Armii Krajowej w celu dojazdu do Ronda Broniewskiego. Dojazd do ulicy Broniewskiego od węzła Powązkowska będzie poprowadzony (w relacji zachód-południe) ul. Powązkowską i ul. Krasińskiego oraz (w relacji zachód-północ) ul. Generała Maczka i ul. Rudnickiego.

 

·                    Północnej drogi zbiorczo-rozprowadzającej na dojeździe do Ronda Ofiar Zbrodni Katyńskiej od zjazdu na północną jezdnię główną Trasy Armii Krajowej. Dojazd do ul. Generała Maczka będzie poprowadzony ul. Broniewskiego i ul. Rudnickiego. Dojazd do ul. Powązkowskiej będzie poprowadzony ulicą Broniewskiego i ul. Krasińskiego.

 

Ponadto informujemy, że od Ronda Broniewskiego w kierunku zachodnim ruch będzie poprowadzony północną drogo zbiorczo-rozprowadzającą do zjazdu na trasę główną, a następnie północną jezdnią główną Trasy Armii Krajowej do Alei Prymasa Tysiąclecia (w kierunku Woli i Ochoty) oraz Alei Obrońców Grodna (w kierunku Poznania).

 

Bez mian na jezdni zachodniej węzła Powązkowska pozostają relacje:

 

·                    Północ-południe: Bemowo-Centrum

 

·                    Południe-północ: Centrum-Bemowo

 

·                    Zachód-północ: Poznań-Bemowo

 

·                    Północ-zachód: Bemowo-Poznań

 

·                    Zachód-południe: Poznań-Centrum

 

W dniach 4 sierpnia - 31 października planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu, w związku z remontem kładki dla pieszych nad Trasą Armii Krajowej w ciągu ul. Żelazowskiej. Ruch pieszych zostanie poprowadzony nowo wybudowanym ciągiem po zachodniej stronie ul. Słowackiego do wiaduktu na węźle Marymoncka.

 

W dniach 4 (ok. 6 rano) - 9 sierpnia planowane jest prawostronne zawężenie obiektu 47T o 1 m. Dla ruchu pozostaje zjazd o szerokości 5 m.

 

W dniach 4 (ok. 10:00) - 7 sierpnia planowane wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu, która przewiduje prowadzenie ruchu w kierunku Centrum dwoma pasami. Planowane jest  lewostronne zawężenie (przy pasie rozdziału) jezdni zachodniej ul. Wybrzeże Gdyńskie (przed węzłem Wisłostrada) o jeden pas w celu prowadzenia robót brukarskich i branżowych.

 

W dniach 06.08.2014r. (ok. godz. 22.00) – 31.08.2014r. zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu, która przewiduje zamknięcie ulicy Włościańskiej na wysokości skrzyżowania z ulicą Żelazowską. Ruch od strony ulic Elbląskiej i Broniewskiego prowadzony będzie południową jezdnią zbiorczo-rozprowadzającą Trasy Armii Krajowej do ul. Żelazowskiej a następnie z powrotem ulicą Włościańską Będzie to ruch wyłącznie jednokierunkowy utrzymujący relację zachód-wschód. Zamknięty będzie również wyjazd z ulicy Braci Załuskich na ulicę Włościańską. Utrzymany będzie dojazd do pętli autobusowej. Powyższa organizacja pozwoli wykonać prace związane układaniem wodociągu oraz roboty drogowe.

 

W dniach 8 - 22 sierpnia planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu, która przewiduje prowadzenie ruchu w kierunku Centrum dwoma pasami. Planowane jest prawostronne zawężenie (przy pasie rozdziału) jezdni zachodniej ul. Wybrzeże Gdyńskie (przed węzłem Wisłostrada) o jeden pas w celu prowadzenia robót brukarskich i branżowych.

 

W dniach 11 - 16 sierpnia planowane jest lewostronne zawężenie obiektu 47T  o 1 m. Dla ruchu pozostaje zjazd o szerokości 5 m.

 

W dniach 12 - 30 sierpnia planowane są obustronne, lewostronne zawężenia jezdni głównej o jeden pas ruchu w kierunku Poznań-Białystok oraz w kierunku Białystok-Poznań. Ruch w obu kierunkach będzie prowadzony dwoma pasami. Organizacja ruchu pozwoli na skuwanie pozostałości istniejących podpór i ław fundamentowych oraz na prowadzenie robót palowych pod nowe fundamenty podpór Obiektu 6T - łącznicy zjazdowej w relacji zachód – północ (Poznań - ul. Modlińska) na węźle Modlińska

 

W dniach 31 sierpnia - 20 września planowane jest prawostronne zawężenie jezdni głównej o jeden pas ruchu w kierunku Poznań-Białystok oraz lewostronne zawężenie jezdni zbiorczo rozprowadzającej o jeden pas ruchu w kierunku Centrum-Marki. Organizacja ruchu pozwoli na skuwanie pozostałości istniejących podpór i ław fundamentowych oraz na prowadzenie robót palowych pod nowe fundamenty podpór Obiektu 6T - łącznicy zjazdowej w relacji zachód - północ (Poznań - ul. Modlińska) na węźle Modlińska

 

 

Przeprowadzone zamknięcia:

 

-W dniu 4 lipca zamknięto północno-zachodnią jezdnię zbiorczo-rozprowadzającą na odcinku od węzła Marymoncka do ul. Gąbińskiej. Utrzymane zostały: dojazd do ul. Broniewskiego po jezdni głównej Trasy AK, wjazd na ul. Słowackiego poprzez przewiązkę. Utrudnienia potrwają do 31sierpnia

 

-W dniu 15 lipca (o godz. 22) przywrócono ruchu na jezdni zbiorczo-rozprowadzającej od ul. Broniewskiego w kierunku wschodnim (dojazd do stacji paliw BP).  Zamknięcie ul. Żelazowskiej zostanie utrzymane do dnia 3 sierpnia. Od dnia 18 lipca wyłączono z ruchu północną połowę ul. Włościańskiej na odcinku od pętli autobusowej do końca zakresu robót (ok. 50 m. za ul. Żelazowską) przy jednoczesnym utrzymaniu dojazdu do Targowiska z ul. Żelazowskiej. Taka organizacja ruchu pozwoli zakończyć przebudowy w rejonie skrzyżowania Włościańska - Żelazowska do 31 sierpnia.

 

-W dniu 21 lipca 2014 Ul. Jagiellońska: przeprowadzono zajęcie skrajnego lewego pasa jezdni zachodniej w relacji północ-południe (Białołęka-Praga) oraz skrajnego prawego pasa ruchu jezdni wschodniej w relacji południe-północ (Praga-Białołęka) na wysokości fundamentów obiektu 6T. Utrzymane będą wszystkie relacje; Ścianki szczelne 6T. Utrudnienia potrwają do 30 marca 2015

 

-W dniach 28 lipca przeprowadzono lewostronne zawężenie jezdni zbiorczo-rozprowadzającej w kierunku Marki-Centrum. Ruch prowadzony jest dwoma pasami o szerokości 3 m. oraz prawostronne zawężenie jezdni głównej o jeden pas ruchu w relacji Białystok-Poznań. Organizacja ruchu pozwala na skuwanie pozostałości istniejących podpór i ław fundamentowych oraz na prowadzenie robót palowych pod nowe fundamenty podpór Obiektu 6T – łącznicy zjazdowej w relacji zachód - północ (Poznań - ul. Modlińska) na węźle Modlińska. Utrudnienia potrwają do  8 sierpnia

 

-W dniach 29 lipca 2014 wprowadzono tymczasową organizację ruchu dla potrzeb remontu obiektu 5T - estakada łącząca zjazdy w relacji wschód - północ i zachód - północ z ulicą Modlińską. Tymczasowa organizacja ruchu przewiduje zawężenie o prawy skrajny pas zachodniej jezdni ul. Modlińskiej na wysokości ul. Elektronowej. Utrzymane zostały dwa pasy ruchu w kierunku północnym (Legionowo) oraz skręt w lewo na Trasę Armii Krajowej. Dodatkowo w późniejszym terminie zawężona będzie do 6 m. ul. Elektronowa. Utrudnienia potrwają do 30 marca 2015

 

-W dniach 31 lipca - 1 sierpnia wprowadzono tymczasową organizację ruchu, która przewidywała nocne zamknięcie skrzyżowania ul. J.Waldorfa z ul. Powązkowską. Tymczasowa organizacja ruchu wprowadzana była na potrzeby ułożenia masy bitumicznej.