ZAMAWIAJĄCY

 

 

 

 

INŻYNIER

 

 

 

 

WYKONAWCA

 

 

 

 

   

27.10.2014-02.11.2014


Planowane zamknięcia i otwarcia:

 

Planowane zamknięcia na węźle Wisłostrada:

 

             W dniu 3 listopada (od godz. 20:00) planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu, która przewiduje zamknięcie łącznicy 47T, z Trasy Armii Krajowej na ul. Wybrzeże Gdyńskie, w relacji zachód-północ, kierunek Poznań-Gdańsk, na węźle Wisłostrada. Objazd będzie prowadzony przez węzeł ul. Krasińskiego. Tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywać do dnia 04.11.2014 (do godz. 8:00)

 

             W dniu 7 listopada (godz. 20:00) planowane jest zamknięcie jezdni wschodniej Wybrzeża Gdyńskiego w relacji południe-północ, kierunek Centrum-Gdańsk, ruch w obu relacjach prowadzony będzie jezdnią zachodnią – dwoma pasami w kierunku Gdańska i jednym pasem w kierunku Centrum. Tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywać do dnia 08.11.2014 (godz. 20:00)

 

             W dniu 8 listopada (godz. 20:00) planowane jest zamknięcie jezdni zachodniej Wybrzeża Gdyńskiego w relacji północ-południe, kierunek Gdańsk-Centrum, ruch w obu relacjach prowadzony będzie jezdnią wschodnią. Tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywać do dnia 09.11.2014 (godz. 20:00)

 

             W dniu 5 listopada (po godz. 23:00) planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu, która przewiduje zamknięcie ul. Gwiaździstej pod Trasą Armii Krajowej. Organizacja ta pozwoli prowadzić prace związane z wyburzeniem obiektu 9T wraz z fundamentami oraz budową nowego obiektu (wbicie ścianek szczelnych dla robót palowych i fundamentowych oraz budowa podpór). Tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywała do stycznia 2015

 

Planowane nocne zawężenia Wisłostrady, do jednego pasa ruchu, pod podporami obiektu 55T w ul. Wybrzeże Gdyńskie w Warszawie:

 

             W nocy z 6 na 7 listopada (od godz. 20:00) planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu, która zakłada zawężenie do 4,5 m. zjazdu z łącznicy 47T (kierunek Poznań-Gdańsk). Tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywać do dnia 07.11.2014 (do godz. 8:00)

 

             W nocy z 10 na 11 listopada (od godz. 20:00) planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu, która zakłada zawężenie do 4 m. zjazdu z łącznicy 47T (kierunek Poznań-Gdańsk). Tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywać do dnia 07.11.2014 (do godz. 8:00)

 

             W nocy z 11 na 12 listopada (od godz. 22:00) planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu, która zakłada zawężenie prawostronne jezdni wschodniej Wisłostrady w relacji południe-północ, kierunek Centrum-Gdańsk. Ruch prowadzony będzie jednym pasem. Tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywać do dnia 12.11.2014 (do godz. 6:00)

 

             W nocy z 12 na 13 listopada (od godz. 20:00), planowane jest zawężenie lewostronne jezdni wschodniej Wybrzeża Gdyńskiego w relacji południe-północ, kierunek Centrum-Gdańsk, ruch prowadzony będzie jednym pasem. Tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywać do 13.11.2014 (do godz. 6:00)

 

             W nocy z 13 na 14 listopada (od godz. 22:00), planowane jest zawężenie lewostronne jezdni zachodniej Wybrzeża Gdyńskiego w relacji północ-południe, kierunek Gdańsk-Centrum, ruch prowadzony będzie jednym pasem. Tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywać do 14.11.2014 (do godz. 6:00)

 

             W nocy z 14 na 15 listopada (od godz. 22:00), planowane jest zawężenie prawostronne jezdni zachodniej Wybrzeża Gdyńskiego w relacji północ-południe, kierunek Gdańsk-Centrum, ruch prowadzony będzie jednym pasem. Tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywać do 15.11.2014 (do godz. 6:00)

 

             W dniu 7 listopada (ok. godz. 22.00) planowane jest rozpoczęcie procesu wprowadzania tymczasowej organizacji ruchu, która przewiduje otwarcie wyremontowanej jezdni północnej Trasy Armii Krajowej na odcinku od węzła Powązkowska do ulicy Marka Hłaski. Ruch na tym odcinku będzie prowadzony dwoma pasami w obu kierunkach. Projekt przewiduje zamknięcie jezdni południowej na tym odcinku w celu kontynuacji przebudowy drogi S – 8.  Na węźle Marymoncka utrzymany zostanie zjazd z drogi zbiorczo rozprowadzającej oraz przystanek autobusowy w kierunku wschodnim (na Pragę). Wdrożona organizacja ruchu będzie obowiązywała do października 2015 roku. 

 

             W dniu 7 listopada (ok. godz. 20:00) planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu, która przewiduje zamknięcie jezdni wschodniej ul. Wybrzeże Gdyńskie w relacji Centrum-Gdańsk (kierunek południe-północ) na węźle Wisłostrada, w celu prowadzenia robót wyburzeniowych obiektu 55T. Ruch będzie prowadzony jezdnią zachodnią, dwoma pasami w kierunku Gdańska oraz jednym pasem w kierunku Centrum. Wdrożona organizacja ruchu będzie obowiązywała do godzin wieczornych dnia 08.11.2014.

 

             W dniu 8 listopada (ok. godz. 20:00) planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu, która przewiduje zamknięcie jezdni zachodniej ul. Wybrzeże Gdyńskie w relacji Gdańsk-Centrum (kierunek północ-południe) na węźle Wisłostrada, w celu kontynuacji robót wyburzeniowych obiektu 55T. Ruch będzie prowadzony jezdnią wschodnią, jednym pasem w kierunku Gdańska oraz jednym pasem w kierunku Centrum. Wdrożona organizacja ruchu będzie obowiązywała do godzin wieczornych dnia 09.11.2014

 

 

Przeprowadzone zmiany:

 

             W dniu 21 lipca 2014 Ul. Jagiellońska: przeprowadzono zajęcie skrajnego lewego pasa jezdni zachodniej w relacji północ-południe (Białołęka-Praga) oraz skrajnego prawego pasa ruchu jezdni wschodniej w relacji południe-północ (Praga-Białołęka) na wysokości fundamentów obiektu 6T. Utrzymane będą wszystkie relacje; Utrudnienia potrwają do 30 marca 2015

 

             W dniach 29 lipca 2014 wprowadzono tymczasową organizację ruchu dla potrzeb remontu obiektu 5T – estakada łącząca zjazdy w relacji wschód – północ i zachód – północ z ulicą Modlińską. Tymczasowa organizacja ruchu przewiduje zawężenie o prawy skrajny pas zachodniej jezdni ul. Modlińskiej na wysokości ul. Elektronowej. Utrzymane zostały dwa pasy ruchu w kierunku północnym (Legionowo) oraz skręt w lewo na Trasę Armii Krajowej. Dodatkowo w późniejszym terminie zawężona będzie do 6 m. ul. Elektronowa. Utrudnienia potrwają do 30 marca 2015

 

             W dniu 4 sierpnia wprowadzono tymczasową organizację ruchu, w związku z remontem kładki dla pieszych nad Trasą Armii Krajowej w ciągu ul. Żelazowskiej. Ruch pieszych zostanie poprowadzony nowo wybudowanym ciągiem po zachodniej stronie ul. Słowackiego do wiaduktu na węźle Marymoncka. Utrudnienia potrwają do grudnia 2014

 

             W dniu 19 września (w godzinach nocnych) wprowadzono tymczasową organizację ruchu, która zamknęła łącznicę L03P (wjazd na Most gen. Stefana Grota-Roweckiego) dla potrzeb wyburzenia i budowy nowego obiektu 51T w relacji Centrum-Praga (południe-wschód). Objazd jest poprowadzony Wisłostradą do Mostu Marii Skłodowskiej-Curie i ulicy Modlińskiej. Utrudnienia potrwają do października 2015 

 

             W dniu 23 września (w godzinach nocnych) wprowadzono tymczasową organizację ruchu, otwarto jezdnię wschodnią węzła Powązkowska. Ruch jest prowadzony jezdnią zachodnią oraz wyremontowaną jezdnią wschodnią na obiekcie 410T. Na węźle utrzymane są wszystkie relacje (ruch po rondzie). Tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywała do czasu prac remontowych obiektu 411T, których rozpoczęcie planowane jest na wiosnę 2015 roku.

 

             W dniu 26 września (w godzinach nocnych) wprowadzono tymczasową organizację ruchu na ul. Słowackiego, na węźle Marymoncka. Ruch został poprowadzony jezdnią zachodnią oraz jezdnią wschodnią po wyremontowanym obiekcie 18 T. Na węźle utrzymane są  wszystkie relacje (północ – południe, południe – północ, wschód – północ, wschód – południe, północ – wschód, południe – wschód). Tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywała do czasu przystąpienia do prac remontowych obiektu 11 T. Zamknięcie jezdni zachodniej ulicy Słowackiego dla remontu obiektu 11 T planowane jest jeszcze w listopadzie 2014 roku.

 

             W dniu 14 października (w godzinach nocnych) wprowadzono tymczasową organizację ruchu, która otwiera wyremontowany obiekt 48T i łącznicę zjazdową L01P na węźle Wisłostrada. Zjazd z Trasy Armii Krajowej prowadzi ruch w relacji zachód-południe (Poznań-Centrum).

 

             W dniu 17 października (w godzinach nocnych) wprowadzono tymczasową organizację ruchu, która zakłada otwarcie jezdni północnej Trasy Armii Krajowej na odcinku od węzła Modlińska do ciągu ulic Hłaski-Gdańska. Ruch na tym odcinku jest prowadzony zasadniczo dwoma pasami w obu kierunkach. Projekt przewiduje zamknięcie jezdni południowej w celu kontynuowania przebudowy drogi S8.

 

Na węźle Modlińska otwarte zostaną:

 

·                    Wyremontowany obiekt 26T wraz z łącznicą L06L w relacji południe-zachód (Centrum-Poznań);

 

·                    Nowo wybudowany obiekt 29T wraz z wyremontowaną łącznicą L07L w relacji północ-zachód (Tarchomin-Poznań);

 

·                    Nowo wybudowany obiekt 27T nad Traktem Nadwiślańskim (relacja wschód-zachód);

 

·                    Wyremontowana łącznica zjazdowa L05L w relacji wschód – południe (Marki – Centrum);

 

Na węźle Modlińska utrzymanie zostaną relacje:

 

·                    Północ-wschód (Tarchomin-Marki) przez lewoskręt z sygnalizacją na ulicy Jagiellońskiej;

 

·                    Wschód-północ (Marki-Tarchomin) przez drogę tymczasową i wyjazd pętlą autobusową na ulicę Modlińską;

 

Po modernizacji otwarta dla ruchu jest również północna jezdnia mostu gen. Stefana Grota-Roweckiego (obiekt 2T) z tymczasowym ciągiem pieszym.

 

Na węźle Wisłostrada otwarte zostaną:

 

·                    Nowo wybudowany obiekt 56T wraz z wyremontowaną łącznicą zjazdową L05L w relacji wschód-północ (Białystok-Gdańsk);

 

·                    Nowo wybudowane obiekty 54T (nad ul. Wybrzeże Gdyńskie) oraz 52T (nad łącznicą zjazdową L06L) w relacji wschód-zachód (Białystok-Poznań);

 

·                    Nowo wybudowany zachodni obiekt 9T nad Kanałkiem „Łacha Potocka” oraz ul. Gwiaździstą;

 

Na węźle Wisłostrada utrzymanie zostaną relacje:

 

·                    Zachód-północ (Poznań-Gdańsk);

 

·                    Zachód-południe (Poznań Centrum);

 

Ponadto od węzła Wisłostrada do ul. Gdańskiej otwarta dla ruchu jest wyremontowana jezdnia północna Trasy Armii Krajowej wraz z jezdnią serwisową pod ul. A. Mickiewicza i wznowionym przystankiem autobusowym w kierunku Centrum (przystanek autobusowy w kierunku Pragi zostanie czasowo zawieszony). Ruch na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Powązkowskiej jest prowadzony jezdnią południową bez zmian.

 

Wykonawca przebudowy drogi S8, firma Metrostav S.A. planuje otwarcie wyremontowanej Trasy Armii Krajowej na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Powązkowskiej jeszcze w listopadzie bieżącego roku.

 

             W dniu 24 października po szczycie porannym (po godz. 10.00) wprowadzono tymczasową organizację ruchu, które przewiduje obustronne, lewostronne zawężenia jezdni głównej, Trasy Armii Krajowej na węźle Modlińska, o jeden pas ruchu w kierunku Poznań-Białystok oraz w kierunku Białystok-Poznań. Ruchu w obu kierunkach prowadzony jest dwoma pasami. Tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywać do dnia 6.11.2014 (do godz. wieczornych).

 

             W dniu 27 października po szczycie porannym (po godz. 10.00) wprowadzono tymczasową organizację ruchu, która przewiduje zawężenie, o lewy, skrajny pas ruchu, jezdni zachodniej Wybrzeża Gdyńskiego (kierunek Centrum), na odcinku 400 metrów przed dojazdem do wiaduktu Trasy Armii Krajowej. W wyżej wymienionej lokalizacji prowadzone są roboty branżowe i drogowe w pasie rozdziału u. Wybrzeże Gdyńskie. Tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywać do dnia 30.10.2014 (czwartek do godzin wieczornych).

 

             W dniu 30 października (od godz. wieczornych) wprowadzono tymczasową organizację ruchu, która w związku z przewidywanym wzmożonym natężeniem ruchu, zakłada otwarcie wjazdu L03L na trasę główną Armii Krajowej, na północnej jezdni zbiorczo-rozprowadzającej pomiędzy u. Broniewskiego a ul. Maczka. Tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywać do dnia 03.11.2014 (do godz. południowych)