ZAMAWIAJĄCY

 

 

 

 

INŻYNIER

 

 

 

 

WYKONAWCA

 

 

 

 

   

26.05.2014 - 01.06.2014

 

 

 Planowane zamknięcia:

 

·  W dniach 5 – 6 czerwca planowane jest naprzemienne wyłączanie z ruchu części jezdni zachodniej Wisłostrady (w kierunku północ – południe) na odcinku od Trasy AK do granicy robót przed ul. Krasińskiego. Ruch w kierunku centrum będzie prowadzony dwoma pasami. Na wyłączonej z ruchu jezdni będą prowadzone prace związane z frezowaniem i układaniem masy bitumicznej.

 

 

Przeprowadzone zamknięcia:

 

·  O północy w dniu 30 maja zamknięto łącznicę wjazdową w relacji wschód – południe (Trasa AK – ul. Słowackiego) na węźle Marymoncka. Tymczasowa organizacja ruchu została wprowadzona dla potrzeb układania rury osłonowej dla przebudowywanego wodociągu i potrwa do godz. 4:00 w dniu 2 czerwca.