ZAMAWIAJĄCY

 

 

 

 

INŻYNIER

 

 

 

 

WYKONAWCA

 

 

 

 

   

26.01.2015-01.02.2015

 

Planowane zamknięcia i otwarcia:

 

Wdrażanie organizacji ruchu w planowanych terminach w dużym stopniu uzależnione jest od warunków atmosferycznych. Przy wystąpieniu opadów, a także spadku temperatur poniżej 0˚ C, ze względów technologicznych niemożliwe jest wykonywanie oznakowania mającego bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo ruchu. Dlatego też terminy wprowadzanych organizacji ruchu mogą ulec zmianom do zaplanowanych, podanych poniżej.

                       

             W dniu 31 stycznia (ok. godz. 6:00) do 1 lutego (ok. godz. 22) oraz przez kolejne dwa weekendy tj. 7 – 8 lutego oraz 14 – 15 lutego planowane jest lokalne wyłączenie prawego pasa ruchu (na długości około 20 m.) wschodniej jezdni ul. Modlińskiej, na odcinku od Trasy Armii Krajowej do ul. Elektronowej. Organizacja ruchu umożliwi wymianę 25-cio metrowych masztów oświetleniowych wraz z wyburzeniem istniejących oraz montażem nowych fundamentów o głębokości ok. 3 m.

 

             W dniu 2 lutego (ok. godz. 10:00) planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu, która przewiduje zawężenie o lewy pas ruchu północnej jezdni zbiorczo-rozprowadzającej, na dojeździe z ul. Broniewskiego do ul. Maczka, do wysokości wyjazdu na trasę główną Armii Krajowej. Powyższa organizacja pozwoli wykonać umocnienie skarpy i budowę schodów skarpowych w tym rejonie i będzie obowiązywać do dnia 16 lutego 2015.

 

 

Przeprowadzone zmiany:

 

             W dniu 21 lipca 2014 Ul. Jagiellońska: przeprowadzono zajęcie skrajnego lewego pasa jezdni zachodniej w relacji północ-południe (Białołęka-Praga) oraz skrajnego prawego pasa ruchu jezdni wschodniej w relacji południe-północ (Praga-Białołęka) na wysokości fundamentów obiektu 6T. Utrzymane będą wszystkie relacje; Utrudnienia potrwają do 30 marca 2015

 

             W dniach 29 lipca 2014 wprowadzono tymczasową organizację ruchu dla potrzeb remontu obiektu 5T – estakada łącząca zjazdy w relacji wschód – północ i zachód – północ z ulicą Modlińską. Tymczasowa organizacja ruchu przewiduje zawężenie o prawy skrajny pas zachodniej jezdni ul. Modlińskiej na wysokości ul. Elektronowej. Utrzymane zostały dwa pasy ruchu w kierunku północnym (Legionowo) oraz skręt w lewo na Trasę Armii Krajowej. Dodatkowo w późniejszym terminie zawężona została do  8 m. ul. Elektronowa. Utrudnienia potrwają do 30 marca 2015

 

             W dniu 23 września (w godzinach nocnych) wprowadzono tymczasową organizację ruchu, otwarto jezdnię wschodnią węzła Powązkowska. Ruch jest prowadzony jezdnią zachodnią oraz wyremontowaną jezdnią wschodnią na obiekcie 410T. Na węźle utrzymane są wszystkie relacje (ruch po rondzie). Tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywała do czasu prac remontowych obiektu 411T, których rozpoczęcie planowane jest na wiosnę 2015 roku.

 

             W dniu 14 listopada (w godzinach nocnych) rozpoczęto wprowadzanie tymczasowej ą organizacji  ruchu, która otworzyła dla ruchu wyremontowaną jezdnię północną Trasy Armii Krajowej na odcinku od węzła Powązkowska do ul. Marka Hłaski. Od godzin porannych dnia 16 listopada ruch na tym odcinku prowadzony  jest dwoma psami w obu kierunkach. Zamknięto jezdnię południową na tym odcinku w celu kontynuacji przebudowy drogi S-8. Na węźle Marymoncka utrzymane zostały zjazdy z dróg zbiorczo rozprowadzających w kierunkach: północnym, południowym, zachodnim i wschodnim oraz przystanki autobusowe w kierunkach do Centrum i Pragę pod ul. Juliusza Słowackiego. Wdrożona organizacja ruchu będzie obowiązywać do października 2015.

 

             W dniu 26 listopada (ok. godz. 22:00) wprowadzono tymczasową organizację ruchu, która otwiera wyremontowaną jezdnię wschodnią wiaduktu w ciągu ul. Mickiewicza (Obiekt 45T). Ruch jest prowadzony po jednym pasie w obydwu kierunkach na długości ok. 150 m. Dla prowadzenia remontu Obiektu 45T zamknięta została jezdnia zachodnia ul. A. Mickiewicza. Wdrożona organizacja ruchu będzie obowiązywała do października 2015.

 

             W dniu 1 grudnia (ok. godz. 22:00) wprowadzono tymczasową organizację ruchu, która zamyka łącznicę wjazdową na Trasę Armii Krajowej w relacji południe-wschód (Centrum-Marki) z ul. Juliusza Słowackiego. Ruch w tej relacji poprowadzony jest ulicami: Włościańską, Żelazowską i zbiorczo-rozprowadzającą do trasy głównej. Wprowadzona organizacja ruchu pozwala wykonać remont łącznicy L01P oraz budowę obiektu 18T(A) w ciągu tej łącznicy. Tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywać do października 2015.

 

Tymczasowa organizacja ruchu jezdni wschodniej i zachodniej na rondzie Broniewskiego:

 

             W dniu 5 grudnia (ok. godz. 20:00) wprowadzono tymczasową organizację ruchu, która otworzyła dla ruchu wyremontowaną jezdnię łącznicy wjazdowej L08L wraz z wyremontowanym obiektem 49T na węźle Wisłostrada w relacji Gdańsk-Poznań (północ-zachód).

 

             W dniu 9 stycznia 2015 roku (ok. godz. 22:00) na wysokości przystanku autobusowego jezdni zbiorczej w stronę Centrum wprowadzono tymczasową organizację ruchu, która zakłada zamknięcie jezdni zbiorczo-rozprowadzającej w relacji Marki-Centrum oraz zawężenie jezdni głównej w relacji Białystok-Poznań o prawy pas ruchu. Ruch w tych relacjach prowadzony jest dwoma pasami jezdni głównej. Z Trasy Toruńskiej (w relacji Marki - Centrum) utrzymany jest zjazd na ulicę Modlińską (poprzez pętlę autobusową „Żerań”) oraz ulicę Jagiellońską (poprzez łącznicę L05L). Przystanek autobusowy jest usytuowany na jezdni głównej w tymczasowej lokalizacji. Organizacja ruchu pozwala na prowadzenie robót przy budowie przęseł obiektu 6T na węźle Modlińska. Tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywała do końca lutego 2015.

 

             W dniu 12 stycznia (ok. godz.10:00 – po szczycie porannym) wprowadzono tymczasową organizację ruchu, która zawęża jezdnię zachodnią ul. Jagiellońskiej o prawy pas ruchu na długości ok. 150 m. (kierunek północ-południe). Ruch na tym odcinku jest prowadzony dwoma pasami. Organizacja ruchu pozwala prowadzić prace remontowe obiektu 31T oraz łącznicy L01L (zjazd z mostu Grota w kierunku Centrum) na węźle Modlińska. Przystanek autobusowy w kierunku Centrum pozostał w tymczasowej lokalizacji bez zmian. Tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywała do końca marca 2015.

 

             W dniu 19 stycznia (ok. godz. 22.00) wprowadzono tymczasową organizację ruchu na węźle Wisłostrada, która otworzyła dla ruchu wyremontowaną łącznicę L06L oraz obiekt 57 T w relacji Marki – Centrum (zjazdu z Mostu Grota na ul. Wybrzeże Gdyńskie). Wykonawca planuje czasowe (weekendowe i nocne) wyłączenia z ruchu łącznicy na czas budowy elementów konstrukcji nośnej obiektu 53 T w ciągu Trasy Armii Krajowej.

 

             W dniu 20 stycznia (ok. godz. 22:00) wprowadzono tymczasową organizację ruchu na węźle Marymoncka. Zamknięto jezdnię zachodnią ul. Słowackiego oraz łącznicę wjazdową L04L w relacji wschód-południe (Marki-Centrum), a także łącznicę zjazdową L02P na Trasę Armii Krajowej w relacji północ-wschód (Bielany-Marki). Ruch w obu kierunkach na ul. Słowackiego pomiędzy ul. Żeromskiego i ul. Włościańską prowadzony jest (poprzez przewiązki) jezdnią wschodnią po wyremontowanym obiekcie 18T. Relacja wschód południe (Marki-Centrum) jest prowadzona otwartą łącznicą L06L na węźle Wisłostrada. Relacja północ-wschód (Bielany-Marki) jest prowadzona ul. Włościańską, Żelazowską, jezdnią zbiorczo-rozprowadzającą do Trasy Armii Krajowej. Ruch w relacji wschód-północ (Marki-Bielany) został utrzymany bez zmian. Wprowadzona organizacja ruchu umożliwia remont obiektu 11T w ciągu ul. Słowackiego, remonty łącznic L04L i L02P, a także obiektów 7T i 8T na węźle Marymoncka. Tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywała do października 2015 roku.

 

             W dniu 22 stycznia (od godzin porannych) wprowadzono tymczasową organizację ruchu, która przewiduje sukcesywne zawężenia ciągów pieszych i rowerowych oraz prawego pasa wzdłuż południowej jezdni zbiorczo-rozprowadzającej na odcinku Powązkowska-Broniewskiego. Tymczasowa organizacja ruchu pozwala na prowadzenie robót przy budowie ekranów dźwiękochłonnych Nr. 2, 7a, 8 oraz 11. Tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywała do 30.04.2015 roku.

 

             W dniu 22 stycznia (ok. godz. 14.00) wprowadzono tymczasową organizację ruchu na ul. Gwiaździstej, która otwiera jezdnię zachodnią pod wiaduktami trasy Armii Krajowej. Wprowadzony został ruch jednokierunkowy w relacji północ – południe, w kierunku Centrum. Ruch w relacji południe – północ prowadzony jest dotychczasowym objazdem  ulicami: Potocką, Mickiewicza, Klaudyny oraz Podleśną. Taka organizacja ruchu umożliwia kontynuację budowy obiektu 9T nad ul. Gwiaździstą. Wykonawca planuje czasowe (weekendowe i nocne) wyłączenia z ruchu otwartej jezdni zachodniej na czas bezpiecznego montażu elementów konstrukcji nośnej i betonowania płyty obiektu 9 T w ciągu Trasy Armii Krajowej. Organizacja ta  będzie obowiązywała do października 2015 roku.

 

             W dniach z 23 na 24 stycznia oraz z 24 na 25 stycznia wprowadzono tymczasową organizację ruchu, która wyłączała pas ruchu na jezdni zbiorczo-rozprowadzającej Alei Armii Krajowej (kierunek zachód-wschód, na dojeździe do ul. Powązkowskiej). Dla potrzeb wbijania ścianek szczelnych przy budowie muru oporowego 411 T(B) – strona lewa, środowy pas był wyłączony z ruchu w godzinach 22:00-5:00.

 

             W dniu 29 stycznia (czwartek) ok. godz. 10.00 (po porannym szczycie) wyłączono lewy pas ruchu (na długości około 30m) północnej jezdni zbiorczo-rozprowadzającej, na dojeździe do Ronda Broniewskiego (za zjazdem z jezdni głównej Trasy Armii Krajowej). Organizacja ruchu umożliwi wykonanie umocnienia skarpy oraz schodów skarpowych w tym rejonie. Wdrożona organizacja ruchu będzie obowiązywała do dnia 08.02.2015 roku.