ZAMAWIAJĄCY

 

 

 

 

INŻYNIER

 

 

 

 

WYKONAWCA

 

 

 

 

   

25.08.2014-31.08.2014

 

Planowane zamknięcia i otwarcia:

 

-W dniach 29 (ok. godz. 23) - 1 września (ok. godz. 4) planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu, która przewiduje weekendowe zamknięcie łącznicy L04L na wjeździe z Trasy Armii Krajowej na ul. Słowackiego. Objazd prowadzony będzie jezdnią główną Trasy Armii Krajowej poprzez Rondo Broniewskiego

 

-W dniach 1 września (ok. godz. 10) - 20 września planowane jest prawostronne zawężenie jezdni głównej o jeden pas ruchu w kierunku Poznań-Białystok oraz lewostronne zawężenie jezdni zbiorczo-rozprowadzającej o jeden pas ruchu w kierunku Centrum-Marki. Organizacja ruchu pozwoli na skuwanie pozostałości istniejących podpór i ław fundamentowych oraz na prowadzenie robót palowych pod nowe fundamenty podpór Obiektu 6T – łącznicy zjazdowej w relacji zachód - północ (Poznań - ul. Modlińska) na węźle Modlińska

 

-W dniach 3 - 25 września (ok. godz. 10) planowane jest lewostronne zawężenie jezdni zbiorczo-rozprowadzającej w kierunku Marki-Centrum – ruch prowadzony będzie dwoma pasami o szerokości 3 m. oraz prawostronne zawężenie jezdni głównej o jeden pas ruchu w relacji Białystok-Poznań.

 

-W dniu 5 września (w godz. późnowieczornych) planowane jest wprowadzenie tymczasowej, zmiennej organizacji ruchu, która przewiduje zamknięcie jezdni zachodniej węzła Powązkowska. Ruch będzie prowadzony jezdnią wschodnią . W kierunku Centrum odbywał się będzie w czasie szczytu porannego dwoma pasami, natomiast w czasie szczytu popołudniowego jednym pasem. Ruch w kierunku Bielan odbywał się będzie w czasie szczytu porannego jednym pasem, w czasie szczytu popołudniowego po dwóch pasach ruchu. Zmiana kierunku na środkowym pasie będzie wprowadzana codziennie w godzinach 12:00 i 22:00. Na węźle Powązkowska utrzymane będą relacje:

 

o   Zachód-południe;

 

o   Zachód-wschód;

 

o   Zachód-północ;

 

o   Południe-wschód;

 

o   Południe-północ;

 

o   Wschód-południe;

 

o   Wschód-zachód;

 

o   Wschód-północ;

 

o   Północ-zachód;

 

o   Północ-południe;

 

Tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywała do października 2015 roku w jej zasadniczych, przedstawionych wyżej założeniach. W zależności od potrzeb dla powadzonych robót przewidujemy również modyfikację projektu, o wdrażaniu których będziemy powiadamiali zgodnie z procedurami kontraktowymi.Przeprowadzone zmiany:

 

-W dniu 4 lipca zamknięto północno-zachodnią jezdnię zbiorczo-rozprowadzającą na odcinku od węzła Marymoncka do ul. Gąbińskiej. Utrzymane zostały: dojazd do ul. Broniewskiego po jezdni głównej Trasy AK, wjazd na ul. Słowackiego poprzez przewiązkę. Utrudnienia potrwają do 30 września

 

-W dniu 21 lipca 2014 Ul. Jagiellońska: przeprowadzono zajęcie skrajnego lewego pasa jezdni zachodniej w relacji północ-południe (Białołęka-Praga) oraz skrajnego prawego pasa ruchu jezdni wschodniej w relacji południe-północ (Praga-Białołęka) na wysokości fundamentów obiektu 6T. Utrzymane będą wszystkie relacje; Utrudnienia potrwają do 30 marca 2015

 

-W dniach 29 lipca 2014 wprowadzono tymczasową organizację ruchu dla potrzeb remontu obiektu 5T - estakada łącząca zjazdy w relacji wschód - północ i zachód - północ z ulicą Modlińską. Tymczasowa organizacja ruchu przewiduje zawężenie o prawy skrajny pas zachodniej jezdni ul. Modlińskiej na wysokości ul. Elektronowej. Utrzymane zostały dwa pasy ruchu w kierunku północnym (Legionowo) oraz skręt w lewo na Trasę Armii Krajowej. Dodatkowo w późniejszym terminie zawężona będzie do 6 m. ul. Elektronowa. Utrudnienia potrwają do 30 marca 2015

 

-W dniu 6 sierpnia (ok. godz. 22) przeprowadzono zamknięcie ul. Włościańskiej na wysokości skrzyżowania z ul. Żelazowską. Ruch od strony ul. Elbląskiej i Broniewskiego prowadzony jest południową jezdnią zbiorczo-rozprowadzającą Trasy Armii Krajowej do ul. Żelazowskiej, a następnie z powrotem ul. Włościańską. Jest to ruch wyłącznie jednokierunkowy utrzymujący relację zachód-wschód. Zamknięty jest również skręt w prawo z ul. Braci Załuskich. Utrzymany został dojazd do pętli autobusowej. Powyższa organizacja ruchu pozwolą wykonać prace związane z budową sieci C.O. oraz

roboty drogowe. Utrudnienia potrwają do 5 września

 

-W dniu 3 sierpnia (od godzin nocnych) wprowadzono tymczasową organizację ruchu, która zakłada zamknięcie:

 

·                    Południowej drogi zbiorczo-rozprowadzającej od zachodniej jezdni Ronda Ofiar Zbrodni Katyńskiej do zjazdu z trasy głównej Alei Armii Krajowej w celu dojazdu do Ronda Broniewskiego. Dojazd do ulicy Broniewskiego od węzła Powązkowska będzie poprowadzony (w relacji zachód-południe) ul. Powązkowską i ul. Krasińskiego oraz (w relacji zachód-północ) ul. Generała Maczka i ul. Rudnickiego.

 

·                    Północnej drogi zbiorczo-rozprowadzającej na dojeździe do Ronda Ofiar Zbrodni Katyńskiej od zjazdu na północną jezdnię główną Trasy Armii Krajowej. Dojazd do ul. Generała Maczka będzie poprowadzony ul. Broniewskiego i ul. Rudnickiego. Dojazd do ul. Powązkowskiej będzie poprowadzony ulicą Broniewskiego i ul. Krasińskiego.

 

Ponadto informujemy, że od Ronda Broniewskiego w kierunku zachodnim ruch jest poprowadzony północną drogo zbiorczo-rozprowadzającą do zjazdu na trasę główną, a następnie północną jezdnią główną Trasy Armii Krajowej do Alei Prymasa Tysiąclecia (w kierunku Woli i Ochoty) oraz Alei Obrońców Grodna (w kierunku Poznania).

 

Bez mian na jezdni zachodniej węzła Powązkowska pozostają relacje:

 

·                    Północ-południe: Bemowo-Centrum

 

·                    Południe-północ: Centrum-Bemowo

 

·                    Zachód-północ: Poznań-Bemowo

 

·                    Północ-zachód: Bemowo-Poznań

 

·                    Zachód-południe: Poznań-Centrum.

 

Utrudnienia potrwają do 5 września

 

-W dniu 4 sierpnia wprowadzono tymczasową organizację ruchu, w związku z remontem kładki dla pieszych nad Trasą Armii Krajowej w ciągu ul. Żelazowskiej. Ruch pieszych zostanie poprowadzony nowo wybudowanym ciągiem po zachodniej stronie ul. Słowackiego do wiaduktu na węźle Marymoncka. Utrudnienia potrwają do 31 października

 

-W dniu 12 sierpnia przeprowadzano obustronne, lewostronne zawężenia jezdni głównej o jeden pas ruchu w kierunku Poznań-Białystok oraz w kierunku Białystok-Poznań. Ruch w obu kierunkach prowadzony jest dwoma pasami. Organizacja ruchu pozwala na skuwanie pozostałości istniejących podpór i ław fundamentowych oraz na prowadzenie robót palowych pod nowe fundamenty podpór Obiektu 6T - łącznicy zjazdowej w relacji zachód – północ (Poznań - ul. Modlińska) na węźle Modlińska. Utrudnienia potrwają do 30 sierpnia