ZAMAWIAJĄCY

 

 

 

 

INŻYNIER

 

 

 

 

WYKONAWCA

 

 

 

 

   

24.02.2014 - 02.03.2014

 

 

 Planowane zwężenia i zamknięcia:

 

-W dniach 3 marca – 15 kwietnia planowane jest zamknięcie lewego pasa ruchu północnej jezdni zbiorczo-rozprowadzającej na dojeździe do ul. Broniewskiego w kierunku zachodnim. Tymczasowa organizacja ruchu zostanie wprowadzona dla potrzeb wbijania ścianek szczelnych dla budowy murów oporowych na Trasie S8 przy węźle Broniewskiego.

 

-W dniach 7 marca – 30 września planowane jest zamknięcie jezdni wschodniej na Rondzie Ofiar Zbrodni Katyńskiej (węzeł Powązkowska). Ruch w obydwu kierunkach będzie się odbywał jezdnią zachodnią ronda oraz przewiązkami w pasie rozdziału ulic Powązkowskiej i Gen. Maczka. W godzinach szczytu porannego ruch w kierunku Centrum będzie prowadzony dwoma pasami, a w kierunku Bemowa – jednym. W godzinach szczytu popołudniowego nastąpi zamiana: ruch w kierunku Bemowa będzie prowadzony dwoma pasami, a w kierunku Centrum – jednym. Tymczasowa organizacja ruchu zostanie wprowadzona dla potrzeb remontu wschodniego wiaduktu ul. Powązkowskiej nad Trasą AK.

 

-W dniach 8 – 13 marca w godzinach 22:00 – 6:00 planowane jest wprowadzenie przekierowań geometrycznych ruchu na pasach południowej jezdni Trasy AK(kierunek wschodni) na wysokości węzła Powązkowska. Tymczasowa organizacja ruchu zostanie wprowadzona dla potrzeb rozbiórki gzymsów wschodniego wiaduktu ul. Powązkowskiej nad Trasą AK.

 

-W dniach 14 marca – 30 września planowane jest zamknięcie całości jezdni północnej Trasy AK od węzła Powązkowska do węzła Modlińska. Planowane jest utrzymanie ruchu pojazdów na następujących łącznicach:

 

·                    łącznica wjazdowa w relacji południe – zachód (Centrum – Poznań) na węźle Wisłostrada – do końca marca 2014;

 

·                    łącznica wjazdowa w relacji południe – wschód (Centrum – Marki) na węźle Wisłostrada – do października 2014;

 

·                    łącznica wjazdowa w relacji północ – zachód (Gdańsk – Poznań) na węźle Wisłostrada – do połowy maja 2014;

 

·                    zjazd w relacji wschód – północ na węźle Marymoncka – do września 2014.

 

  

Przeprowadzone zwężenia i zamknięcia:

 

-W dniu 25 lutego nastąpiło zwężenie o 0,5 metra ul. Mickiewicza w rejonie stacji benzynowej Shell. Tymczasowa organizacja ruchu wprowadzona została dla potrzeb budowy tymczasowego dojazdu do stacji paliw i planowana jest do 15 marca.

 

-W nocy z 26 na 27 lutego (w godzinach 22:00 – 5:00) zwężono wschodnią jezdnię Wisłostrady (relacja Centrum – Gdańsk) pod Trasą AK do jednego pasa ruchu. Tymczasowa organizacja ruchu wprowadzona została dla potrzeb budowy fundamentów północnej części wiaduktu Trasy AK nad Wisłostradą.