ZAMAWIAJĄCY

 

 

 

 

INŻYNIER

 

 

 

 

WYKONAWCA

 

 

 

 

   

22.12.2014-11.01.2015

Planowane zamknięcia i otwarcia:

 

Wdrażanie organizacji ruchu w planowanych terminach w dużym stopniu uzależnione jest od warunków atmosferycznych. Przy wystąpieniu opadów, a także spadku temperatur poniżej 0˚ C, ze względów technologicznych niemożliwe jest wykonywanie oznakowania mającego bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo ruchu. Dlatego też terminy wprowadzanych organizacji ruchu mogą ulec zmianom do zaplanowanych, podanych poniżej.

                       

             W dniu 9 stycznia 2015 roku (ok. godz. 22:00) na wysokości przystanku autobusowego jezdni zbiorczej w stronę Centrum planowane jest rozpoczęcie procesu wdrażania czasowej organizacji ruchu, który potrwa do 11 stycznia 2015. Tymczasowa organizacja ruchu przewiduje zamknięcie jezdni zbiorczo-rozprowadzającej w relacji Marki-Centrum oraz zawężenie jezdni głównej w relacji Białystok-Poznań o prawy pas ruchu. Ruch w tych relacjach prowadzony będzie dwoma pasami jezdni głównej. Z Trasy Toruńskiej (w relacji Marki - Centrum) utrzymany będzie zjazd na ulicę Modlińską (poprzez pętlę autobusową „Żerań”) oraz ulicę Jagiellońską (poprzez łącznicę L05L). Przystanek autobusowy zostanie usytuowany na jezdni głównej w tymczasowej lokalizacji. Organizacja ruchu pozwoli na prowadzenie robót przy budowie przęseł obiektu 6T na węźle Modlińska. Tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywała do końca lutego 2015.

 

             W dniu 12 stycznia (ok. godz.10:00 – po szczycie porannym) planowane jest wprowadzenie tymczasowej ruchu, która przewiduje zawężenie jezdni zachodniej ul. Jagiellońskiej o prawy pas ruchu na długości ok. 150 m. (kierunek północ-południe). Ruch na tym odcinku będzie prowadzony dwoma pasami. Organizacja ruchu pozwoli prowadzić prace remontowe obiektu 31T oraz łącznicy L01L (zjazd z mostu Grota w kierunku Centrum) na węźle Modlińska. Przystanek autobusowy w kierunku Centrum pozostanie w tymczasowej lokalizacji bez zmian. Tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywała do końca marca 2015.

 

             W dniu 12 stycznia (ok. godz. 11.00 – po szczycie porannym) planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu, która przewiduje zawężenie o lewy pas ruchu północnej jezdni zbiorczo-rozprowadzającej, na dojeździe z ul. Broniewskiego do ul. Maczka, do wysokości wyjazdu na trasę główną Armii Krajowej. Powyższa organizacja obowiązywać będzie do dnia 15 stycznia 2015 roku, do godzin wieczornych i pozwoli wykonać roboty drogowe w tym rejonie.

 

             W dniu 15 stycznia (ok. godz. 22.00) planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na węźle Wisłostrada, która przewiduje otwarcie wyremontowanej łącznicy L06L oraz obiektu 57 T w relacji Marki – Centrum (zjazdu z Mostu Grota na ul. Wybrzeże Gdyńskie). Wykonawca planuje czasowe (weekendowe i nocne) wyłączenia z ruchu łącznicy na czas budowy elementów konstrukcji nośnej obiektu 53 T w ciągu Trasy Armii Krajowej.

 

             W dniu 16 stycznia (ok. godz. 22.00) planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na węźle Marymoncka, która przewiduje zamknięcie jezdni zachodniej ulicy Juliusza Słowackiego oraz łącznicy wjazdowej L04L w  relacji wschód – północ (Marki – Centrum), a także łącznicy zjazdowej L02P na Trasę Armii Krajowej w relacji północ – wschód (Bielany – Marki). Ruch w obu kierunkach na ul. Słowackiego pomiędzy ul. Żeromskiego i ul. Włościańską będzie prowadzony (poprzez  przewiązki) jezdnią wschodnią po wyremontowanym obiekcie 18 T. Relacja wschód – południe będzie prowadzona otwartą łącznicą L06L na węźle Wisłostrada. Relacja północ – wschód będzie prowadzona ulicą Włościańską, Żelazowską, jezdnią zbiorczo – rozprowadzającą do Trasy Armii Krajowej.  Wprowadzona organizacja ruchu umożliwi remont obiektu 11 T w ciągu ulicy Słowackiego, remonty łącznic L04L i L02P a także obiektów 7 T i 8 T na węźle Marymoncka. Tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywała do października 2015 roku.

 

 

Przeprowadzone zmiany:

 

             W dniu 21 lipca 2014 Ul. Jagiellońska: przeprowadzono zajęcie skrajnego lewego pasa jezdni zachodniej w relacji północ-południe (Białołęka-Praga) oraz skrajnego prawego pasa ruchu jezdni wschodniej w relacji południe-północ (Praga-Białołęka) na wysokości fundamentów obiektu 6T. Utrzymane będą wszystkie relacje; Utrudnienia potrwają do 30 marca 2015

 

             W dniach 29 lipca 2014 wprowadzono tymczasową organizację ruchu dla potrzeb remontu obiektu 5T – estakada łącząca zjazdy w relacji wschód – północ i zachód – północ z ulicą Modlińską. Tymczasowa organizacja ruchu przewiduje zawężenie o prawy skrajny pas zachodniej jezdni ul. Modlińskiej na wysokości ul. Elektronowej. Utrzymane zostały dwa pasy ruchu w kierunku północnym (Legionowo) oraz skręt w lewo na Trasę Armii Krajowej. Dodatkowo w późniejszym terminie zawężona została do  8 m. ul. Elektronowa. Utrudnienia potrwają do 30 marca 2015

 

             W dniu 4 sierpnia wprowadzono tymczasową organizację ruchu, w związku z remontem kładki dla pieszych nad Trasą Armii Krajowej w ciągu ul. Żelazowskiej. Ruch pieszych poprowadzono nowo wybudowanym ciągiem po zachodniej stronie ul. Słowackiego do wiaduktu na węźle Marymoncka. Utrudnienia potrwają do grudnia 2014

 

             W dniu 23 września (w godzinach nocnych) wprowadzono tymczasową organizację ruchu, otwarto jezdnię wschodnią węzła Powązkowska. Ruch jest prowadzony jezdnią zachodnią oraz wyremontowaną jezdnią wschodnią na obiekcie 410T. Na węźle utrzymane są wszystkie relacje (ruch po rondzie). Tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywała do czasu prac remontowych obiektu 411T, których rozpoczęcie planowane jest na wiosnę 2015 roku.

 

             W dniu 26 września (w godzinach nocnych) wprowadzono tymczasową organizację ruchu na ul. Słowackiego, na węźle Marymoncka. Ruch został poprowadzony jezdnią zachodnią oraz jezdnią wschodnią po wyremontowanym obiekcie 18 T. Na węźle utrzymane są  wszystkie relacje (północ – południe, południe – północ, wschód – północ, wschód – południe, północ – wschód, południe – wschód). Tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywała do czasu przystąpienia do prac remontowych obiektu 11 T. Zamknięcie jezdni zachodniej ulicy Słowackiego dla remontu obiektu 11 T planowane jest na styczeń 2015 roku.

 

             W dniu 5 listopada (po godz. 23:00) wprowadzono tymczasową organizację ruchu, która zakłada zamknięcie ul. Gwiaździstej pod Trasą Armii Krajowej. Organizacja ta pozwala prowadzić prace związane z wyburzeniem obiektu 9T wraz z fundamentami oraz budową nowego obiektu (wbicie ścianek szczelnych dla robót palowych i fundamentowych oraz budowa podpór). Tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywała do końca stycznia 2015

 

             W dniu 14 listopada (w godzinach nocnych) rozpoczęto wprowadzanie tymczasowej ą organizacji  ruchu, która otworzyła dla ruchu wyremontowaną jezdnię północną Trasy Armii Krajowej na odcinku od węzła Powązkowska do ul. Marka Hłaski. Od godzin porannych dnia 16 listopada ruch na tym odcinku prowadzony  jest dwoma psami w obu kierunkach. Zamknięto jezdnię południową na tym odcinku w celu kontynuacji przebudowy drogi S-8. Na węźle Marymoncka utrzymane zostały zjazdy z dróg zbiorczo rozprowadzających w kierunkach: północnym, południowym, zachodnim i wschodnim oraz przystanki autobusowe w kierunkach do Centrum i Pragę pod ul. Juliusza Słowackiego. Wdrożona organizacja ruchu będzie obowiązywać do października 2015.

 

             W dniu 26 listopada (ok. godz. 22:00) wprowadzono tymczasową organizację ruchu, która otwiera wyremontowaną jezdnię wschodnią wiaduktu w ciągu ul. Mickiewicza (Obiekt 45T). Ruch jest prowadzony po jednym pasie w obydwu kierunkach na długości ok. 150 m. Dla prowadzenia remontu Obiektu 45T zamknięta została jezdnia zachodnia ul. A. Mickiewicza. Wdrożona organizacja ruchu będzie obowiązywała do października 2015.

 

             W dniu 1 grudnia (ok. godz. 22:00) wprowadzono tymczasową organizację ruchu, która zamyka łącznicę wjazdową na Trasę Armii Krajowej w relacji południe-wschód (Centrum-Marki) z ul. Juliusza Słowackiego. Ruch w tej relacji poprowadzony jest ulicami: Włościańską, Żelazowską i zbiorczo-rozprowadzającą do trasy głównej. Wprowadzona organizacja ruchu pozwala wykonać remont łącznicy L01P oraz budowę obiektu 18T(A) w ciągu tej łącznicy. Tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywać do października 2015.

Tymczasowa organizacja ruchu jezdni wschodniej i zachodniej na rondzie Broniewskiego:

 

             W dniu 5 grudnia (ok. godz. 20:00) wprowadzono tymczasową organizację ruchu, która otworzyła dla ruchu wyremontowaną jezdnię łącznicy wjazdowej L08L wraz z wyremontowanym obiektem 49T na węźle Wisłostrada w relacji Gdańsk-Poznań (północ-zachód).