ZAMAWIAJĄCY

 

 

 

 

INŻYNIER

 

 

 

 

WYKONAWCA

 

 

 

 

   

22.09.2014-28.09.2014

 

 

       Planowane zamknięcia i otwarcia:

 

.         W dniu 26 września (w godzinach nocnych) planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu, która przewiduje otwarcie jezdni wschodniej ulicy J. Słowackiego na węźle Marymoncka. Ruch będzie prowadzony jezdnią zachodnią oraz jezdnią wschodnią wyremontowanego obiektu 18 T. Na węźle utrzymane będą  wszystkie relacje (północ - południe, południe - północ, wschód - północ, wschód - południe, północ - wschód, południe - wschód). Tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywała do czasu przystąpienia do prac remontowych obiektu 11 T. Zamknięcie jezdni zachodniej ulicy Słowackiego dla remontu obiektu 11 T planowane jest jeszcze w listopadzie 2014 roku.

 

.         W dniu 1 października  (około godz. 22) planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu, która przewiduje wyłączenia pasów ruchu na jezdni zbiorczo-rozprowadzającej Alei Armii Krajowej (kierunek zachód-wschód, na dojeździe do ul. Powązkowskiej). Dla potrzeb wbijania ścianek szczelinowych przy budowie muru oporowego 411T(B) – strona lewa, środowy pas będzie wyłączany z ruchu w godzinach 22:00 - 5:00. Tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywała do dnia 10.10.2014 roku.

 

.         W dniu 3 października (w godzinach nocnych)  planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu, która przewiduje zamknięcie łącznicy zjazdowej L05L z Trasy Toruńskiej na ulicę Jagiellońską, na węźle Modlińska (w relacji wschód - południe) dla prowadzenia robót drogowych. Tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywała do dnia 17.10.2014 roku.

 

.         W dniu 3 października (w godzinach nocnych)  planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu, która przewiduje przełożenie zjazdu z Alei Armii Krajowej na węzeł Marymoncka przy utrzymaniu dotychczasowych relacji tj.: relacji wschód - północ (do ul. Marymonckiej), wschód - południe (do ul. Słowackiego) i wschód - zachód (do ul. Broniewskiego jezdnią zbiorczo - rozprowadzającą)  poprzez przewiązkę zlokalizowaną między ul. Mickiewicza i Gdańską (pik. 2+100). Tymczasowa organizacja ruchu pozwoli na prowadzenie prac drogowych na trasie głównej (układanie warstwy ścieralnej) na odcinku od węzła Marymoncka do węzła Broniewskiego. Taka organizacja ruchu będzie obowiązywała do 17.10.2014 roku.

 

 

       Przeprowadzone zmiany:

 

.         W dniu 4 lipca zamknięto północno-zachodnią jezdnię zbiorczo-rozprowadzającą na odcinku od węzła Marymoncka do ul. Gąbińskiej. Utrzymane zostały: dojazd do ul. Broniewskiego po jezdni głównej Trasy AK, wjazd na ul. Słowackiego poprzez przewiązkę. Utrudnienia potrwają do 30 września

 

.         W dniu 21 lipca 2014 Ul. Jagiellońska: przeprowadzono zajęcie skrajnego lewego pasa jezdni zachodniej w relacji północ-południe (Białołęka-Praga) oraz skrajnego prawego pasa ruchu jezdni wschodniej w relacji południe-północ (Praga-Białołęka) na wysokości fundamentów obiektu 6T. Utrzymane będą wszystkie relacje; Utrudnienia potrwają do 30 marca 2015

 

.         W dniach 29 lipca 2014 wprowadzono tymczasową organizację ruchu dla potrzeb remontu obiektu 5T - estakada łącząca zjazdy w relacji wschód - północ i zachód - północ z ulicą Modlińską. Tymczasowa organizacja ruchu przewiduje zawężenie o prawy skrajny pas zachodniej jezdni ul. Modlińskiej na wysokości ul. Elektronowej. Utrzymane zostały dwa pasy ruchu w kierunku północnym (Legionowo) oraz skręt w lewo na Trasę Armii Krajowej. Dodatkowo w późniejszym terminie zawężona będzie do 6 m. ul. Elektronowa. Utrudnienia potrwają do 30 marca 2015

 

.         W dniu 4 sierpnia wprowadzono tymczasową organizację ruchu, w związku z remontem kładki dla pieszych nad Trasą Armii Krajowej w ciągu ul. Żelazowskiej. Ruch pieszych zostanie poprowadzony nowo wybudowanym ciągiem po zachodniej stronie ul. Słowackiego do wiaduktu na węźle Marymoncka. Utrudnienia potrwają do 31 października

 

.         W dniu 1 września (ok. godz. 10) przeprowadzono prawostronne zawężenie jezdni głównej o jeden pas ruchu w kierunku Poznań-Białystok oraz lewostronne zawężenie jezdni zbiorczo-rozprowadzającej o jeden pas ruchu w kierunku Centrum-Marki. Organizacja ruchu pozwala na skuwanie pozostałości istniejących podpór i ław fundamentowych oraz na prowadzenie robót palowych pod nowe fundamenty podpór Obiektu 6T - łącznicy zjazdowej w relacji zachód – północ (Poznań - ul. Modlińska) na węźle Modlińska. Utrudnienia potrwają do 10 października

 

.         W dniu 3 września  (ok. godz. 10) przeprowadzono lewostronne zawężenie jezdni zbiorczo-rozprowadzającej w kierunku Marki-Centrum – ruch prowadzony jest dwoma pasami o szerokości 3 m. oraz prawostronne zawężenie jezdni głównej o jeden pas ruchu w relacji Białystok-Poznań. Utrudnienia potrwają do 10 października

 

.         W dniu 19 września (w godzinach nocnych) wprowadzono tymczasową organizację ruchu, która przewiduje zamknięcie łącznicy L03P (wjazd na Most gen. Stefana Grota-Roweckiego) dla potrzeb wyburzenia i budowy nowego obiektu 51T w relacji Centrum-Praga (południe-wschód). Objazd jest poprowadzony Wisłostradą do Mostu Marii Skłodowskiej-Curie i ulicy Modlińskiej. Utrudnienia potrwają do października 2015

 

.         W dniu 23 września (w godzinach nocnych) wprowadzono tymczasową organizację ruchu, która przewiduje otwarcie jezdni wschodniej węzła Powązkowska. Ruch jest prowadzony jezdnią zachodnią oraz wyremontowaną jezdnią wschodnią na obiekcie 410T. Na węźle utrzymane są wszystkie relacje (ruch po rondzie). Tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywała do czasu prac remontowych obiektu 411T, których rozpoczęcie planowane jest na wiosnę 2015 roku.