ZAMAWIAJĄCY

 

 

 

 

INŻYNIER

 

 

 

 

WYKONAWCA

 

 

 

 

   

22.06.2015-28.06-2015


Planowane zamknięcia i otwarcia:

 

·        W dniach od 19 do 27 czerwca w godzinach 22.00 – 6.00   kontynuowane będą prace związane z wykonaniem antykorozji betonu obiektu 6 T. Dla bezpiecznego prowadzenia prac, planowane jest wdrażanie czasowej organizacji ruchu polegające na zawężaniu jezdni głównej Trasy Toruńskiej do jednego pasa ruchu:

 

·                    w nocy z 19 na 20 oraz 20 na 21.06.2015 r. w godzinach 22:00 – 6:00 - zamknięcie lewych pasów ruchu w kierunku Poznania;

 

·                    w nocy z 21 na 22, 22 na 23 oraz  23 na 24.06.2015 r. w godzinach 22:00 – 6:00 - zamknięcie lewych pasów ruchu w kierunku  Białegostoku;

 

·                    w nocy 24 na 25, 25 na 26 oraz 26 na 27.06.2015 r.  w godzinach 22:00 – 6:00 - zamknięcie prawych pasów ruchu w kierunku Białegostoku;

 

·        W dniu 20 czerwca (w godzinach rannych) planowane jest prowadzenie robót brukarskich i branżowych na wschodniej ulicy Wybrzeże Gdyńskie na długości ok. 300 m, na dojeździe do węzła Wisłostrada od strony południowej. Ruch na węźle Wisłostrada w relacji Centrum – Gdańsk będzie prowadzony dwoma pasami. Tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywała do 3 lipca.

 

·        W nocy z 22 na 23 czerwca (w godz. 22.00-6.00) planowane jest prowadzenie robót związanych z wykonywaniem robót bitumicznych na ulicy Ogólnej. W związku z tym wprowadzona będzie organizacja ruchu, która przewiduje nocne zamknięcie ulicy.

 

·        W dniu 26 czerwca (ok. godziny 22.00) planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na węźle Modlińska, która przewiduje zamknięcie jezdni  zachodniej ulic Modlińskiej i Jagiellońskiej w kierunku Centrum. Objazd w tej relacji będzie prowadzony z ulicy Modlińskiej łącznicą w kierunku Bródna, Marek Białegostoku na Trasę Toruńską do ulicy Wysockiego, Odrowąża, do ulicy i Ronda Starzyńskiego. Podobnie będzie poprowadzony ruch w relacji wschód – południe poprzez węzeł Marywilska (dojazd do ulicy Jagiellońskiej).  Ruch w relacji wschód – północ (dojazd do ulicy Modlińskiej) będzie poprowadzony mostem Grota do Wisłostrady i Trasy Mostu Marii Skłodowskiej-Curie. Relacja północ – zachód (Tarchomin – Poznań) pozostanie utrzymana bez zmian. Podobnie ruch w relacji południe – północ (Centrum – Tarchomin) na wschodniej jezdni ulicy Jagiellońskiej i Modlińskiej pozostaje bez zmian.  Autobusowa linia zastępcza na ulicy Jagiellońskiej będzie utrzymana. Końcowy przystanek będzie zlokalizowany na parkingu Fabryki Samochodów  Osobowych w sąsiedztwie pętli „Żerań”. Wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywała do godziny 6.00 dnia 29.06.2015r. Na zamkniętej zachodniej jezdni ulicy Modlińskiej i Jagiellońskiej  prowadzone będą docelowe roboty bitumiczne.

 

·        W dniu 28 czerwca (ok. godz. 22:00) planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na węźle Powązkowska, która przewiduje zamknięcie jezdni zachodniej ul. Gen. Maczka oraz zjazdu z ronda w kierunku zachodnim. Objazd w tej relacji będzie poprowadzony ul. Rudnickiego, Broniewskiego oraz drogą zbiorczo-rozprowadzającą do zjazdu na trasę S8. Pozostałe relacje na węźle Powązkowska pozostają utrzymane bez zmian. Wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywała do dnia 24 lipca. Na wyłączonym z ruchu odcinkach będą prowadzone roboty drogowe łącznie z wymianą konstrukcji drogowej.

 

 

Przeprowadzone zmiany:

 

·        W dniu 14 listopada (w godzinach nocnych) rozpoczęto wprowadzanie tymczasowej ą organizacji  ruchu, która otworzyła dla ruchu wyremontowaną jezdnię północną Trasy Armii Krajowej na odcinku od węzła Powązkowska do ul. Marka Hłaski. Od godzin porannych dnia 16 listopada ruch na tym odcinku prowadzony  jest dwoma psami w obu kierunkach. Zamknięto jezdnię południową na tym odcinku w celu kontynuacji przebudowy drogi S-8. Na węźle Marymoncka utrzymane zostały zjazdy z dróg zbiorczo rozprowadzających w kierunkach: północnym, południowym, zachodnim i wschodnim oraz przystanki autobusowe w kierunkach do Centrum i Pragę pod ul. Juliusza Słowackiego. Wdrożona organizacja ruchu będzie obowiązywać do października 2015.

 

·        W dniu 26 listopada (ok. godz. 22:00) wprowadzono tymczasową organizację ruchu, która otwiera wyremontowaną jezdnię wschodnią wiaduktu w ciągu ul. Mickiewicza (Obiekt 45T). Ruch jest prowadzony po jednym pasie w obydwu kierunkach na długości ok. 150 m. Dla prowadzenia remontu Obiektu 45T zamknięta została jezdnia zachodnia ul. A. Mickiewicza. Wdrożona organizacja ruchu będzie obowiązywała do października 2015.

 

·        W dniu 1 grudnia (ok. godz. 22:00) wprowadzono tymczasową organizację ruchu, która zamyka łącznicę wjazdową na Trasę Armii Krajowej w relacji południe-wschód (Centrum-Marki) z ul. Juliusza Słowackiego. Ruch w tej relacji poprowadzony jest ulicami: Włościańską, Żelazowską i zbiorczo-rozprowadzającą do trasy głównej. Wprowadzona organizacja ruchu pozwala wykonać remont łącznicy L01P oraz budowę obiektu 18T(A) w ciągu tej łącznicy. Tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywać do października 2015.

 

·         W dniu 20 stycznia (ok. godz. 22:00) wprowadzono tymczasową organizację ruchu na węźle Marymoncka. Zamknięto jezdnię zachodnią ul. Słowackiego oraz łącznicę wjazdową L04L w relacji wschód-południe (Marki-Centrum), a także łącznicę zjazdową L02P na Trasę Armii Krajowej w relacji północ-wschód (Bielany-Marki). Ruch w obu kierunkach na ul. Słowackiego pomiędzy ul. Żeromskiego i ul. Włościańską prowadzony jest (poprzez przewiązki) jezdnią wschodnią po wyremontowanym obiekcie 18T. Relacja wschód południe (Marki-Centrum) jest prowadzona otwartą łącznicą L06L na węźle Wisłostrada. Relacja północ-wschód (Bielany-Marki) jest prowadzona ul. Włościańską, Żelazowską, jezdnią zbiorczo-rozprowadzającą do Trasy Armii Krajowej. Ruch w relacji wschód-północ (Marki-Bielany) został utrzymany bez zmian. Wprowadzona organizacja ruchu umożliwia remont obiektu 11T w ciągu ul. Słowackiego, remonty łącznic L04L i L02P, a także obiektów 7T i 8T na węźle Marymoncka. Tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywała do października 2015 roku.

 

·        W dniu 22 stycznia (ok. godz. 14.00) wprowadzono tymczasową organizację ruchu na ul. Gwiaździstej, która otwiera jezdnię zachodnią pod wiaduktami trasy Armii Krajowej. Wprowadzony został ruch jednokierunkowy w relacji północ – południe, w kierunku Centrum. Ruch w relacji południe – północ prowadzony jest dotychczasowym objazdem  ulicami: Potocką, Mickiewicza, Klaudyny oraz Podleśną. Taka organizacja ruchu umożliwia kontynuację budowy obiektu 9T nad ul. Gwiaździstą. Wykonawca planuje czasowe (weekendowe i nocne) wyłączenia z ruchu otwartej jezdni zachodniej na czas bezpiecznego montażu elementów konstrukcji nośnej i betonowania płyty obiektu 9 T w ciągu Trasy Armii Krajowej. Organizacja ta będzie obowiązywała do października 2015 roku.

 

·         W dniu 27 lutego (w godz. późnowieczornych) wprowadzono tymczasową organizację ruchu, która zamknęła jezdnię zachodnią węzła Powązkowska. Ruch prowadzony jest jezdnią wschodnią. W kierunku Centrum odbywa się w czasie szczytu porannego dwoma pasami, natomiast w czasie szczytu popołudniowego jednym pasem. Ruch w kierunku Bemowa odbywa się w czasie szczytu porannego jednym pasem, w czasie szczytu popołudniowego po dwóch pasach ruchu. Zmiana kierunku ruchu na środkowym pasie wprowadzana jest codziennie w godzinach 12.00 i 22.00. Ponadto na Węźle Powązkowska utrzymane są relacje:

 

·                    zachód – południe;

 

·                    zachód – wschód;

 

·                    zachód – północ;

 

·                    południe wschód;

 

·                    południe – północ;

 

·                    wschód – południe;

 

·                    wschód – zachód;

 

·                    wschód – północ;

 

·                    północ – zachód;

 

·                    północ – południe;

 

W zależności od potrzeb dla prowadzonych robót przewidujemy również modyfikacje projektu, o wdrażaniu których będziemy powiadamiali Inżyniera Kontraktu, Zamawiającego oraz odpowiednie Służby Miejskie, zgodnie z procedurami kontraktowymi. Procesu wdrażania zakończył się dnia 28.02.2015 r. Wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu, zgodnie z założeniami harmonogramowymi będzie obowiązywała do końca lipca 2015 roku.

 

·        W dniu 24 kwietnia na węźle Modlińska wprowadzono tymczasową organizację ruchu, która zamknęła jezdnię zbiorczo-rozprowadzającą w relacji Centrum-Bródno. Ruch w relacji Poznań-Białystok prowadzony jest dwoma pasami jezdni głównej trasy S8 oraz wydzielonym pasem w prawo w kierunku Bródna (powrót na jezdnię zbiorczo-rozprowadzającą). Na węźle Modlińska są utrzymane wszystkie relacje wjazdowe i zjazdowe. Przystanek autobusowy w kierunku Bródna i Marek został usytuowany w tymczasowej lokalizacji. Powyższa organizacja ruchu pozwoli na prowadzenie robót przy budowie kolejnych przęseł obiektu 6T na węźle Modlińska. Wprowadzona organizacja ruchu będzie obowiązywać do 3 czerwca 2015.

 

·        W dniu 24 maja (w godzinach nocnych) wprowadzono tymczasową organizację ruchu, która zamknęła jezdnię wjazdową L01P na skrzyżowanie Trasy Armii Krajowej z ulicą Powązkowską (od strony Poznania). Ruch w tej relacji (zachód-południe i zachód północ), prowadzony jest południową jezdnią Trasy Armii Krajowej  do ronda ul. Władysława Broniewskiego. Ul. Broniewskiego jest możliwy dojazd do ul. St. Maczka (ul. Rudnickiego) oraz do ul Powązkowskiej (ul. Krasińskiego). Pozostałe relacje na węźle Powązkowska pozostaną bez zmian. Powyższa organizacja ruchu pozwoli na prowadzenie robót inżynieryjnych, branżowych i drogowych na jezdni wyłączonej z ruchu. Wprowadzona organizacja ruchu, w jej zasadniczym projekcie będzie obowiązywała do 31 lipca 2015.

 

·        W dniu 25 maja została wdrożona tymczasowa organizacja ruchu. Oznakowanie pionowe na jezdni północnej Trasy Armii Krajowej, w relacji zachód – wschód (Poznań – Białystok) zostało uzupełnione znakiem pionowym A-15 (śliska nawierzchnia) z tabliczką T-2 (100 m) i będzie obowiązywało do września 2015 r.

 

·        W dniach 27 maja ok. godz. 10:00 (po porannym szczycie) wprowadzono tymczasową organizację ruchu, która pozwoli wykonać nawierzchnię przystanku autobusowego na ul. Broniewskiego w relacji Bielany-Centrum. Przystanek tymczasowy został przeniesiony w bezpośrednie sąsiedztwo przebudowywanego. Tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywała do dnia 10 lipca 2015.

 

·        W dniu 29 maja ok. godziny 22.00 wprowadzono tymczasową organizację ruchu, która przewiduje przełożenie ruchu na wyremontowaną jezdnię zbiorczo - rozprowadzającą (ZR1P) pod ulicą J. Słowackiego oraz zmianę geometrii wjazdu na północną jezdnię Trasy Armii Krajowej (w kierunku wschodnim), poprzez przewiązkę na węźle Marymoncka. Zmiana geometrii wjazdu umożliwi docelowe wykonanie prac drogowych na południowej jezdni Trasy Armii Krajowej w bezpośrednim sąsiedztwie tymczasowej przewiązki. Wprowadzona organizacja ruchu będzie obowiązywała do 19 czerwca 2015 roku.

 

·        W nocy z 2 na 3 czerwca (od godz. 22.00) otwarto południową jezdnię zbiorczo-rozprowadzającą na węźle Modlińska w relacji Centrum – Bródno. Jezdnia była wyłączona z ruchu dla potrzeb budowy obiektu 6T. Po otwarciu jezdni na węźle Modlińska obowiązuje organizacja ruchu zgodna z projektem „Zamknięcie południowej jezdni Trasy Armii Krajowej na odc. Węzeł Modlińska – Hłaski” zatwierdzonym pod nr IR/IC/3685/14. Przystanek autobusowy w kierunku Bródna i Marek powrócił do lokalizacji docelowej.

 

·        W dniu 5 czerwca (w godzinach 22.00-6.00) prowadzono roboty brukarskie na rondzie ulicy Władysława Broniewskiego. W związku z tym jezdnie na rondzie są zawężane naprzemiennie do dwóch pasów ruchu. Tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywała do dnia 26 czerwca.

 

·        W nocy z 8 na 9 czerwca, 9 na 10 czerwca oraz 11 na 12 czerwca (od godziny 22.00 do 6.00) prowadzono roboty związane z wykonywaniem warstw antykorozyjnych betonu na obiekcie 6T na węźle Modlińska. W związku z tym wprowadzana była organizacja ruchu, która przewidywała nocne, naprzemienne wyłączanie z ruchu pasów północnej jezdni zbiorczo-rozprowadzającej (w relacji Marki – Centrum). Ruch w relacji wchód-zachód odbywał się jednym pasem.

 

·        W nocy z 10 na 11 czerwca oraz z 11 na 12 czerwca (od godziny 22.00 do 6.00) zawężono północną jezdnię zbiorczo-rozprowadzająca pod obiektem 17T (kładka pieszo-rowerowa w ciągu ulicy Żelazowskiej).

 

·        W nocy z 9 na 10 czerwca, 10 na 11 czerwca oraz 11 na 12 czerwca (w godz. 22.00 do godz. 6.00) prowadzono roboty instalacyjne związane z odwodnieniem zachodniej jezdni ulicy Modlińskiej. Wprowadzona była organizacja ruchu, która przewidywała wyłączanie prawego pasa jezdni ulicy Modlińskiej w relacji Tarchomin – Centrum na odcinku ok. 120 m bezpośrednio pod obiektami mostowymi Trasy Toruńskiej. Na zawężonym odcinku jezdni zachodniej ulicy Modlińskiej ruch prowadzony był dwoma pasami.

 

·        W dniu 12 czerwca (od godz. 22.00) do 13 czerwca (do godzin nocnych) prowadzono roboty brukarskie na zachodniej jezdni ulicy Modlińskiej. Wprowadzona była organizacja ruchu, która przewidywała wyłączanie prawego pasa jezdni ulicy Modlińskiej w relacji Tarchomin – Centrum na odcinku ok. 120 m bezpośrednio pod obiektami mostowymi Trasy Toruńskiej. Na zawężonym odcinku jezdni zachodniej ulicy Modlińskiej ruch prowadzony był dwoma pasami.

 

·        W dniu 15 czerwca wprowadzono tymczasową organizację ruchu, która przewiduje wyłączenie lewego pasa ruchu jezdni wschodniej ul. Wybrzeże Gdyńskie  na długości ok. 300 m. na dojeździe do węzła Wisłostrada od strony południowej. Wdrożona organizacja ruchu pozwoli na prowadzenie robót brukarskich i branżowych na tym odcinku. Ruch na ulicy Wybrzeże Gdyńskie w relacji Centrum – Gdańsk, tak jak obecnie, będzie prowadzony dwoma pasami. Wdrożona organizacja ruchu będzie obowiązywała do 26 czerwca 2015.

 

·        W nocy z 15 na 16 czerwca (w godz. 22.00-6.00) w związku z koniecznością usunięcia awarii odwodnienia korpusu drogowego na wschodniej jezdni Juliusza Słowackiego na węźle Marymoncka wdrożono czasową organizację ruchu polegającą na prawostronnym zawężeniu jezdni wschodniej w kierunku Centrum – Bielany, na długości ok. 20m.

 

·        W dniach od 15 – 19 czerwca (w godzinach 22.00 – 6.00) prowadzono prace związane z wykonaniem antykorozji betonu obiektu 6 T. Dla bezpiecznego prowadzenia prac, wdrożono czasową organizację ruchu polegającą na zawężaniu jezdni głównej Trasy Toruńskiej do jednego pasa ruchu:

 

·                    w noce z 15 na 16, 16 na 17 oraz 17 na 18.06.2015 r. w godzinach 22:00 – 6:00 - zamknięto prawe pasy ruchu w kierunku Poznania; 

 

·                    w nocy z 18 na 19 w godzinach 22:00 – 6:00 - zamknięto lewe pasy ruchu w kierunku Poznania;