ZAMAWIAJĄCY

 

 

 

 

INŻYNIER

 

 

 

 

WYKONAWCA

 

 

 

 

   

21.12.2013 - 05.01.2014

 

 Planowane zwężenia:

 

-W dniach 7 – 9 stycznia w godzinach nocnych (22:00 – 5:00) nastąpi zwężenie jezdni wschodniej Wisłostrady (kierunek południe – zachód) do jednego pasa ruchu. Tymczasowa organizacja ruchu związana jest z planowanym procesem wbijania ścianek szczelnych przy wiadukcie Trasy AK nad Wisłostradą.

 

-W dniach 7 – 12 stycznia w godzinach nocnych (22:00 – 5:00) nastąpi geometryczneprzekierowanie ruchu na jezdni południowej Trasy AK (kierunku zachód – wschód) na wysokości wiaduktu ul. Mickiewicza. Czasowa zmiana organizacji ruchu związana jest z planowanym remontem wiaduktu ul. Mickiewicza nad Trasą AK.

 

-W dniach 8 – 12 stycznia nastąpi zwężenie o lewe pasy ruchu obydwu jezdni ul. gen. Maczka oraz ul. Powązkowskiej przed skrzyżowaniem z Trasą AK.

 

-W dniach 9 – 15 stycznia nastąpi zwężenie o lewe pasy ruchu obydwu jezdni ul. Słowackiego przed skrzyżowaniem z Trasą AK

 

 

Przeprowadzone zwężenia i zamknięcia:

 

-W dniach 20/21 grudnia oraz 21/22 grudnia 2013 roku w godzinach nocnych (22:00 – 5:00) zwężono jezdnie wschodnią i zachodnią Wisłostrady do jednego pasa ruchu w każdą stronę. Zwężenia wprowadzono na potrzeby remontu łącznicy zjazdowej z Trasy AK w relacji zachód – północ (Poznań – Gdańsk) na węźle Wisłostrada.

 

-W dniu 2 stycznia o godz. 10:00 zwężono o lewy pas ruchu północnej jezdni na zjeździe z ul. Broniewskiego w kierunku zachodnim. Czasowa zmiana organizacji ruchu wprowadzona została dla potrzeb wbijania ścianek szczelnych na trasie S-8 przy węźle Broniewskiego. W godzinach nocnych zostanie również zajęty pas środkowy. Prace potrwają do 19 stycznia.

 

-W dniu 3 stycznia o godz. 22:00 nastąpiło całkowite zamknięcie ul. Gwiaździstej. Zamknięcie związane jest z kontynuacją remontu wiaduktu Trasy AK nad ul. Gwiaździstą. Prace potrwają do 26 stycznia.