ZAMAWIAJĄCY

 

 

 

 

INŻYNIER

 

 

 

 

WYKONAWCA

 

 

 

 

   

21.07.2014-27.07.2014

 

 

 

Planowane zamknięcia i otwarcia:

 

-W dniach 28 lipca – 8 sierpnia planowane jest lewostronne zawężenie jezdni zbiorczo-rozprowadzającej w kierunku Marki-Centrum. Ruch prowadzony dwoma pasami o szerokości 3 m. oraz prawostronne zawężenie jezdni głównej o jeden pas ruchu w relacji Białystok-Poznań. Organizacja ruchu pozwoli na skuwanie pozostałości istniejących podpór i ław fundamentowych oraz na prowadzenie robót palowych pod nowe fundamenty podpór Obiektu 6T - łącznicy zjazdowej w relacji zachód – północ (Poznań – ul. Modlińska) na węźle Modlińska

 

-W dniach 29 lipca 2014 – 30 marca 2015 planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu dla potrzeb remontu obiektu 5T – estakada łącząca zjazdy w relacji wschód – północ i zachód – północ z ulicą Modlińską. Tymczasowa organizacja ruchu przewiduje zawężenie o prawy skrajny pas zachodniej jezdni ul. Modlińskiej na wysokości ul. Elektronowej. Utrzymane będą dwa pasy ruchu w kierunku północnym (Legionowo) oraz skręt w lewo na Trasę Armii Krajowej. Dodatkowo w późniejszym terminie zawężona będzie do 6 m. ul. Elektronowa.

 

-W dniach 31 lipca – 1 sierpnia planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu, która przewiduje nocne zamknięcie skrzyżowania ul J. Waldorfa z ul. Powązkowską. Tymczasowa organizacja ruchu wprowadzana będzie na potrzeby ułożenia masy bitumicznej.

 

-W dniach 2 – 31 sierpnia planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu, która przewiduje zamknięcia:

 

·         południowej jezdni zbiorczo-rozprowadzającej na dojeździe do Ronda Broniewskiego z kierunku zachodniego, na wysokości Ronda Ofiar Zbrodni Katyńskiej

 

·         wjazdu z północnej jezdni zbiorczo-rozprowadzającej na dojeździe do Ronda Ofiar Zbrodni Katyńskiej z kierunku wschodniego.

 

Utrzymane będą następujące relacje:

 

·         relacja północ-zachód (Bielany-Poznań) od Ronda Broniewskiego ruch prowadzony będzie po części jezdni północnej zbiorczo-rozprowadzającej, a następnie po jezdni głównej

 

·         relacja północ-południe, południe-północ (Centrum-Bemowo, Bemowo-Centrum) na Rondzie Ofiar Zbrodni Katyńskiej.

 

·         relacja północ-zachód (Bemowo-Poznań) na Rondzie Ofiar Zbrodni Katyńskiej.

 

·         relacja zachód-południe (Poznań-Centrum) na Rondzie Ofiar Zbrodni Katyńskiej.

 

·         relacja zachód-północ (Poznań-Bemowo).

 

-W dniach 3 – 31 sierpnia planowanej jest prawostronne zawężenie jezdni zbiorczo-rozprowadzającej w kierunku Marki-Centrum. Ruch prowadzony będzie jednym pasem. Organizacja ruchu pozwoli na skuwanie pozostałości istniejących podpór i ław fundamentowych oraz na prowadzenie robót palowych pod nowe fundamenty podpór Obiektu 6T - łącznicy zjazdowej w relacji zachód – północ (Poznań – ul. Modlińska) na węźle Modlińska

 

-W dniach 3 (ok. godz. 22) – 31 sierpnia planowane jest zamknięcie ul. Włościańskiej na wysokości skrzyżowania z ul. Żelazowską. Ruch od strony ul. Elbląskiej i Broniewskiego prowadzony będzie południową jezdnią zbiorczo-rozprowadzającą Trasy Armii Krajowej do ul. Żelazowskiej, a następnie z powrotem ul. Włościańską. Będzie to ruch wyłącznie jednokierunkowy utrzymujący relację zachód-wschód. Zamknięty będzie również skręt w prawo z ul. Braci Załuskich. Utrzymany zostanie dojazd do pętli autobusowej. Powyższa organizacja ruchu pozwoli wykonać prace związane z układaniem wodociągu oraz roboty drogowe.

 

-W dniach 3 (od godzin nocnych) – 31 sierpnia planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu, która przewiduje zamknięcie:

 

·         Południowej drogi zbiorczo-rozprowadzającej od zachodniej jezdni Ronda Ofiar Zbrodni Katyńskiej do zjazdu z trasy głównej Alei Armii Krajowej w celu dojazdu do Ronda Broniewskiego. Dojazd do ulicy Broniewskiego od węzła Powązkowska będzie poprowadzony (w relacji zachód-południe) ul. Powązkowską i ul. Krasińskiego oraz (w relacji zachód-północ) ul. Generała Maczka i ul. Rudnickiego.

 

·         Północnej drogi zbiorczo-rozprowadzającej na dojeździe do Ronda Ofiar Zbrodni Katyńskiej od zjazdu na północną jezdnię główną Trasy Armii Krajowej. Dojazd do ul. Generała Maczka będzie poprowadzony ul. Broniewskiego i ul. Rudnickiego. Dojazd do ul. Powązkowskiej będzie poprowadzony ulicą Broniewskiego i ul. Krasińskiego.

 

Ponadto informujemy, że od Ronda Broniewskiego w kierunku zachodnim ruch będzie poprowadzony północną drogo zbiorczo-rozprowadzającą do zjazdu na trasę główną, a następnie północną jezdnią główną Trasy Armii Krajowej do Alei Prymasa Tysiąclecia (w kierunku Woli i Ochoty) oraz Alei Obrońców Grodna (w kierunku Poznania).

 

Bez mian na jezdni zachodniej węzła Powązkowska pozostają relacje:

 

·         Północ-południe: Bemowo-Centrum

 

·         Południe-północ: Centrum-Bemowo

 

·         Zachód-północ: Poznań-Bemowo

 

·         Północ-zachód: Bemowo-Poznań

 

·         Zachód-południe: Poznań-Centrum

 

-W dniach 12 – 30 sierpnia planowane są obustronne, lewostronne zawężenia jezdni głównej o jeden pas ruchu w kierunku Poznań-Białystok oraz w kierunku Białystok-Poznań. Ruch w obu kierunkach będzie prowadzony dwoma pasami. Organizacja ruchu pozwoli na skuwanie pozostałości istniejących podpór i ław fundamentowych oraz na prowadzenie robót palowych pod nowe fundamenty podpór Obiektu 6T - łącznicy zjazdowej w relacji zachód – północ (Poznań – ul. Modlińska) na węźle Modlińska

 

-W dniach 31 sierpnia – 20 września planowane jest prawostronne zawężenie jezdni głównej o jeden pas ruchu w kierunku Poznań-Białystok oraz lewostronne zawężenie jezdni zbiorczo-rozprowadzającej o jeden pas ruchu w kierunku Centrum-Marki. Organizacja ruchu pozwoli na skuwanie pozostałości istniejących podpór i ław fundamentowych oraz na prowadzenie robót palowych pod nowe fundamenty podpór Obiektu 6T - łącznicy zjazdowej w relacji zachód – północ (Poznań – ul. Modlińska) na węźle Modlińska

 


Przeprowadzone zamknięcia:

 

-W dniu 4 lipca zamknięto północno-zachodnią jezdnię zbiorczo-rozprowadzającą na odcinku od węzła Marymoncka do ul. Gąbińskiej. Utrzymane zostały: dojazd do ul. Broniewskiego po jezdni głównej Trasy AK, wjazd na ul. Słowackiego poprzez przewiązkę. Utrudnienia potrwają do 31 sierpnia

 

-W dniu 15 lipca (o godz. 22) przywrócono ruchu na jezdni zbiorczo-rozprowadzającej od ul. Broniewskiego w kierunku wschodnim (dojazd do stacji paliw BP).  Zamknięcie ul. Żelazowskiej zostanie utrzymane do dnia 3 sierpnia. Od dnia 18 lipca wyłączono z ruchu północną połowę ul. Włościańskiej na odcinku od pętli autobusowej do końca zakresu robót (ok. 50 m. za ul. Żelazowską) przy jednoczesnym utrzymaniu dojazdu do Targowiska z ul. Żelazowskiej. Taka organizacja ruchu pozwoli zakończyć przebudowy w rejonie skrzyżowania Włościańska – Żelazowska do 31 sierpnia.

 

-W dniu 15 lipca została wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu, która przewiduje naprzemienne połówkowe zawężenie jezdni zbiorczo – rozprowadzających: północnej jezdni zbiorczo – rozprowadzającej Trasy Armii Krajowej na odcinku od ul. Broniewskiego do ul. Gen. Maczka i południowej jezdni zbiorczo – rozprowadzającej Trasy Armii Krajowej na odcinku od ul. Powązkowskiej do ul. Broniewskiego. Tymczasowa organizacja ruchu pozwoli wykonać roboty drogowe i branżowe na wyłączonych z ruchu połowach jezdni zbiorczo – rozprowadzających. Utrudnienia potrwają do 31 lipca

 

-W dniu 21 lipca 2014 Ul. Jagiellońska: przeprowadzono zajęcie skrajnego lewego pasa jezdni zachodniej w relacji północ-południe (Białołęka-Praga) oraz skrajnego prawego pasa ruchu jezdni wschodniej w relacji południe-północ (Praga-Białołęka) na wysokości fundamentów obiektu 6T. Utrzymane będą wszystkie relacje; Ścianki szczelne 6T. Utrudnienia potrwają do 30 marca 2015

 

-W dniach 25 lipca przeprowadzono lewostronne zawężenie jezdni głównej o jeden pas ruchu w kierunku Poznań – Białystok oraz lewostronne zawężenie jezdni głównej o jeden pas ruchu w kierunku Białystok – Poznań. Tymczasowa organizacja ruchu pozwoli na wbijanie ścianek szczelnych w celu prowadzenia prac związanych z budową nowych fundamentów podpór łącznicy zjazdowej w relacji zachód – północ (Poznań – ul. Modlińska) na węźle Modlińska. Utrudnienia potrwają do 27 lipca