ZAMAWIAJĄCY

 

 

 

 

INŻYNIER

 

 

 

 

WYKONAWCA

 

 

 

 

   

20.01.2014 - 26.01.2014

 

 

Planowane zwężenia i zamknięcia:

 

-W dniach 3 lutego – 30 września jest planowane zamknięcie wschodniego wiaduktu ul. Powązkowskiej nad Trasą AK. Ruch w obydwu kierunkach będzie się odbywał wiaduktem zachodnim, będzie na nim jeden pas ruchu w kierunku ul. Okopowej i dwa w kierunku ul. Powstańców Śląskich. Planowane zamknięcie jest związane z remontem wschodniego wiaduktu ul. Powązkowskiej nad Trasą AK.

 

-W dniu 5 lutego o godz. 22:00 jest planowane zamknięcie ulic Hłaski i Gdańskiej w rejonie tunelu pod Trasą AK. Po zakończeniu rozbiórki tunelu umożliwiony zostanie ruch pieszy i rowerowy. Zamknięcie ulic jest planowane do 30 września.

 

-W dniach 5 – 12 lutego w godzinach nocnych są planowane przekierowania ruchu na jezdniach Trasy AK w rejonie ul. Powązkowskiej. Przekierowania będą związane z remontem wiaduktu ul. Powązkowskiej nad Trasą AK.

 

-W dniach 5 – 14 lutego w godzinach nocnych są planowane przekierowania ruchu na jezdniach Trasy AK w rejonie ul. Słowackiego. Przekierowania będą związane z remontem wiaduktu ul. Słowackiego nad Trasą AK.

 

-W dniach 14 marca – 30 września jest planowane zamknięcie całości jezdni północnej Trasy AK od węzła Powązkowska do węzła Modlińska. Planowane jest utrzymanie ruchu pojazdów na następujących łącznicach:

 

·                    łącznica wjazdowa w relacji południe – zachód (Centrum – Poznań) na węźle Wisłostrada – do końca marca 2014;

 

·                    łącznica wjazdowa w relacji południe – wschód (Centrum – Marki) na węźle Wisłostrada – do października 2014;

 

·                    łącznica wjazdowa w relacji północ – zachód (Gdańsk – Poznań) na węźle Wisłostrada – do połowy maja 2014;

 

·                    zjazd w relacji wschód – północ na węźle Marymoncka – do września 2014.

 

 

Przeprowadzone zwężenia i zamknięcia:

 

-W dniu 27 stycznia wprowadzono tymczasową organizację ruchu na węźle Broniewskiego –zajęto lewy pas ruchu północnej jezdni zbiorczo-rozprowadzającej na wjeździe na ul. Broniewskiego z kierunku wschodniego. Tymczasową organizację ruchu wprowadzono na potrzeby wykonania ścianek szczelnych dla budowy murów oporowych na Trasie S8 przy węźle Broniewskiego. Zmiany te są planowane do 6 lutego.

 

-W dniu 31 stycznia o godz. 22:00 zamknięto jezdnię wschodnią ul. Słowackiego na wysokości Trasy AK. Ruch w obydwu kierunkach odbywa się wiaduktem zachodnim – dostępne są na nim dwa pasy ruchu w kierunku północnym i jeden w kierunku południowym. Remont wiaduktu jest planowany do 30 września.

 

-W dniu 1 lutego o godz. 22:00 zamknięto fragment jezdni północnej Trasy AK na wysokości tunelu pod Trasą AK w ciągu ul. Hłaski i ul. Gdańskiej (przekierowanie na jezdnię południową przed ul. Hłaski i powrót na jezdnię północną za ul. Kolektorską).Ruch na tym fragmencie odbywa się po jezdni południowej dwoma pasami ruchu w obydwu kierunkach. Zamknięcie wprowadzono dla potrzeb wyburzenia w/w tunelu. Zmiany w ruchu są planowane do 3 września.