ZAMAWIAJĄCY

 

 

 

 

INŻYNIER

 

 

 

 

WYKONAWCA

 

 

 

 

   

19.05.2014 - 25.05.2014

 

 

Planowane zamknięcia:

 

·  Od północy z dnia 30 na 31 maja do godz. 4:00 w dniu 2 czerwca planowane jest zamknięcie łącznicy wjazdowej w relacji wschód – południe (Trasa AK – ul. Słowackiego) na węźle Marymoncka. Tymczasowa organizacja ruchu wprowadzona zostanie dla potrzeb układania rury osłonowej dla przebudowywanego wodociągu.

 

 

 Przeprowadzone zamknięcia:

 

·  W nocy z 20 na 21 maja oraz z 21 na 22 (w godzinach 22:00 – 5:00) przeprowadzono geometryczne przekierowania pasów ruchu na jezdniach Wisłostrady: pierwszej nocy – na jezdni wschodniej (w kierunku Gdańska), drugiej nocy – na jezdni zachodniej (w kierunku Centrum). Tymczasowa organizacja ruchu wprowadzona została dla potrzeb remontu łącznicy zjazdowej w relacji zachód – północ (Poznań – Gdańsk).

 

·  W dniu 24 maja zamknięto prawy, skrajny pas ruchu Wisłostrady w kierunku Centrum. Tymczasowa organizacja ruchu wprowadzona została dla potrzeb wykonywania robót drogowych na zewnętrznych pasach ruchu Wisłostrady i potrwa do 6 czerwca.