ZAMAWIAJĄCY

 

 

 

 

INŻYNIER

 

 

 

 

WYKONAWCA

 

 

 

 

   

18.08.2014-24.08.2014

 

 

Planowane zamknięcia i otwarcia:

 

-W dniach 29 (ok. godz. 23) - 1 września (ok. godz. 4) planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu, która przewiduje weekendowe zamknięcie łącznicy L04L na wjeździe z Trasy Armii Krajowej na ul. Słowackiego. Objazd prowadzony będzie jezdnią główną Trasy Armii Krajowej poprzez Rondo Broniewskiego.

 

-W dniach 31 sierpnia - 20 września planowane jest prawostronne zawężenie jezdni głównej o jeden pas ruchu w kierunku Poznań-Białystok oraz lewostronne zawężenie jezdni zbiorczo-rozprowadzającej o jeden pas ruchu w kierunku Centrum-Marki. Organizacja ruchu pozwoli na skuwanie pozostałości istniejących podpór i ław fundamentowych oraz na prowadzenie robót palowych pod nowe fundamenty podpór Obiektu 6T - łącznicy zjazdowej w relacji zachód - północ (Poznań - ul. Modlińska) na węźle Modlińska

 

-Tymczasowa, zmienna organizacja ruchu przewiduje zamknięcie jezdni zachodniej węzła Powązkowska. Ruch będzie prowadzony jezdnią wschodnią. W kierunku Centrum odbywał się będzie w czasie szczytu porannego dwoma pasami, natomiast w czasie szczytu popołudniowego jednym pasem. Ruch w kierunku Bielan odbywał się będzie w czasie szczytu porannego jednym pasem, w czasie szczytu popołudniowego po dwóch pasach ruchu. Zmiana kierunku na środkowym pasie będzie prowadzona codziennie w godzinach 12.00 i 22.00. Ponadto na węźle Powązkowska będą utrzymane relacje:

-zachód-południe

-zachód-wschód

-zachód północ

-południe-wschód

-południe-północ

-wschód-południe

-wschód-zachód

-wschód-północ

-północ-zachód

-północ-południe

 

Tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywała do października 2015 roku w jej zasadniczych, przedstawionych powyżej założeniach. W zależności od potrzeb dla wprowadzonych robót przewidujemy również modyfikacje projektu. Rozpoczęcie wprowadzonej organizacji ruchu planowane jest w dniu 05.09.2014r. w godzinach późnowieczornych.

 

 

Przeprowadzone zmiany:

 

-W dniu 4 lipca zamknięto północno-zachodnią jezdnię zbiorczo-rozprowadzającą na odcinku od węzła Marymoncka do ul. Gąbińskiej. Utrzymane zostały: dojazd do ul. Broniewskiego po jezdni głównej Trasy AK, wjazd na ul. Słowackiego poprzez przewiązkę. Utrudnienia potrwają do 31 sierpnia

 

 -W dniu 15 lipca (o godz. 22) przywrócono ruchu na jezdni zbiorczo-rozprowadzającej od ul. Broniewskiego w kierunku wschodnim (dojazd do stacji paliw BP).  Zamknięcie ul. Żelazowskiej zostanie utrzymane do dnia 6 sierpnia. Od dnia 18 lipca wyłączono z ruchu północną połowę ul.

Włościańskiej na odcinku od pętli autobusowej do końca zakresu robót (ok. 50 m. za ul. Żelazowską) przy jednoczesnym utrzymaniu dojazdu do Targowiska z ul. Żelazowskiej. Taka organizacja ruchu pozwoli zakończyć przebudowy w rejonie skrzyżowania Włościańska - Żelazowska do 31 sierpnia.

 

-W dniu 21 lipca 2014 Ul. Jagiellońska: przeprowadzono zajęcie skrajnego lewego pasa jezdni zachodniej w relacji północ-południe (Białołęka-Praga) oraz skrajnego prawego pasa ruchu jezdni wschodniej w relacji południe-północ (Praga-Białołęka) na wysokości fundamentów obiektu 6T. Utrzymane będą wszystkie relacje; Utrudnienia potrwają do 30 marca 2015

 

-W dniach 29 lipca 2014 wprowadzono tymczasową organizację ruchu dla potrzeb remontu obiektu 5T - estakada łącząca zjazdy w relacji wschód - północ i zachód - północ z ulicą Modlińską. Tymczasowa organizacja ruchu przewiduje zawężenie o prawy skrajny pas zachodniej jezdni ul.  Modlińskiej na wysokości ul. Elektronowej. Utrzymane zostały dwa pasy ruchu w kierunku północnym (Legionowo) oraz skręt w lewo na Trasę Armii Krajowej. Dodatkowo w późniejszym terminie zawężona będzie do 6 m. ul. Elektronowa. Utrudnienia potrwają do 30 marca 2015

 

-W dniu 6 sierpnia (ok. godz. 22) przeprowadzono zamknięcie ul. Włościańskiej na wysokości skrzyżowania z ul. Żelazowską. Ruch od strony ul. Elbląskiej i Broniewskiego prowadzony jest południową jezdnią zbiorczo-rozprowadzającą Trasy Armii Krajowej do ul. Żelazowskiej, a następnie z powrotem ul. Włościańską. Jest to ruch wyłącznie jednokierunkowy utrzymujący relację zachód-wschód. Zamknięty jest również skręt w prawo z ul. Braci Załuskich. Utrzymany został dojazd do pętli autobusowej. Powyższa organizacja ruchu pozwoli wykonać prace związane z budową sieci C.O. oraz roboty drogowe. Utrudnienia potrwają do 31 sierpnia

 

-W dniu 3 sierpnia (od godzin nocnych) wprowadzono tymczasową organizację ruchu, która zakłada zamknięcie:

 

·         Południowej drogi zbiorczo-rozprowadzającej od zachodniej jezdni Ronda Ofiar Zbrodni Katyńskiej do zjazdu z trasy głównej Alei Armii Krajowej w celu dojazdu do Ronda Broniewskiego. Dojazd do ulicy Broniewskiego od węzła Powązkowska będzie poprowadzony (w relacji zachód-południe) ul. Powązkowską i ul. Krasińskiego oraz (w relacji zachód-północ) ul. Generała Maczka i ul. Rudnickiego.

 

·         Północnej drogi zbiorczo-rozprowadzającej na dojeździe do Ronda Ofiar Zbrodni Katyńskiej od zjazdu na północną jezdnię główną Trasy Armii Krajowej. Dojazd do ul. Generała Maczka będzie poprowadzony ul. Broniewskiego i ul. Rudnickiego. Dojazd do ul. Powązkowskiej będzie poprowadzony ulicą Broniewskiego i ul. Krasińskiego.

 

·         Ponadto informujemy, że od Ronda Broniewskiego w kierunku zachodnim ruch jest poprowadzony północną drogo zbiorczo-rozprowadzającą do zjazdu na trasę główną, a następnie północną jezdnią główną Trasy Armii Krajowej do Alei Prymasa Tysiąclecia (w kierunku Woli i Ochoty) oraz Alei Obrońców Grodna (w kierunku Poznania).

 

Bez mian na jezdni zachodniej węzła Powązkowska pozostają relacje:

 

o   Północ-południe: Bemowo-Centrum

 

o   Południe-północ: Centrum-Bemowo

 

o   Zachód-północ: Poznań-Bemowo

 

o   Północ-zachód: Bemowo-Poznań

 

o   Zachód-południe: Poznań-Centrum. Utrudnienia potrwają do 31 sierpnia

 

-W dniu 4 sierpnia wprowadzono tymczasową organizację ruchu, w związku z remontem kładki dla pieszych nad Trasą Armii Krajowej w ciągu ul. Żelazowskiej. Ruch pieszych zostanie poprowadzony nowo wybudowanym ciągiem po zachodniej stronie ul. Słowackiego do wiaduktu na węźle Marymoncka. Utrudnienia potrwają do 31 października

 

-W dniu 12 sierpnia przeprowadzano obustronne, lewostronne zawężenia jezdni głównej o jeden pas ruchu w kierunku Poznań-Białystok oraz w kierunku Białystok-Poznań. Ruch w obu kierunkach prowadzony jest dwoma pasami. Organizacja ruchu pozwala na skuwanie pozostałości istniejących podpór i ław fundamentowych oraz na prowadzenie robót palowych pod nowe fundamenty podpór Obiektu 6T - łącznicy zjazdowej w relacji zachód – północ (Poznań - ul. Modlińska) na węźle Modlińska. Utrudnienia potrwają do 30 sierpnia

 

-W dniu 22 (od godzin późnowieczornych) wprowadzono tymczasową organizację ruchu, która zakłada zamknięcie jezdni zachodniej Wisłostrady na odcinku pomiędzy ul. Gwiaździstą i węzłem Wisłostrada. Ruch w obu kierunkach prowadzony jest jezdnią wschodnią Wisłostrady w kierunku Gdańska oraz w kierunku Centrum. Utrzymany został zjazd z Trasy Armii Krajowej w kierunku

Gdańska (relacja zachód-północ). Na wyłączonej z ruchu jezdni prowadzone są prace związane z frezowaniem oraz układaniem docelowych warstw bitumicznych. Utrudnienia potrwają do 25 sierpnia (do godzin 6:00)