ZAMAWIAJĄCY

 

 

 

 

INŻYNIER

 

 

 

 

WYKONAWCA

 

 

 

 

   

16.06.2014 - 29.06.2014

 

Planowane zamknięcia i otwarcia:

 

-W dniach 27 czerwca – 3 lipca planowane jest zwężenie jezdni wschodniej Wisłostrady (kierunek południe – północ) o lewy pas ruchu na długości 200 metrów od węzła Wisłostrada do północnej granicy robót. Ruch pojazdów na tym odcinku odbywać się będzie dwoma pasami.

 

-W dniach 4 – 10 lipca planowane zwężenie jezdni wschodniej Wisłostrady (kierunek południe – północ) o skrajny, prawy pas ruchu na długości 200 metrów od węzła Wisłostrada do północnej granicy robót. Ruch pojazdów na tym odcinku odbywać się będzie dwoma pasami.

 

-W dniach 4 lipca – 31 sierpnia planowane jest zamknięcie północno-zachodniej jezdni zbiorczo-rozprowadzającej na odcinku od węzła Marymoncka do ul. Gąbińskiej. Utrzymane zostaną: dojazd do ul. Broniewskiego po jezdni głównej Trasy AK, wjazd na ul. Słowackiego poprzez przewiązkę oraz przystanek autobusowy.

 

-W nocy z 6 na 7 lipca planowane jest zamknięcie obu pasów południowo-wschodniej jezdni zbiorczo-rozprowadzającej (kierunek Poznań – Białystok) pod łącznicą zjazdową w relacji zachód – północ (Poznań – ul. Modlińska) na węźle Modlińska. Natomiast w dniu 7 lipca od godziny 6:00 do godzin wieczornych planowane jest zamknięcie jednego pasa ww. jezdni (ruch pojazdów odbywać się będzie drugim pasem). Tymczasowa organizacja ruchu związana jest z rozbiórką łącznicy zjazdowej w relacji zachód – północ na węźle Modlińska.

 

-W nocy z 7 na 8 lipca planowane jest zamknięcie obu pasów południowo-wschodniej jezdni głównej Trasy Toruńskiej (kierunek Poznań – Białystok) pod łącznicą zjazdową w relacji zachód – północ (Poznań – ul. Modlińska) na węźle Modlińska. Natomiast w dniu 8 lipca od godziny 6:00 do godzin wieczornych planowane jest zamknięcie jednego pasa ww. jezdni (ruch pojazdów odbywać się będzie drugim pasem). Tymczasowa organizacja ruchu związana jest z rozbiórką łącznicy zjazdowej w relacji zachód – północ na węźle Modlińska.

 

Zamknięcie ul. Jagiellońskiej przed węzłem Modlińska:

 

Od środy (18.06) godz. 22.00 do niedzieli (22.06) godz. 22.00, Wykonawca, firma Metrostav planuje zamknąć ul. Jagiellońską przed węzłem Modlińska. Ruch będzie poprowadzony:

 

- jadąc od ronda Starzyńskiego, łącznicą wjazdową na Trasę AK w kierunku Marek

 

- jadąc od Tarchomina objazd przez most Północny i następnie Wisłostradą, będzie możliwość dojazdu do pętli autobusowej i zawrotka na ul. Modlińskiej.

 

Od niedzieli (22.06) godz. 22.00 do października 2014r., zamknięta zostanie łącznica na Wisłostradzie  prowadząca ruch z Gdańska na Trasę AK w kierunku Poznania.

 

Ruch będzie poprowadzony od Tarchomina poprzez tymczasowy wjazd na Trasę AK łącznicą na węźle Modlińska w kierunku węzła Powązkowska.

 

Organizacja ruchu zostanie wprowadzona zgodnie z zatwierdzonym projektem przez Inżyniera Ruchu m.st.Warszawy.

 


Przeprowadzone zamknięcia:

 

-W dniach 18 czerwca (od 22:00) – 22 czerwca (do późnych godzin wieczornych) przeprowadzono weekendowe zamknięcie ul. Jagiellońskiej/Modlińskiej. Czasowa organizacja ruchu wprowadzona została dla potrzeb wyburzenia łącznicy zjazdowej w relacji zachód – północ (most Grota – ul. Modlińska) na węźle Modlińska.

 

-W dniu 22 czerwca zamknięto łącznicę wjazdową na Trasę AK w relacji północ – zachód (Gdańsk – Poznań) na węźle Wisłostrada. Czasowa organizacja ruchu wprowadzona została dla potrzeb remontu ww. łącznicy. Objazd w tym kierunku jest poprowadzony łącznicą północ – zachód (ul. Modlińska – Poznań) na węźle Modlińska do tymczasowej drogi dojazdowej przy pętli autobusowej „Żerań”. Ponadto na skrzyżowaniu ul. Modlińskiej i ul. Elektronowej został wdrożony ruch w relacji południe – zachód (Centrum – Poznań) przez tymczasową przewiązkę do ww. tymczasowej drogi dojazdowej. Czasowa organizacja ruchu będzie obowiązywała do października 2014.