ZAMAWIAJĄCY

 

 

 

 

INŻYNIER

 

 

 

 

WYKONAWCA

 

 

 

 

   

14.09.2015-20.09.2015

Planowane zamknięcia i otwarcia:

 

W nadchodzących dniach brak nowych planowanych zmian w organizacji ruchu.

 

 

Przeprowadzone zmiany:

 

             W dniu 14 listopada 2014r. (w godzinach nocnych) rozpoczęto wprowadzanie tymczasowej organizacji  ruchu, która otworzyła dla ruchu wyremontowaną jezdnię północną Trasy Armii Krajowej na odcinku od węzła Powązkowska do ul. Marka Hłaski. Od godzin porannych dnia 16 listopada ruch na tym odcinku prowadzony  jest dwoma psami w obu kierunkach. Zamknięto jezdnię południową na tym odcinku w celu kontynuacji przebudowy drogi S-8. Na węźle Marymoncka utrzymane zostały zjazdy z dróg zbiorczo rozprowadzających w kierunkach: północnym, południowym, zachodnim i wschodnim oraz przystanki autobusowe w kierunkach do Centrum i Pragę pod ul. Juliusza Słowackiego. Wdrożona organizacja ruchu będzie obowiązywać do października 2015.

 

             W dniu 22 stycznia (ok. godz. 14.00) wprowadzono tymczasową organizację ruchu na ul. Gwiaździstej, która otwiera jezdnię zachodnią pod wiaduktami trasy Armii Krajowej. Wprowadzony został ruch jednokierunkowy w relacji północ – południe, w kierunku Centrum. Ruch w relacji południe – północ prowadzony jest dotychczasowym objazdem  ulicami: Potocką, Mickiewicza, Klaudyny oraz Podleśną. Taka organizacja ruchu umożliwia kontynuację budowy obiektu 9T nad ul. Gwiaździstą. Wykonawca planuje czasowe (weekendowe i nocne) wyłączenia z ruchu otwartej jezdni zachodniej na czas bezpiecznego montażu elementów konstrukcji nośnej i betonowania płyty obiektu 9 T w ciągu Trasy Armii Krajowej. Organizacja ta  będzie obowiązywała do października 2015 roku.

 

             W dniu 26 sierpnia (ok. godz. 22.00) wprowadzono tymczasową organizację ruchu, która przewiduje otwarcie wyremontowanej jezdni zachodniej wiaduktu w ciągu ulicy Adama Mickiewicza (obiekt 45T). Ruch jest prowadzony po jednym pasie w obydwu kierunkach na długości ok. 150 m. Dla prowadzenia robót wykończeniowych obiektu 45T zamknięta została jezdnia wschodnia ul. A. Mickiewicza. Przystanek autobusowy został usytuowany w tymczasowej lokalizacji (przed obiektem). Wdrożona organizacja ruchu będzie obowiązywała do 12 września 2015 r.

 

             W dniu 4 września (od godz. 22.00) otwarto dla ruchu ulicy Adama Mickiewicza, nad Trasą Armii Krajowej, po wykonanym remoncie obiektu 45 T.

 

             W dniu 4 września (od godz. 22.00) otwarto dla ruchu ulic: Marka Hłaski i Gdańskiej, pod Trasą Armii Krajowej po wykonanym remoncie.

 

             W nocy 11 września (od godz. 20.00) wprowadzono tymczasową organizację ruchu na Trasie Armii Krajowej, która przewiduje poprowadzenie ruchu w relacji Poznań- Białystok (kierunek zachód – wschód) wyremontowaną południową jezdnią główną Trasy Armii Krajowej na odcinku od węzła Powązkowska do węzła Modlińska. Na jezdnię południową jest możliwy wjazd z Alei Obrońców Grodna (z kierunku Poznania) oraz Alei Prymasa Tysiąclecia (z Ochoty i Woli), zjazdem za rondem Broniewskiego oraz jezdnią zbiorczo – rozprowadzającą od ulicy Włościańskiej i Żelazowskiej (pod ulicą Słowackiego). Z jezdni południowej jest możliwość zjazdu w kierunku ulicy Broniewskiego oraz w kierunku Gdańska i Centrum na węźle Wisłostrada. Od węzła Wisłostrada do węzła Modlińska ruch jest prowadzony południową jezdnią zbiorczo – rozprowadzającą mostu Grota-Roweckiego. Na węźle Modlińska ruch tranzytowy w kierunku Białegostoku powrócił na jezdnię główną Trasy Toruńskiej. Ruch na jezdni północnej w relacji Białystok – Poznań jest prowadzony bez zmian. Powyższa organizacja ruchu pozwoli na likwidację tymczasowej przewiązki w pasie środkowym na węźle Modlińska, demontaż elementów tymczasowej organizacji ruchu oraz prowadzenie prac wykończeniowych na głównej jezdni północnej Trasy Armii Krajowej (m.in. docelowe oznakowanie pionowe i poziome). Powyżej opisana organizacja ruchu będzie obowiązywała do czasu wdrożenia kolejnego etapu, którego wprowadzenie planowane jest jeszcze we wrześniu 2015 roku.

 

             W dniu 13 września (od godz. 22.00) wdrożono docelową organizację ruchu, która przewiduje otwarcie dla ruchu ulicy Gwiaździstej pod Trasą Armii Krajowej po wybudowaniu obiektu 9T w układzie docelowym.

 

             W dniu 1 grudnia 2014 r. (ok. godz. 22:00) wprowadzono tymczasową organizację ruchu, która zamyka łącznicę wjazdową na Trasę Armii Krajowej w relacji południe-wschód (Centrum-Marki) z ul. Juliusza Słowackiego. Ruch w tej relacji poprowadzony jest ulicami: Włościańską, Żelazowską i zbiorczo-rozprowadzającą do trasy głównej. Wprowadzona organizacja ruchu pozwala wykonać remont łącznicy L01P oraz budowę obiektu 18T(A) w ciągu tej łącznicy. Tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywać do października 2015.

 

             W dniu 20 stycznia (ok. godz. 22:00) wprowadzono tymczasową organizację ruchu na węźle Marymoncka. Zamknięto jezdnię zachodnią ul. Słowackiego oraz łącznicę wjazdową L04L w relacji wschód-południe (Marki – Centrum), a także łącznicę zjazdową L02P na Trasę Armii Krajowej w relacji północ-wschód (Bielany – Marki). Ruch w obu kierunkach na ul. Słowackiego pomiędzy ul. Żeromskiego i ul. Włościańską prowadzony jest (poprzez przewiązki) jezdnią wschodnią po wyremontowanym obiekcie 18T. Relacja wschód południe (Marki-Centrum) jest prowadzona otwartą łącznicą L06L na węźle Wisłostrada. Relacja północ-wschód (Bielany – Marki) jest prowadzona ul. Włościańską, Żelazowską, jezdnią zbiorczo-rozprowadzającą do Trasy Armii Krajowej. Ruch w relacji wschód-północ (Marki-Bielany) został utrzymany bez zmian. Wprowadzona organizacja ruchu umożliwia remont obiektu 11T w ciągu ul. Słowackiego, remonty łącznic L04L i L02P, a także obiektów 7T i 8T na węźle Marymoncka. Tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywała do października 2015 roku.

 

             W  nocy z 9 na 10 sierpnia (od godz. 22.00) wprowadzono tymczasową organizację ruchu na jezdni południowej Alei Armii Krajowej. Projekt planowanej tymczasowej organizacji przewiduje poprowadzenie ruchu jednym pasem (środkowym) wyremontowanej głównej jezdni południowej Trasy Armii Krajowej na odcinku od węzła Powązkowska do węzła Wisłostrada. Na jezdnię południową jest możliwy wjazd z Alei Obrońców Grodna (z kierunku Poznania) oraz Alei Prymasa Tysiąclecia (z Ochoty i Woli), zjazdem za rondem Broniewskiego oraz tak jak obecnie jezdnią zbiorczo-rozprowadzającą od ulicy Włościańskiej i Żelazowskiej (pod ulicą J. Słowackiego). Z jezdni południowej jest możliwość zjazdu w kierunku ulicy Władysława Broniewskiego oraz w kierunku Gdańska i Centrum na węźle Wisłostrada. Tymczasowy wjazd na jezdnię północną na węźle Wisłostrada (przed mostem Grota-Roweckiego) prowadzi ruch w kierunku wschodnim  (do Marek i Białegostoku). Ponadto przystanek autobusowy komunikacji miejskiej pod ulicą Adama Mickiewicza w kierunku wschodnim (Bródno, Marki) został uruchomiony w docelowej, poprzedniej lokalizacji.  Ruch tranzytowy w relacji Poznań – Białystok jest prowadzony dwoma pasami północnej jezdni głównej, prawostronnie zawężanej etapowo, odcinkami do jednego pasa. Wyłączenia z ruchu prawego pasa pozwolą na bezpieczne prowadzenie robót  wykończeniowych w pasie dzielącym  przebudowywanej trasy S-8 polegających m. in. na likwidacji przewiązek, budowie ekranów dźwiękochłonnych, oświetlenia, prowadzeniu robót brukarskich i branżowych, montażu urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Powyżej opisana organizacja ruchu będzie obowiązywała do czasu wdrożenia kolejnego etapu, którego  wprowadzenie planowane jest we wrześniu – październiku 2015 roku.

 

             W dniach od 17 sierpnia do 8 września, dla potrzeb rozbiórki przewiązki oraz docelowych robót drogowych, była prawostronnie zawężona jezdnia główna Trasy Armii Krajowej (jezdnia północna), na długości około 400m, za wiaduktami węzła Marymoncka w kierunku wschodnim (Marki, Białystok). Ruch w tym rejonie odbywał się jednym pasem. Taka organizacja obowiązywała od godzin porannych dnia 17 sierpnia do dnia 8 września.

 

             W dniach od 2 do 18 września (w godz. nocnych) prowadzone są prace porządkowe związane z zamiataniem czynnych jezdni objętych kontraktem oraz czyszczeniem elementów bezpieczeństwa ruchu, które mogą powodować niewielkie, lokalne utrudnienia w ruchu.

 

             W nocy z 3 na 4 września (w godz. 22.00 – 5.00) na południowej jezdni zbiorczo-rozprowadzającej (w kierunku Marek) były naprzemiennie wyłączane z ruchu pasy lewy i prawy. Wprowadzona organizacja pozwoliła wykonać montaż elementów odwodnienia obiektu 6T na węźle Modlińska.

 

             W nocy z 10 na 11 września (w godz. 23.00 – 2.00), dla bezpiecznego prowadzenia prac, wdrożono czasową organizację ruchu polegającą na prawostronnym zawężeniu jezdni głównej Trasy Armii Krajowej w kierunku Białegostoku na długości ok. 200 m.

 

             W nocy z 10 na 11 września, dla bezpiecznego prowadzenia prac, wdrożono czasową organizację ruchu polegającą na:

 

·                    od 22.00 do 5.00 prawostronnym zawężeniu jezdni głównej Trasy Armii Krajowej w kierunku zachodnim (Poznań) na najeździe na wiadukt nad ul. Broniewskiego

 

·                    od 22.00 do 5.00 prawostronnym zawężeniu jezdni głównej Trasy Armii Krajowej w kierunku zachodnim (Poznań) przed podporami wiaduktów węzła Powązkowska.

 

             W nocy z 10 na 11 września (w godz. 23.00 – 2.00), dla bezpiecznego prowadzenia prac, wdrożono czasową organizację ruchu polegającą na prawostronnym zawężeniu jezdni zbiorczej Trasy Toruńskiej w kierunku zachodnim, na węźle Modlińska.