ZAMAWIAJĄCY

 

 

 

 

INŻYNIER

 

 

 

 

WYKONAWCA

 

 

 

 

   

14.07.2014 - 20.07.2014

 

 

 Planowane zamknięcia i otwarcia:

 

-W dniach 21 lipca 2014 – 30 marca 2015 Ul. Jagiellońska: planowane jest zajęcie skrajnego lewego pasa jezdni zachodniej w relacji północ-południe (Białołęka-Praga)  oraz skrajnego prawego pasa ruchu jezdni wschodniej w relacji południe-północ (Praga-Białołęka) na wysokości fundamentów obiektu 6T. Utrzymane będą wszystkie relacje; Ścianki szczelne 6T.

 

-W dniach 25 – 27 lipca planowane jest lewostronne zawężenie jezdni głównej o jeden pas ruchu w kierunku Poznań – Białystok oraz lewostronne zawężenie jezdni głównej o jeden pas ruchu w kierunku Białystok – Poznań. Tymczasowa organizacja ruchu pozwoli na wbijanie ścianek szczelnych w celu prowadzenia prac związanych z budową nowych fundamentów podpór łącznicy zjazdowej w relacji zachód – północ (Poznań – ul. Modlińska) na węźle Modlińska.

 

-W dniach 2 – 31 sierpnia planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu, która przewiduje zamknięcia:

 

·                    południowej jezdni zbiorczo-rozprowadzającej na dojeździe do Ronda Broniewskiego z kierunku zachodniego, na wysokości Ronda Ofiar Zbrodni Katyńskiej

 

·                    wjazdu z północnej jezdni zbiorczo-rozprowadzającej na dojeździe do Ronda Ofiar Zbrodni Katyńskiej z kierunku wschodniego.

 

Utrzymane będą następujące relacje:

 

·                    relacja północ-zachód (Bielany-Poznań) od Ronda Broniewskiego ruch prowadzony będzie po części jezdni północnej zbiorczo-rozprowadzającej, a następnie po jezdni głównej

 

·                    relacja północ-południe, południe-północ (Centrum-Bemowo, Bemowo-Centrum) na Rondzie Ofiar Zbrodni Katyńskiej.

 

·                    relacja północ-zachód (Bemowo-Poznań) na Rondzie Ofiar Zbrodni Katyńskiej.

 

·                    relacja zachód-południe (Poznań-Bemowo) na Rondzie Ofiar Zbrodni Katyńskiej.

 

-W dniach 31 lipca – 1 sierpnia planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu, która przewiduje nocne zamknięcie skrzyżowania ul J. Waldorfa z ul. Powązkowską. Tymczasowa organizacja ruchu wprowadzana będzie na potrzeby ułożenia masy bitumicznej.

 

W dniach 3 sierpnia (ok. godz. 22) – 31 sierpnia planowane jest zamknięcie ul. Włościańskiej na wysokości skrzyżowania z ul. Żelazowską. Ruch od strony ul. Elbląskiej i Broniewskiego prowadzony będzie południową jezdnią zbiorczo-rozprowadzającą Trasy Armii Krajowej do ul. Żelazowskiej, a następnie z powrotem ul. Włościańską. Będzie to ruch wyłącznie jednokierunkowy utrzymujący relację zachód-wschód. Zamknięty będzie również skręt w prawo z ul. Braci Załuskich. Utrzymany zostanie dojazd do pętli autobusowej. Powyższa organizacja ruchu pozwoli wykonać prace związane z układaniem wodociągu oraz roboty drogowe.

 

 

Przeprowadzone zamknięcia:

 

-W dniu 4 lipca zamknięto północno-zachodnią jezdnię zbiorczo-rozprowadzającą na odcinku od węzła Marymoncka do ul. Gąbińskiej. Utrzymane zostały: dojazd do ul. Broniewskiego po jezdni głównej Trasy AK, wjazd na ul. Słowackiego poprzez przewiązkę. Utrudnienia potrwają do 31 sierpnia

 

-W dniach 10 – 14 lipca (do godz. 6 rano) przeprowadzono zamknięcie wschodniej jezdni (kierunek południe – północ) Wisłostrady na odcinku od ul. Krasińskiego do granicy robót od strony północnej (przed ul. Gwiaździstą). Ruch w obu kierunkach prowadzony był jezdnią zachodnią Wisłostrady: w kierunku Centrum jednym pasem, natomiast w kierunku Gdańska dwoma pasami. Utrzymany został zjazd z Trasy Armii Krajowej w relacji Poznań – Gdańsk (zachód – północ) oraz wjazd w relacji Centrum – Praga objazdem przez ul. Gwiaździstą i wjazd na Most Grota-Roweckiego łącznicą w relacji północ – wschód (w rejonie dawnego salonu Hondy). Na wyłączonej z ruchu jezdni prowadzone były prace związane z układaniem masy bitumicznej.

 

-W dniu 11 lipca przeprowadzono nocne zamknięcie (ok. godz. 20) jezdni zbiorczo – rozprowadzającej (Marki-Centrum) oraz prawy pas jezdni głównej kierunek Białystok – Poznań Trasy Armii Krajowej na węźle Modlińska pod łącznicą zjazdową w relacji zachód – północ (Poznań – ul. Modlińska). W dniu 12 lipca od godz. ok. 6 rano udrożniono wszystkie pasy. Wdrożona organizacja ruchu pozwoliła prowadzić prace związane z wyburzeniem łącznicy zjazdowej w relacji zachód – północ (Poznań – ul. Modlińska) na węźle Modlińska, w sposób bardziej bezpieczny i mniej uciążliwy dla użytkowników trasy.

 

-W dniach 14 – 16 lipca przeprowadzono prawostronne zawężenie jezdni zbiorczo – rozprowadzającej w kierunku Marki – Centrum. Ruch prowadzony był dwoma pasami o szerokości 3 m. Tymczasowa organizacja ruchu pozwoliła na wbijanie ścianek szczelnych w celu prowadzenia prac związanych z budową nowych fundamentów podpór łącznicy zjazdowej w relacji zachód – północ (Poznań – ul. Modlińska) na węźle Modlińska.

 

-W dniu 15 lipca (o godz. 22) przywrócono ruchu na jezdni zbiorczo-rozprowadzającej od ul. Broniewskiego w kierunku wschodnim (dojazd do stacji paliw BP).  Zamknięcie ul. Żelazowskiej zostanie utrzymane do dnia 3 sierpnia. Od dnia 18 lipca wyłączono z ruchu północną połowę ul. Włościańskiej na odcinku od pętli autobusowej do końca zakresu robót (ok. 50 m. za ul. Żelazowską) przy jednoczesnym utrzymaniu dojazdu do Targowiska z ul. Żelazowskiej. Taka organizacja ruchu pozwoli zakończyć przebudowy w rejonie skrzyżowania Włościańska – Żelazowska do 31 sierpnia.

 

-W dniu 15 lipca została wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu, która przewiduje naprzemienne połówkowe zawężenie jezdni zbiorczo – rozprowadzających: północnej jezdni zbiorczo – rozprowadzającej Trasy Armii Krajowej na odcinku od ul. Broniewskiego do ul. Gen. Maczka i południowej jezdni zbiorczo – rozprowadzającej Trasy Armii Krajowej na odcinku od ul. Powązkowskiej do ul. Broniewskiego. Tymczasowa organizacja ruchu pozwoli wykonać roboty drogowe i branżowe na wyłączonych z ruchu połowach jezdni zbiorczo – rozprowadzających. Utrudnienia potrwają do 31 lipca

 

-W dniu 17 lipca zostało wprowadzone lewostronne zawężenie jezdni zbiorczo – rozprowadzającej w kierunku Marki – Centrum. Ruch prowadzony jest dwoma pasami o szerokości 3 m. oraz prawostronne zawężenie jezdni głównej o jeden pas ruchu w kierunku Białystok – Poznań. Tymczasowa organizacja ruchu pozwoli na wbijanie ścianek szczelnych w celu prowadzenia prac związanych z budową nowych fundamentów podpór łącznicy zjazdowej w relacji zachód – północ (Poznań – ul. Modlińska) na węźle Modlińska. Utrudnienia potrwają do 20 lipca