ZAMAWIAJĄCY

 

 

 

 

INŻYNIER

 

 

 

 

WYKONAWCA

 

 

 

 

   

14.04.2014 - 27.04.2014

 

 

 Planowane zwężenia i zamknięcia:

 

-Do 30 kwietnia planowane jest wyłączenie lewego pasa ruchu jezdni zachodniej (w kierunku Centrum) od węzła Wisłostrada do wysokości Centrum Olimpijskiego oraz zawężenie 3 metrów wewnętrznego pasa ruchu (w kierunku Gdańska). Dodatkowo w godzinach nocnych (22:00 – 6:00)planowane jest wyłączanie lewego pasa ruchu w kierunku Gdańska.

 

-Do 7 maja planowane jest zwężenie o prawy pas ruchu jezdni zachodniej ul. Modlińskiej przed dojazdem do węzła Modlińska dla potrzeb prowadzenia robót drogowych i branżowych.

 

-W dniu 9 maja w godzinach nocnych planowane jest zamknięcie ul. Gąbińskiej przy dojeździe do skrzyżowania z drogą zbiorczo-rozprowadzającą Trasy AK. Tymczasowa organizacja ruchu związana jest z planowaną budową sieci kanalizacyjnej i potrwa do 11 maja.

 

-W dniu 9 maja planowane jest zamknięcie jezdni zachodniej ul. Modlińskiej na odcinku od ul. Kowalczyka do ul. Elektronowej. Tymczasowa organizacja ruchu związana jest z planowanymi robotami drogowymi (frezowaniem i układaniem warstwy ścieralnej) i potrwa do 11 maja.

 

 

 Przeprowadzone zwężenia i zamknięcia:

 

-W dniach 25 – 26 kwietnia zamknięto ul. Gwiaździstą. Tymczasowa organizacja ruchu wprowadzona została dla potrzeb montażu belek stanowiących element odbudowywanej północnej części wiaduktu Trasy AK nad ul. Gwiaździstą.

 

-W dniach 25 – 26 kwietnia zamknięto jezdnię zachodnią Wisłostrady (w kierunku Centrum) i poprowadzono ruch przez przewiązki jezdnią wschodnią Wisłostrady (po jednym pasie ruchu w obu kierunkach). Tymczasowa organizacja ruchu wprowadzona została dla potrzeb montażu belek stanowiących element odbudowywanej północnej części wiaduktu Trasy AK nad Wisłostradą.

 

-W dniach 26 – 27 kwietnia zamknięto jezdnię wschodnią Wisłostrady (w kierunku Gdańska) i poprowadzono ruchu przez przewiązki jezdnią zachodnią Wisłostrady (dwoma pasami ruchu w kierunku Centrum i jednym pasem w kierunku Gdańska). Tymczasowa organizacja ruchu wprowadzona została dla potrzeb montażu belek stanowiących element odbudowywanej północnej części wiaduktu Trasy AK nad Wisłostradą.

 

-W dniu 25 kwietnia zwężono o lewy pas ruchu jezdnię zachodnią ul. Modlińskiej na długości 200 metrów przed dojazdem do ul. Elektronowej. Tymczasowa organizacja ruchu wprowadzona została dla potrzeb prowadzenia robót drogowych przy ul. Modlińskiej i potrwa do 10 maja.