ZAMAWIAJĄCY

 

 

 

 

INŻYNIER

 

 

 

 

WYKONAWCA

 

 

 

 

   

13.10.2014-19.10.2014

 

Planowane zamknięcia i otwarcia:

 

          W dniu 17 października (w godzinach nocnych) planowane jest rozpoczęcie procesu wprowadzania tymczasowej organizacji ruchu, która przewiduje otwarcie jezdni północnej Trasy Armii Krajowej na odcinku od węzła Modlińska do ciągu ulic Hłaski-Gdańska. Ruch na tym odcinku będzie prowadzony zasadniczo dwoma pasami w obu kierunkach. Projekt przewiduje zamknięcie jezdni południowej w celu kontynuowania przebudowy drogi S8.

 

Na węźle Modlińska otwarte zostaną:

·                    Wyremontowany obiekt 26T wraz z łącznicą L06L w relacji południe-zachód (Centrum-Poznań);

 

·                    Nowo wybudowany obiekt 29T wraz z wyremontowaną łącznicą L07L w relacji północ-zachód (Tarchomin-Poznań);

 

·                    Nowo wybudowany obiekt 27T nad Traktem Nadwiślańskim (relacja wschód-zachód);

 

·                    Wyremontowana łącznica zjazdowa L05L w relacji wschód – południe (Marki – Centrum);

 

Na węźle Modlińska utrzymanie zostaną relacje:

·                    Północ-wschód (Tarchomin-Marki) przez lewoskręt z sygnalizacją na ulicy Jagiellońskiej;

 

·                    Wschód-północ (Marki-Tarchomin) przez drogę tymczasową i wyjazd pętlą autobusową na ulicę Modlińską;

 

Po modernizacji otwarta dla ruchu zostanie również północna jezdnia mostu gen. Stefana Grota-Roweckiego (obiekt 2T) z tymczasowym ciągiem pieszym.

 

Na węźle Wisłostrada otwarte zostaną:

 

·                    Nowo wybudowany obiekt 56T wraz z wyremontowaną łącznicą zjazdową L05L w relacji wschód-północ (Białystok-Gdańsk);

 

·                    Nowo wybudowane obiekty 54T (nad ul. Wybrzeże Gdyńskie) oraz 52T (nad łącznicą zjazdową L06L) w relacji wschód-zachód (Białystok-Poznań);

 

·                    Nowo wybudowany zachodni obiekt 9T nad Kanałkiem „Łacha Potocka” oraz ul. Gwiaździstą;

 

 

Na węźle Wisłostrada utrzymanie zostaną relacje:

 

·                    Zachód-północ (Poznań-Gdańsk);

 

·                    Zachód-południe (Poznań Centrum);

 

 

Ponadto od węzła Wisłostrada do ul. Gdańskiej otwarta dla ruchu zostanie wyremontowana jezdnia północna Trasy Armii Krajowej wraz z jezdnią serwisową pod ul. A. Mickiewicza i wznowionym przystankiem autobusowym w kierunku Centrum (przystanek autobusowy w kierunku Pragi zostanie czasowo zawieszony). Ruch na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Powązkowskiej będzie prowadzony jezdnią południową bez zmian.

 

Wykonawca przebudowy drogi S8, firma Metrostav S.A. planuje otwarcie wyremontowanej Trasy Armii Krajowej na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Powązkowskiej jeszcze w listopadzie bieżącego roku.

 

 

            Przeprowadzone zmiany:

 

          W dniu 21 lipca 2014 Ul. Jagiellońska: przeprowadzono zajęcie skrajnego lewego pasa jezdni zachodniej w relacji północ-południe (Białołęka-Praga) oraz skrajnego prawego pasa ruchu jezdni wschodniej w relacji południe-północ (Praga-Białołęka) na wysokości fundamentów obiektu 6T. Utrzymane będą wszystkie relacje; Utrudnienia potrwają do 30 marca 2015

 

          W dniach 29 lipca 2014 wprowadzono tymczasową organizację ruchu dla potrzeb remontu obiektu 5T – estakada łącząca zjazdy w relacji wschód – północ i zachód – północ z ulicą Modlińską. Tymczasowa organizacja ruchu przewiduje zawężenie o prawy skrajny pas zachodniej jezdni ul. Modlińskiej na wysokości ul. Elektronowej. Utrzymane zostały dwa pasy ruchu w kierunku północnym (Legionowo) oraz skręt w lewo na Trasę Armii Krajowej. Dodatkowo w późniejszym terminie zawężona będzie do 6 m. ul. Elektronowa. Utrudnienia potrwają do 30 marca 2015

 

          W dniu 4 sierpnia wprowadzono tymczasową organizację ruchu, w związku z remontem kładki dla pieszych nad Trasą Armii Krajowej w ciągu ul. Żelazowskiej. Ruch pieszych zostanie poprowadzony nowo wybudowanym ciągiem po zachodniej stronie ul. Słowackiego do wiaduktu na węźle Marymoncka. Utrudnienia potrwają do 31 października

 

          W dniu 1 września (ok. godz. 10) przeprowadzono prawostronne zawężenie jezdni głównej o jeden pas ruchu w kierunku Poznań-Białystok oraz lewostronne zawężenie jezdni zbiorczo-rozprowadzającej o jeden pas ruchu w kierunku Centrum-Marki. Organizacja ruchu pozwala na skuwanie pozostałości istniejących podpór i ław fundamentowych oraz na prowadzenie robót palowych pod nowe fundamenty podpór Obiektu 6T - łącznicy zjazdowej w relacji zachód – północ (Poznań – ul. Modlińska) na węźle Modlińska. Utrudnienia potrwają do 23 października

 

          W dniu 3 września  (ok. godz. 10) przeprowadzono lewostronne zawężenie jezdni zbiorczo-rozprowadzającej w kierunku Marki-Centrum – ruch prowadzony jest dwoma pasami o szerokości 3 m. oraz prawostronne zawężenie jezdni głównej o jeden pas ruchu w relacji Białystok-Poznań. Utrudnienia potrwają do 23 października

 

          W dniu 19 września (w godzinach nocnych) wprowadzono tymczasową organizację ruchu, która zamknęła łącznicę L03P (wjazd na Most gen. Stefana Grota-Roweckiego) dla potrzeb wyburzenia i budowy nowego obiektu 51T w relacji Centrum-Praga (południe-wschód). Objazd jest poprowadzony Wisłostradą do Mostu Marii Skłodowskiej-Curie i ulicy Modlińskiej. Utrudnienia potrwają do października 2015 

 

          W dniu 23 września (w godzinach nocnych) wprowadzono tymczasową organizację ruchu, otwarto jezdnię wschodnią węzła Powązkowska. Ruch jest prowadzony jezdnią zachodnią oraz wyremontowaną jezdnią wschodnią na obiekcie 410T. Na węźle utrzymane są wszystkie relacje (ruch po rondzie). Tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywała do czasu prac remontowych obiektu 411T, których rozpoczęcie planowane jest na wiosnę 2015 roku.

 

          W dniu 26 września (w godzinach nocnych) wprowadzono tymczasową organizację ruchu na ul. Słowackiego, na węźle Marymoncka. Ruch został poprowadzony jezdnią zachodnią oraz jezdnią wschodnią po wyremontowanym obiekcie 18 T. Na węźle utrzymane są  wszystkie relacje (północ – południe, południe – północ, wschód – północ, wschód – południe, północ – wschód, południe – wschód). Tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywała do czasu przystąpienia do prac remontowych obiektu 11 T. Zamknięcie jezdni zachodniej ulicy Słowackiego dla remontu obiektu 11 T planowane jest jeszcze w listopadzie 2014 roku.

 

          W dniu 3 października (w godzinach nocnych) wprowadzono tymczasową organizację ruchu, która przewiduje zamknięcie łącznicy zjazdowej L05L z Trasy Toruńskiej na ulicę Jagiellońską, na węźle Modlińska (w relacji wschód – południe, Marki - Centrum) dla prowadzenia robót drogowych. Relacja zostaje utrzymana przez zjazd tymczasowy i pętlę autobusową „Żerań”. Tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywała do dnia 17.10.2014 roku.

 

          W dniu 3 października (w godzinach nocnych) wprowadzono tymczasową organizację ruchu, która przewiduje przełożenie zjazdu z Alei Armii Krajowej na węzeł Marymoncka przy utrzymaniu dotychczasowych relacji tj.: relacji wschód – północ (do ul. Marymonckiej), wschód – południe (do ul. Słowackiego) i wschód – zachód (do ul. Broniewskiego jezdnią zbiorczo – rozprowadzającą)  poprzez przewiązkę zlokalizowaną między ul. Mickiewicza i Gdańską (pik. 2+100). Tymczasowa organizacja ruchu pozwola na prowadzenie prac drogowych na trasie głównej (układanie warstwy ścieralnej) na odcinku od węzła Marymoncka do węzła Broniewskiego. Taka organizacja ruchu będzie obowiązywała do 17.10.2014 roku.

 

          W dniu 14 października (w godzinach nocnych) wprowadzono tymczasową organizację ruchu, która otwiera wyremontowany obiekt 48T i łącznicę zjazdową L01P na węźle Wisłostrada. Zjazd z Trasy Armii Krajowej prowadzi ruch w relacji zachód-południe (Poznań-Centrum).