ZAMAWIAJĄCY

 

 

 

 

INŻYNIER

 

 

 

 

WYKONAWCA

 

 

 

 

   

13.07.2015-19.07.2015


Planowane zamknięcia i otwarcia:

 

         W dniach od 13 do 17 lipca (w godz. 22:00 – 6:00) na obiektach 11T, 11TK prowadzone będą związane z wykonaniem antykorozji betonu. Dla bezpieczeństwa prowadzenia prac, planowane jest wprowadzenie czasowej organizacji ruchu polegające na zawężeniu jezdni głównej Trasy Armii Krajowej do jednego pasa ruchu, w następującej kolejności:

 

·                    W nocy z 13 na 14 lipca oraz z 14 na 15 lipca (w godz. 22:00 – 6:00) – planowane jest zamknięcie prawych pasów ruchu w kierunku Poznania oraz w kierunku Białegostoku;

 

·                    W nocy z 15 na 16 oraz z 16 na 17 lipca (w godz. 22:00 – 6:00) – planowane jest zamknięcie środkowych pasów ruchu w kierunku Poznania oraz w kierunku Białegostoku.

 

         W dniu 13 lipca (w godzinach rannych) planowane jest wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu, która pozwoli na prowadzenie robót brukarskich i branżowych na ulicy Modlińskiej. Tymczasowa organizacja ruchu przewiduje prawostronne wygrodzenie jezdni wschodniej ulicy Modlińskiej na długości ok. 350 m za ulicą Elektronową. Zamknięty zostanie wjazd z ulicy Modlińskiej do Centrum Handlowego Auchan przez rondo oraz wyjazd w kierunku Tarchomina. Wjazd i wyjazd z ulicy Elektronowej pozostaje bez zmian. Przystanek autobusowy w kierunku Tarchomina zostanie usytuowany w tymczasowej lokalizacji przed ulicą Elektronową. Ruch na ulicy Modlińskiej w relacji Centrum – Tarchomin, tak jak obecnie, będzie prowadzony dwoma pasami. Wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywała do dnia 14.08.2015 r.

 

         Nowy termin planowanego wdrożenia tymczasowej organizacji ruchu zgodnie z „Projektem czasowej organizacji ruchu zamknięcia wjazdu na Trasę S8 z ul. Jagiellońskiej dla potrzeb betonowania obiektu 6T” to noc z 14 na 15 lipca (w godz. 20.00–6.00). Dla bezpiecznego prowadzenia prac, związanych z betonowaniem płyty głównej ustroju nośnego obiektu 6T, planowane jest wprowadzenie czasowej organizacji ruchu polegające na nocnym zamknięciu łącznicy wjazdowej z ul. Jagiellońskiej na Trasę Toruńską w kierunku wschodnim (kierunek Białystok, Bródno). Objazd prowadzony będzie poprze pętlę autobusową Żerań, do łącznicy wjazdowej L08L w kierunku wschodnim.

 

         W nocy z 16 na 17 i z 17 na 18 lipca (w godz. 22.00 – 6.00) oraz w dniu 18 lipca (do godzin późnowieczornych), zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu wyłączająca prawy pas jezdni wschodniej ul. Modlińskiej (w kierunku Tarchomina), od wiaduktów Trasy Toruńskiej do skrzyżowania z wjazdem do „Domexpo” (ul. Modlińska 4). Ruch w kierunku Legionowa będzie odbywał się dwoma pasami. Taka organizacja pozwoli wykonać roboty brukarskie w tym rejonie.

 

         W dniu 17 lipca (ok. godz. 22.00) planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu, która przewiduje zamknięcie jezdni zachodniej ulicy Gen. Maczka od skrzyżowania z ulicą Rudnickiego. Ruch na węźle Powązkowska w kierunku Bemowa będzie odbywał się dwoma pasami (relacja południe – północ), natomiast w kierunku Centrum oraz Poznania będzie prowadzony objazdem poprzez ulicę Rudnickiego do ulicy Broniewskiego (relacja północ – południe) i drogi zbiorczej do zjazdu na trasę S-8 (relacja północ – zachód). Wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywała do dnia 20 lipca (do godz. 6.00) i pozwoli wykonać roboty związane z układaniem masy bitumicznej w tym rejonie.

 

         W dniu  18 lipca (od godz. 22.00) planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu która przewiduje przełożenie ruchu z jezdni zbiorczo-rozprowadzającej (ZR1P) na jezdnię południową Trasy Armii Krajowej pod wiaduktami ul. Słowackiego. Zmieniona zostanie geometria wjazdu na północną jezdnię Trasy Armii Krajowej (w kierunku wschodnim), ruch prowadzony będzie poprzez przewiązkę usytuowaną w pobliżu stacji paliw BP. Przystanek MZA zostanie przeniesiony na tymczasową lokalizację na jezdni południowej Trasy AK. Czasowa organizacja ruchu pozwoli wykonać docelowe roboty drogowe w tym rejonie. Wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywała do dnia 24 lipca.

 

 

Przeprowadzone zmiany:

 

         W dniu 14 listopada (w godzinach nocnych) rozpoczęto wprowadzanie tymczasowej ą organizacji  ruchu, która otworzyła dla ruchu wyremontowaną jezdnię północną Trasy Armii Krajowej na odcinku od węzła Powązkowska do ul. Marka Hłaski. Od godzin porannych dnia 16 listopada ruch na tym odcinku prowadzony  jest dwoma psami w obu kierunkach. Zamknięto jezdnię południową na tym odcinku w celu kontynuacji przebudowy drogi S-8. Na węźle Marymoncka utrzymane zostały zjazdy z dróg zbiorczo rozprowadzających w kierunkach: północnym, południowym, zachodnim i wschodnim oraz przystanki autobusowe w kierunkach do Centrum i Pragę pod ul. Juliusza Słowackiego. Wdrożona organizacja ruchu będzie obowiązywać do października 2015.

 

         W dniu 26 listopada (ok. godz. 22:00) wprowadzono tymczasową organizację ruchu, która otwiera wyremontowaną jezdnię wschodnią wiaduktu w ciągu ul. Mickiewicza (Obiekt 45T). Ruch jest prowadzony po jednym pasie w obydwu kierunkach na długości ok. 150 m. Dla prowadzenia remontu Obiektu 45T zamknięta została jezdnia zachodnia ul. A. Mickiewicza. Wdrożona organizacja ruchu będzie obowiązywała do października 2015.

 

         W dniu 1 grudnia (ok. godz. 22:00) wprowadzono tymczasową organizację ruchu, która zamyka łącznicę wjazdową na Trasę Armii Krajowej w relacji południe-wschód (Centrum-Marki) z ul. Juliusza Słowackiego. Ruch w tej relacji poprowadzony jest ulicami: Włościańską, Żelazowską i zbiorczo-rozprowadzającą do trasy głównej. Wprowadzona organizacja ruchu pozwala wykonać remont łącznicy L01P oraz budowę obiektu 18T(A) w ciągu tej łącznicy. Tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywać do października 2015.

 

          W dniu 20 stycznia (ok. godz. 22:00) wprowadzono tymczasową organizację ruchu na węźle Marymoncka. Zamknięto jezdnię zachodnią ul. Słowackiego oraz łącznicę wjazdową L04L w relacji wschód-południe (Marki-Centrum), a także łącznicę zjazdową L02P na Trasę Armii Krajowej w relacji północ-wschód (Bielany-Marki). Ruch w obu kierunkach na ul. Słowackiego pomiędzy ul. Żeromskiego i ul. Włościańską prowadzony jest (poprzez przewiązki) jezdnią wschodnią po wyremontowanym obiekcie 18T. Relacja wschód południe (Marki-Centrum) jest prowadzona otwartą łącznicą L06L na węźle Wisłostrada. Relacja północ-wschód (Bielany-Marki) jest prowadzona ul. Włościańską, Żelazowską, jezdnią zbiorczo-rozprowadzającą do Trasy Armii Krajowej. Ruch w relacji wschód-północ (Marki-Bielany) został utrzymany bez zmian. Wprowadzona organizacja ruchu umożliwia remont obiektu 11T w ciągu ul. Słowackiego, remonty łącznic L04L i L02P, a także obiektów 7T i 8T na węźle Marymoncka. Tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywała do października 2015 roku.

 

         W dniu 22 stycznia (ok. godz. 14.00) wprowadzono tymczasową organizację ruchu na ul. Gwiaździstej, która otwiera jezdnię zachodnią pod wiaduktami trasy Armii Krajowej. Wprowadzony został ruch jednokierunkowy w relacji północ – południe, w kierunku Centrum. Ruch w relacji południe – północ prowadzony jest dotychczasowym objazdem  ulicami: Potocką, Mickiewicza, Klaudyny oraz Podleśną. Taka organizacja ruchu umożliwia kontynuację budowy obiektu 9T nad ul. Gwiaździstą. Wykonawca planuje czasowe (weekendowe i nocne) wyłączenia z ruchu otwartej jezdni zachodniej na czas bezpiecznego montażu elementów konstrukcji nośnej i betonowania płyty obiektu 9 T w ciągu Trasy Armii Krajowej. Organizacja ta  będzie obowiązywała do października 2015 roku.

 

          W dniu 27 lutego (w godz. późnowieczornych) wprowadzono tymczasową organizację ruchu, która zamknęła jezdnię zachodnią węzła Powązkowska. Ruch prowadzony jest jezdnią wschodnią. W kierunku Centrum odbywa się w czasie szczytu porannego dwoma pasami, natomiast w czasie szczytu popołudniowego jednym pasem. Ruch w kierunku Bemowa odbywa się w czasie szczytu porannego jednym pasem, w czasie szczytu popołudniowego po dwóch pasach ruchu. Zmiana kierunku ruchu na środkowym pasie wprowadzana jest codziennie w godzinach 12.00 i 22.00. Ponadto na Węźle Powązkowska utrzymane są relacje:

 

·                    zachód – południe

 

·                    zachód – wschód

 

·                    zachód – północ

 

·                    południe wschód

 

·                    południe – północ

 

·                    wschód – południe

 

·                    wschód – zachód

 

·                    wschód – północ

 

·                    północ – zachód

 

·                    północ – południe

 

W zależności od potrzeb dla prowadzonych robót przewidujemy również modyfikacje projektu, o wdrażaniu których będziemy powiadamiali Inżyniera Kontraktu, Zamawiającego oraz odpowiednie Służby Miejskie, zgodnie z procedurami kontraktowymi. Procesu wdrażania zakończył się dnia 28.02.2015 r. Wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu, zgodnie z założeniami harmonogramowymi będzie obowiązywała do końca lipca 2015 roku.

 

         W dniu 24 maja (w godzinach nocnych) wprowadzono tymczasową organizację ruchu, która zamknęła jezdnię wjazdową L01P na skrzyżowanie Trasy Armii Krajowej z ulicą Powązkowską (od strony Poznania). Ruch w tej relacji (zachód-południe i zachód północ), prowadzony jest południową jezdnią Trasy Armii Krajowej  do ronda ul. Władysława Broniewskiego. Ul. Broniewskiego jest możliwy dojazd do ul. St. Maczka (ul. Rudnickiego) oraz do ul Powązkowskiej (ul. Krasińskiego). Pozostałe relacje na węźle Powązkowska pozostaną bez zmian. Powyższa organizacja ruchu pozwoli na prowadzenie robót inżynieryjnych, branżowych i drogowych na jezdni wyłączonej z ruchu.

Wprowadzona organizacja ruchu, w jej zasadniczym projekcie będzie obowiązywała do 31 lipca 2015.

 

         W dniu 25 maja została wdrożona tymczasowa organizacja ruchu. Oznakowanie pionowe na jezdni północnej Trasy Armii Krajowej, w relacji zachód – wschód (Poznań – Białystok) zostało uzupełnione znakiem pionowym A-15 (śliska nawierzchnia) z tabliczką T-2 (100 m) i będzie obowiązywało do września 2015 r.

 

         W dniach 27 maja ok. godz. 10:00 (po porannym szczycie) wprowadzono tymczasową organizację ruchu, która pozwoli wykonać nawierzchnię przystanku autobusowego na ul. Broniewskiego w relacji Bielany-Centrum. Przystanek tymczasowy został przeniesiony w bezpośrednie sąsiedztwo przebudowywanego. Tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywała do dnia 10 lipca 2015.

 

         W dniu 20 czerwca (w godzinach rannych) prowadzono roboty brukarskie i branżowe na wschodniej ulicy Wybrzeże Gdyńskie na długości ok. 300 m, na dojeździe do węzła Wisłostrada od strony południowej. Ruch na węźle Wisłostrada w relacji Centrum – Gdańsk będzie prowadzony dwoma pasami. Tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywała do 3 lipca.

 

         W nocy z 1 na 2 lipca oraz 2 na 3 lipca wykonywano powłoki antykorozyjne betonu obiektu 5T. W związku z tym wprowadzono organizację ruchu, która zamknęła ulicę Elektronową na skrzyżowaniu z ulicą Modlińską pod obiektem 5T. Dojazd do ulicy Elektronowej był możliwy jezdnią przy elektrociepłowni (równoległą do ulicy Modlińskiej) oraz wjazdem do Centrum Handlowego Auchan (za ulicą Elektronową).

 

         W nocy z 1 na 2 lipca oraz z 2 na 3 lipca (w godz. 24.00 – 5.00) w związku z koniecznością montażu elementów bezpieczeństwa ruchu na obiekcie 411 T wdrożono czasową organizację ruchu polegającą na prawostronnym zawężeniu jezdni głównej Trasy Armii Krajowej w kierunku Poznania oraz prawostronnym zawężeniu jezdni głównej Trasy Armii Krajowej w kierunku Białegostoku na długości ok. 200 m.

 

         W nocy z 2 na 3 lipca (w godz. 22.00 – 6.00) na obiekcie 11T (zachodni wiadukt ul. Słowackiego) były prowadzone prace związane z wykonaniem demontażu zabezpieczeń BHP. Dla bezpiecznego prowadzenia prac planowane wdrożono czasową organizację ruchu polegające na zawężaniu jezdni głównej Trasy AK do jednego pasa ruchu:

 

·                    w godzinach 22.00 – 24.00 - zamknięcie prawego pasa ruchu w kierunku Poznania

 

·                    w godzinach 24.00 – 4.00 - zamknięcie lewego pasa ruchu w kierunku Poznania oraz zamknięcie lewego pasa ruchu w kierunku Białegostoku

 

·                    w godzinach 4.00 – 6.00 - zamknięcie prawego pasa ruchu w kierunku Białegostoku.

 

         W dniu 2 i 3 lipca (w godz. 10.00 – 20.00) w celu bezpiecznego wykonania powłoki antykorozyjnej betonu na obiekcie 53T przeprowadzono naprzemienne zawężanie łącznicy zjazdowej L06L na węźle Wisłostrada w relacji Białystok – Centrum do jednego pasa ruchu.

 

         W nocy z 2 na 3 lipca (w godz. 24.00 – 5.00) kontynuowano wykonywanie powłok antykorozyjnych betonu obiektu 5T. W związku z tym wprowadzono organizację ruchu, która przewidywała zamknięcie ulicy Elektronowej na skrzyżowaniu z ulicą Modlińską pod obiektem 5T. Dojazd do ulicy Elektronowej był możliwy jezdnią przy elektrociepłowni (równoległą do ulicy Modlińskiej) oraz wjazdem do Centrum Handlowego Auchan (za ulicą Elektronową).

 

         W dniu 3 lipca (od godz. 22:00) wprowadzono tymczasową organizację ruchu na węźle Wisłostrada, polegającą na zamknięciu jezdni wschodniej ul. Wybrzeże Gdyńskie. Ruch w obu kierunkach prowadzony był wyremontowaną jezdnią zachodnią Wisłostrady.

 

         Od dnia 3 lipca (ok. godz. 22.00) wprowadzono zmienno-czasową organizację ruchu zgodnie z „Projektem czasowej organizacji ruchu dla potrzeb wykonania robót drogowych na wschodniej jezdni  ulicy Wybrzeże Gdyńskie w Warszawie”, zatwierdzonym pod nr IR/IC/2701/15. Zmienno-czasowa organizacja prowadzi ruch na poniższych zasadach:  

 

·                    od poniedziałku do piątku :

 

1.                  w godzinach 13-ta – 23-cia ruch prowadzony dwoma pasami w kierunku Gdańska oraz jednym w kierunku Centrum ;

 

2.                  w godzinach 23-cia – 13-ta ruch prowadzony dwoma pasami w kierunku Centrum oraz jednym w kierunku Gdańska;

 

·                    w weekendy:

 

1.                  od godziny 13-tej w piątki do godziny 13-tej w niedziele ruch prowadzony dwoma pasami w kierunku Gdańska (wyjazdy) oraz jednym w kierunku Centrum;

 

2.                  od godziny 13-tej w niedziele do godziny 13-tej w poniedziałki ruch prowadzony dwoma pasami w kierunku Centrum (powroty) oraz jednym w kierunku Gdańska;

 

Ponadto na węźle Wisłostrada został zamknięty tymczasowy zjazd z jezdni głównej Trasy Armii Krajowej w kierunku Gdańska (łącznica L02P z obiektem 47T) oraz w kierunku Centrum (łącznica L01P z obiektem 48T). Objazdy w tych relacjach poprowadzone są ulicą Broniewskiego oraz Krasińskiego do Wisłostrady. Możliwy jest również objazd Trasą Armii Krajowej, zawrócenie na węźle Marywilska i zjazd na ulicę Wybrzeże Gdyńskie na węźle Wisłostrada utrzymanymi dla ruchu: łącznicą L05L (w relacji wschód – północ) w kierunku Gdańska oraz łącznicą L06L (w relacji wschód – południe) w kierunku Centrum. Wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywała do dnia 17.08.2015 r. Na wyłączonych z ruchu odcinkach będą prowadzone docelowe roboty branżowe oraz drogowe, łącznie z wymianą konstrukcji drogowej.

 

         W nocy z 3 na 4 lipca (w godz. 22.00 – 6.00) wdrożono czasową organizację ruchu w celu napraw studni kanalizacyjnych w ciągu ulic Jagiellońska – Modlińska, pod wiaduktami Trasy Toruńskiej, polegające na lewostronnym zawężeniu jezdni wschodniej ul. Jagiellońskiej przed wjazdem na łącznicę południe – zachód w kierunku Poznania, pod wiaduktami Trasy Toruńskiej.