ZAMAWIAJĄCY

 

 

 

 

INŻYNIER

 

 

 

 

WYKONAWCA

 

 

 

 

   

12.05.2014 - 18.05.2014

 

 

 Planowane zamknięcia:

 

-W nocy z 20 na 21 maja oraz z 21 na 22 (w godzinach 22:00 – 5:00) planowane są geometryczne przekierowania pasów ruchu na jezdniach Wisłostrady: pierwszej nocy – na jezdni wschodniej (w kierunku Gdańska), drugiej nocy – na jezdni zachodniej (w kierunku Centrum). Tymczasowa organizacja ruchu wprowadzona będzie dla potrzeb remontu łącznicy zjazdowej w relacji zachód – północ (Poznań – Gdańsk).

 

-W dniach 20 – 30 maja planowane jest zamknięcie prawego, skrajnego pasa ruchu Wisłostrady w kierunku Centrum. Tymczasowa organizacja ruchu wprowadzona będzie dla potrzeb wykonywania robót drogowych na zewnętrznych pasach ruchu Wisłostrady.

 

 

 Przeprowadzone zamknięcia:

 

-W dniu 12 maja zamknięto ul. Żelazowską oraz drogę zbiorczo-rozprowadzającą w rejonie stacji paliw BP. Tymczasowa organizacja ruchu związana jest z planowaną budową stropu nad kanałem przełazowym magistrali sieci ciepłowniczej oraz robotami drogowymi na wyłączonych z ruchu odcinkach i potrwa do 29 czerwca.

 

-W dniu 16 maja zamknięto ul. Ogólną oraz ul. Słodowiec. Tymczasowa organizacja ruchu związana jest z planowaną przebudową skrzyżowania tych ulic oraz budową nowej łącznicy zjazdowej L05L z ul. Słowackiego na Trasę AK (relacja północ – zachód) i potrwa do 18 czerwca.