ZAMAWIAJĄCY

 

 

 

 

INŻYNIER

 

 

 

 

WYKONAWCA

 

 

 

 

   

10.11.2014-23.11.2014


Planowane zamknięcia i otwarcia:

 

             W dniu 25 listopada (o godz. 10:00) planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu, która przewiduje wyłączenie lewego pasa ruchu na jezdni wschodniej ul. Wybrzeże Gdyńskie (kierunek południe-północ) na odcinku ok. 500 m. przed Trasą Armii Krajowej, dla potrzeb prowadzenia robót drogowych i branżowych. Ruch będzie prowadzony dwoma pasami. Tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywała do dnia 27.11.2014 (do godzin nocnych)

 

             W dniu 26 listopada (ok. godz. 22:00) planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu, która przewiduje otwarcie wyremontowanej jezdni wschodniej wiaduktu w ciągu ul. Mickiewicza (Obiekt 45T). Ruch będzie prowadzony po jednym pasie w obydwu kierunkach na długości ok. 150 m. Dla prowadzenia remontu Obiektu 45T zamknięta zostanie jezdnia zachodnia ul. A. Mickiewicza. Wdrożona organizacja ruchu będzie obowiązywała do października 2015.

 

             W dniu 28 listopada (ok. godz. 20:00) planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu, która przewiduje otwarcie wyremontowanej jezdni łącznicy wjazdowej L08L wraz z wyremontowanym Obiektem 49T na węźle Wisłostrada w relacji Gdańsk-Poznań (północ-zachód).

 

             W dniu 1 grudnia (ok. godz. 22:00) planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu, która przewiduje zamknięcie łącznicy wjazdowej na Trasę Armii Krajowej w relacji południe-wschód (Centrum-Marki) z ul. Juliusza Słowackiego. Ruch w tej relacji poprowadzony będzie ulicami: Włościańską, Żelazowską i zbiorczo-rozprowadzającą do trasy głównej. Wprowadzona organizacja ruchu pozwoli wykonać remont łącznicy L01P oraz budowę obiektu 18T(A) w ciągu tej łącznicy. Tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywać do października 2015.

 


                Przeprowadzone zmiany:

 

             W dniu 21 lipca 2014 Ul. Jagiellońska: przeprowadzono zajęcie skrajnego lewego pasa jezdni zachodniej w relacji północ-południe (Białołęka-Praga) oraz skrajnego prawego pasa ruchu jezdni wschodniej w relacji południe-północ (Praga-Białołęka) na wysokości fundamentów obiektu 6T. Utrzymane będą wszystkie relacje; Utrudnienia potrwają do 30 marca 2015

 

             W dniach 29 lipca 2014 wprowadzono tymczasową organizację ruchu dla potrzeb remontu obiektu 5T – estakada łącząca zjazdy w relacji wschód – północ i zachód – północ z ulicą Modlińską. Tymczasowa organizacja ruchu przewiduje zawężenie o prawy skrajny pas zachodniej jezdni ul. Modlińskiej na wysokości ul. Elektronowej. Utrzymane zostały dwa pasy ruchu w kierunku północnym (Legionowo) oraz skręt w lewo na Trasę Armii Krajowej. Dodatkowo w późniejszym terminie zawężona została do  8 m. ul. Elektronowa. Utrudnienia potrwają do 30 marca 2015

 

             W dniu 4 sierpnia wprowadzono tymczasową organizację ruchu, w związku z remontem kładki dla pieszych nad Trasą Armii Krajowej w ciągu ul. Żelazowskiej. Ruch pieszych poprowadzono nowo wybudowanym ciągiem po zachodniej stronie ul. Słowackiego do wiaduktu na węźle Marymoncka. Utrudnienia potrwają do grudnia 2014

 

             W dniu 23 września (w godzinach nocnych) wprowadzono tymczasową organizację ruchu, otwarto jezdnię wschodnią węzła Powązkowska. Ruch jest prowadzony jezdnią zachodnią oraz wyremontowaną jezdnią wschodnią na obiekcie 410T. Na węźle utrzymane są wszystkie relacje (ruch po rondzie). Tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywała do czasu prac remontowych obiektu 411T, których rozpoczęcie planowane jest na wiosnę 2015 roku.

 

             W dniu 26 września (w godzinach nocnych) wprowadzono tymczasową organizację ruchu na ul. Słowackiego, na węźle Marymoncka. Ruch został poprowadzony jezdnią zachodnią oraz jezdnią wschodnią po wyremontowanym obiekcie 18 T. Na węźle utrzymane są  wszystkie relacje (północ – południe, południe – północ, wschód – północ, wschód – południe, północ – wschód, południe – wschód). Tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywała do czasu przystąpienia do prac remontowych obiektu 11 T. Zamknięcie jezdni zachodniej ulicy Słowackiego dla remontu obiektu 11 T planowane jest jeszcze w listopadzie/grudniu 2014 roku.

 

             W dniu 5 listopada (po godz. 23:00) wprowadzono tymczasową organizację ruchu, która zakłada zamknięcie ul. Gwiaździstej pod Trasą Armii Krajowej. Organizacja ta pozwala prowadzić prace związane z wyburzeniem obiektu 9T wraz z fundamentami oraz budową nowego obiektu (wbicie ścianek szczelnych dla robót palowych i fundamentowych oraz budowa podpór). Tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywała do stycznia 2015

 

             W nocy z 14 na 15 listopada (od godz. 22:00) oraz z 15 na 16 listopada (od godz. 22.00) wprowadzono zawężenie lewostronne jezdni wschodniej Wybrzeża Gdyńskiego w relacji południe-północ, kierunek Centrum-Gdańsk, ruch prowadzony był jednym pasem. Tymczasowa organizacja ruchu obowiązywała do 16.11.2014 (do godz. 6:00)

 

             W nocy z 16 na 17 listopada (od godz. 22:00) przeprowadzono zawężenie lewostronne jezdni zachodniej Wybrzeża Gdyńskiego w relacji północ-południe, kierunek Gdańsk-Centrum, ruch prowadzony był jednym pasem. Tymczasowa organizacja ruchu obowiązywała do 17.11.2014 (do godz. 6:00)

 

             W dniu 14 listopada (w godzinach nocnych) rozpoczęto wprowadzanie tymczasowej organizacji ruchu, która otworzyła dla ruchu wyremontowaną jezdnię północną Trasy Armii Krajowej na odcinku od węzła Powązkowska do ul. Marka Hłaski. Od godzin porannych dnia 16 listopada ruch na tym odcinku prowadzony jest dwoma psami w obu kierunkach. Zamknięto jezdnię południową na tym odcinku w celu kontynuacji przebudowy drogi S-8. Na węźle Marymoncka utrzymane zostały zjazdy z dróg zbiorczo rozprowadzających w kierunkach: północnym, południowym, zachodnim i wschodnim oraz przystanki autobusowe w kierunkach do Centrum i Pragę pod ul. Juliusza Słowackiego. Wdrożona organizacja ruchu będzie obowiązywać do października 2015.

                                                                                                                                                       

             W dniu 16 listopada (w godzinach nocnych) wprowadzono tymczasową organizację ruchu, która zamyka jezdnię zbiorczą na dojeździe do ulicy Władysława Broniewskiego od strony wschodniej. Objazd jest poprowadzony łącznicą wjazdową na ulicę Juliusza Słowackiego (na węźle Marymoncka) do ulicy Włościańskiej w kierunku ulicy W. Broniewskiego. Wprowadzona organizacja ruchu umożliwia prowadzenie robót drogowych polegających na wymianie konstrukcji jezdni oraz wykonanie  robót nawierzchniowych. Tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywała do dnia 30 listopada 2014.

 

             W dniu 18 listopada (o godz. 22:00) wprowadzono tymczasową organizację ruchu, która wyłącza pas ruchu na jezdni zbiorczo-rozprowadzającej Alei Armii Krajowej (kierunek zachód-wschód, na dojeździe do ul. Powązkowskiej). Dla potrzeb budowy muru oporowego – obiekt 411T(A) – prawy pas jest wyłączany z ruchu w godzinach 22:00 – 5:00. Tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywała do dnia 21.11.2014 (godz. 5:00)