ZAMAWIAJĄCY

 

 

 

 

INŻYNIER

 

 

 

 

WYKONAWCA

 

 

 

 

   

10.02.2014 - 16.02.2014

 

 

 

Planowane zwężenia i zamknięcia:

 

-W dniu 19 lutego o godz. 14:00 planowane jest zwężenie obu (zachodniej i wschodniej) jezdni ul. Modlińskiej o lewe skrajne pasy ruchu w okolicach wjazdu na łącznicę w relacji południe – zachód (ul. Jagiellońska – Poznań). Tymczasowa organizacja ruchu wprowadzona zostanie dla potrzeb remontu wyżej wymienionej łącznicy i będzie obowiązywała do 15 lipca.

 

-W nocy z 19 na 20 lutego (w godzinach 22:00 – 5:00) planowane jest zwężenie do jednego pasa ruchu wschodniej jezdni Wisłostrady pod Trasą AK (relacja Centrum – Gdańsk). Tymczasowa organizacja ruchu wprowadzona zostanie dla potrzeb budowy fundamentów północnej części wiaduktu Trasy AK nad Wisłostradą.

 

-W dniach 19 – 23 lutego w godzinach nocnych (22:00 – 6:00) planowane są przekierowania geometryczne ruchu na pasach jezdni północnej (kierunek zachodni) Trasy AK w okolicach wiaduktu ul. Mickiewicza. Tymczasowa organizacja ruchu wprowadzana jest dla potrzeb rozbiórki gzymsów wyżej wymienionego wiaduktu. W dniach 21 – 23 lutego prace nad przystankiem autobusowym prowadzone będą w godzinach 0:00 – 4:00.

 

-W dniach 21 lutego (godz. 22:00) – 24 lutego (godz. 6:00) planowane jest zamknięcie łącznicy wjazdowej w relacji zachód – południe (Poznań – ul. Słowackiego) na węźle Marymoncka. Zamknięcie związane jest z planowaną budową rury osłonowej wodociągu średnicy 1200.

 

-W dniach 14 marca – 30 września planowane jest zamknięcie całości jezdni północnej Trasy AK od węzła Powązkowska do węzła Modlińska. Planowane jest utrzymanie ruchu pojazdów na następujących łącznicach:

 

·                    łącznica wjazdowa w relacji południe – zachód (Centrum – Poznań) na węźle Wisłostrada – do końca marca 2014;

 

·                    łącznica wjazdowa w relacji południe – wschód (Centrum – Marki) na węźle Wisłostrada – do października 2014;

 

·                    łącznica wjazdowa w relacji północ – zachód (Gdańsk – Poznań) na węźle Wisłostrada – do połowy maja 2014;

 

·                    zjazd w relacji wschód – północ na węźle Marymoncka – do września 2014.

 

 

 Przeprowadzone zwężenia i zamknięcia:

 

-W dniach 10 – 16 lutego w godzinach nocnych zwężono o lewe skrajne pasy ruchu ul. Modlińską w rejonie remontowanej łącznicy wjazdowej w relacji południe – zachód (ul. Jagiellońska – Poznań).

 

-W dniach 12 – 14 lutego zwężono o lewy pas ruchu północną jezdnię zbiorczo-rozprowadzająca na dojeździe do ul. Broniewskiego w kierunku zachodnim. Ponadto w godzinach nocnych zajęto równocześnie pas środkowy tej jezdni.

 

-W dniu 12 lutego wprowadzono przekierowania geometryczne ruchu na pasach jezdni południowej Trasy AK w okolicach węzła Marymoncka. Tymczasowa organizacja ruchu wprowadzana jest dla potrzeb rozbiórki gzymsów wschodniej części wiaduktu ul. Słowackiego nad Trasą AK. Zmiany wprowadzane są w godzinach nocnych (22:00 – 6:00) i planowane są 19 lutego.

 

-W dniu 12 lutego wprowadzono przekierowania geometryczne ruchu na pasach jezdni południowej Trasy AK w okolicach wiaduktu ul. Mickiewicza. Tymczasowa organizacja ruchu wprowadzana jest dla potrzeb rozbiórki gzymsów wyżej wymienionego wiaduktu. Zmiany wprowadzane są w godzinach nocnych (22:00 – 6:00) i planowane są do 19 lutego.

 

-W dniu 14 lutego zamknięto pas pętli autobusowej w pobliżu łącznicy zjazdowej w relacji północ – wschód (u. Marymoncka – Marki) na węźle Marymoncka. Zamknięcie związane jest z planowanym wbijaniem ścianek szczelnych wyżej wymienionej łącznicy i planowane są do 17 lutego.