ZAMAWIAJĄCY

 

 

 

 

INŻYNIER

 

 

 

 

WYKONAWCA

 

 

 

 

   

09.06.2014 - 15.06.2014

 

 

 

Planowane zamknięcia i otwarcia:

 

-W dniach 18 czerwca (od 22:00) – 22 czerwca (do późnych godzin wieczornych) planowane jest weekendowe zamknięcie ul. Jagiellońskiej/Modlińskiej. Czasowa organizacja ruchu wprowadzona zostanie dla potrzeb wyburzenia łącznicy zjazdowej w relacji zachód – północ (most Grota – ul. Modlińska) na węźle Modlińska. W tych dniach kursować będzie autobus ZTM wożący pasażerów pomiędzy węzłem Modlińska a Rondem Starzyńskiego. Utrzymany będzie również wjazd z ul. Jagiellońskiej na Trasę Toruńską w stronę Marek (relacja południe – wschód). Od strony Tarchomina będzie możliwy dojazd do pętli autobusowej i tymczasowego zjazdu na most Grota (relacja północ – zachód).

 

 Przeprowadzone zamknięcia:

 

-W dniach 13 czerwca (od 10:00) – 16 czerwca (do 6:00) zamknięto jezdnię zachodnią Wisłostrady (w kierunku północ – południe) na odcinku przed węzłem Wisłostrada do granicy robót przed ul. Krasińskiego. Ruch przez przewiązki w pasie dzielącym w kierunku Gdańska był prowadzony dwoma pasami, a w kierunku Centrum – jednym pasem. Na wyłączonej z ruchu jezdni były prowadzone prace związane z układaniem masy bitumicznej. Wjazd z Wisłostrady na most Grota (relacja północ – zachód) został utrzymany.

 

-W dniu 14 czerwca o godz. 22:00 otwarto wyremontowaną łącznicę zjazdową w relacji zachód – północ (Poznań – Gdańsk) na węźle Wisłostrada. Tego samego dnia zamknięto łącznice zjazdowe w relacji zachód – północ (most Grota – ul. Modlińska) oraz wschód – północ (Marki – ul. Modlińska) na węźle Modlińska. Objazd dla pierwszej z wymienionych łącznic poprowadzony jest przez otwartą łącznicę na węźle Wisłostrada, dla drugiej – przez wyjazd z pętli autobusowej „Żerań” do ul. Modlińskiej i Jagiellońskiej. Czasowa organizacja ruchu wprowadzona została dla potrzeb wyburzenia i odbudowy wyżej wymienionych łącznic.