ZAMAWIAJĄCY

 

 

 

 

INŻYNIER

 

 

 

 

WYKONAWCA

 

 

 

 

   

08.06.2015-21.06.2015


Planowane zamknięcia i otwarcia:

 

             W dniu 12 czerwca (od godz. 22.00) do 13 czerwca (do godzin nocnych) planowane jest prowadzenie robót brukarskich na zachodniej jezdni ulicy Modlińskiej. Wprowadzana będzie organizacja ruchu, która przewiduje wyłączanie prawego pasa jezdni ulicy Modlińskiej w relacji Tarchomin – Centrum na odcinku ok. 120 m bezpośrednio pod obiektami mostowymi Trasy Toruńskiej. Na zawężonym odcinku jezdni zachodniej ulicy Modlińskiej ruch prowadzony będzie dwoma pasami.

 

             W nocy z 13 na 14 czerwca (od godziny 22.00 do 6.00) planowane jest prowadzenie robót związanych z wykonywaniem robót bitumicznych na ulicy Ogólnej. W związku z tym wprowadzana będzie organizacja ruchu, która przewiduje nocne zamknięcie ulicy.

 

             W dniach 13 – 16 czerwca (w godzinach 22.00 – 6.00) planowane jest  prowadzone prace związanych z wykonaniem antykorozji betonu obiektu 6 T. Dla bezpiecznego prowadzenia prac, planowane jest wdrażanie czasowej organizacji ruchu polegające na naprzemiennym zawężaniu wschodniej oraz zachodniej jezdni ul. Jagiellońskiej do jednego pasa ruchu:

 

·                    W nocy z 13 na 14 oraz 14 na 15 czerwca (w godzinach 22:00 – 6:00) – planowane jest wdrażanie czasowej organizacji ruchu polegające na naprzemiennym zawężaniu wschodniej jezdni ul. Jagiellońskiej do jednego pasa ruchu (w relacji Centrum-Tarchomin)

 

·                    Ponadto w nocy z 13 na 14, 14 na 15 oraz 15 na 16 czerwca planowane jest wdrażanie czasowej organizacji ruchu polegające na naprzemiennym zawężaniu zachodniej jezdni ul. Jagiellońskiej do jednego pasa ruchu (w relacji Tarchomin-Centrum)

 

             W dniu 15 czerwca planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu, która przewiduje wyłączenie lewego pasa ruchu jezdni wschodniej ul. Wybrzeże Gdyńskie – na długości ok. 300 m. – na dojeździe do węzła Wisłostrada od strony południowej. Wdrożona organizacja ruchu pozwoli na prowadzenie robót brukarskich i branżowych na tym odcinku. Ruch na ulicy Wybrzeże Gdyńskie w relacji Centrum - Gdańsk, tak jak obecnie, będzie prowadzony dwoma pasami. Wdrożona organizacja ruchu będzie obowiązywała do 26 czerwca 2015.

 

             W dniach 15 – 19 czerwca (w godzinach 22.00 – 6.00) planowanie jest prowadzone prace związane z wykonaniem antykorozji betonu ustroju niosącego obiektu 17 T. Dla bezpiecznego prowadzenia prac, planowane jest wdrażanie czasowej organizacji ruchu polegające na zawężaniu jezdni głównej Trasy Armii Krajowej do jednego pasa ruchu:

 

·                    w nocy z 15 na 16 czerwca w godzinach 22:00 – 6:00 – zamknięcie prawego pasa ruchu w kierunku Poznania  oraz zamknięcie prawego pasa ruchu w kierunku Białegostoku;

 

·                    w nocy z 16 na 17 czerwca w godzinach 22:00 – 6:00 – zamknięcie lewego pasa ruchu w kierunku Poznania oraz zamknięcie lewego pasa ruchu w kierunku Białegostoku;

 

·                    w nocy z 17 na 18 czerwca w godzinach 22:00 – 6:00 – zamknięcie prawego pasa ruchu w kierunku Poznania  oraz zamknięcie prawego pasa ruchu w kierunku Białegostoku;

 

·                    w nocy z 18 na 19 czerwca w godzinach 22:00 – 6:00 – zamknięcie lewego pasa ruchu w kierunku Poznania oraz zamknięcie lewego pasa ruchu w kierunku Białegostoku;

 

             W dniach 15 – 27 czerwca (w godzinach 22.00 – 6.00) planowane jest  prowadzone prace związanych z wykonaniem antykorozji betonu obiektu 6 T. Dla bezpiecznego prowadzenia prac, planowane jest wdrażanie czasowej organizacji ruchu polegające na zawężaniu jezdni głównej Trasy Toruńskiej do jednego pasa ruchu:

 

·                    w nocy z 15 na 16, 16 na 17 oraz 17 na 18 czerwca w godzinach 22:00 – 6:00 - zamknięcie prawych pasów ruchu w kierunku Poznania;  

 

·                    w nocy z 18 na 19, 19 na 20 oraz 20 na 21 czerwca w godzinach 22:00 – 6:00 - zamknięcie lewych pasów ruchu w kierunku Poznania;

 

·                    w nocy z 21 na 22, 22 na 23 oraz 23 na 24 czerwca w godzinach 22:00 – 6:00 - zamknięcie lewych pasów ruchu w kierunku  Białegostoku; 

 

·                    w nocy z 24 na 25, 25 na 26 oraz 26 na 27 czerwca w godzinach 22:00 – 6:00 - zamknięcie prawych pasów ruchu w kierunku Białegostoku;

 

             W dniu 15 czerwca planowane jest prowadzone robót drogowych (m. in. poszerzenia) na zachodniej jezdni ulicy Gen. Maczka na dojeździe do Ronda Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Dla bezpiecznego prowadzenia prac, planowane jest wdrożenie czasowej organizacji ruchu polegające na geometrycznej zmianie pasa ruchu na odcinku między przewiązką (w pasie środkowym) i Trasą Armii Krajowej. Wdrożona organizacja ruchu będzie obowiązywała do 26 czerwca 2015. Ponadto w godzinach 12.00 – 22.00 na odcinku od wyjazdu z ulicy J. Waldorffa do przewiązki będzie wyłączany prawy pasa ruchu.

 

             W nocy 17 czerwca (od godz. 00:00 – 4:00) planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu, która przewiduje zamknięcie łącznicy zjazdowej L02P na węźle Wisłostrada w relacji Poznań-Gdańsk. Objazd w rej relacji będzie poprowadzony ul. Wybrzeże Gdyńskie i zawróceniu na węźle Krasińskiego. Wprowadzona organizacja ruchu pozwoli w sposób bezpieczny wykonać docelowe odwodnienie korpusu łącznicy pod obiektem 55T.

 

             W dniu 17 czerwca (ok. godz. 22:00) planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na węźle Modlińska, która przewiduje otwarcie wyremontowanej łącznicy L08L w relacji północ-wschód (Tarchomin-Bródno). Prowadzenie ruchu łącznicą pozwoli na likwidację tymczasowego lewoskrętu na ulicy Jagiellońskiej. Powyższa tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywała do października 2015. Ponadto powyższy projekt przewiduje prawostronne zawężenie zachodniej jezdni ul. Jagiellońskiej od obiektu 6T na długości ok. 200 m. Ruch na zawężonym odcinku będzie prowadzony tak jak dotychczas dwoma pasami. Przystanek autobusowy w kierunku Ronda Starzyńskiego zostanie przeniesiony do tymczasowej lokalizacji pod obiektami Trasy Toruńskiej. Zawężenie zachodniej jezdni ulicy Jagiellońskiej będzie obowiązywało do dnia 26 czerwca.

 

             W dniach 18 – 19 czerwca (w godz. 10:00-20:00) planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu polegające na naprzemiennym zawężaniu łącznicy zjazdowej L06L na węźle Wisłostrada w relacji Białystok-Centrum do jednego pasa ruchu. Wprowadzona organizacja ruchu pozwoli w sposób bezpieczny zamontować docelowe elementy odwodnienia obiektu 53T.

 

 

Przeprowadzone zmiany:

 

             W dniu 14 listopada (w godzinach nocnych) rozpoczęto wprowadzanie tymczasowej ą organizacji  ruchu, która otworzyła dla ruchu wyremontowaną jezdnię północną Trasy Armii Krajowej na odcinku od węzła Powązkowska do ul. Marka Hłaski. Od godzin porannych dnia 16 listopada ruch na tym odcinku prowadzony  jest dwoma psami w obu kierunkach. Zamknięto jezdnię południową na tym odcinku w celu kontynuacji przebudowy drogi S-8. Na węźle Marymoncka utrzymane zostały zjazdy z dróg zbiorczo rozprowadzających w kierunkach: północnym, południowym, zachodnim i wschodnim oraz przystanki autobusowe w kierunkach do Centrum i Pragę pod ul. Juliusza Słowackiego. Wdrożona organizacja ruchu będzie obowiązywać do października 2015.

 

             W dniu 26 listopada (ok. godz. 22:00) wprowadzono tymczasową organizację ruchu, która otwiera wyremontowaną jezdnię wschodnią wiaduktu w ciągu ul. Mickiewicza (Obiekt 45T). Ruch jest prowadzony po jednym pasie w obydwu kierunkach na długości ok. 150 m. Dla prowadzenia remontu Obiektu 45T zamknięta została jezdnia zachodnia ul. A. Mickiewicza. Wdrożona organizacja ruchu będzie obowiązywała do października 2015.

 

             W dniu 1 grudnia (ok. godz. 22:00) wprowadzono tymczasową organizację ruchu, która zamyka łącznicę wjazdową na Trasę Armii Krajowej w relacji południe-wschód (Centrum-Marki) z ul. Juliusza Słowackiego. Ruch w tej relacji poprowadzony jest ulicami: Włościańską, Żelazowską i zbiorczo-rozprowadzającą do trasy głównej. Wprowadzona organizacja ruchu pozwala wykonać remont łącznicy L01P oraz budowę obiektu 18T(A) w ciągu tej łącznicy. Tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywać do października 2015.

 

             W dniu 20 stycznia (ok. godz. 22:00) wprowadzono tymczasową organizację ruchu na węźle Marymoncka. Zamknięto jezdnię zachodnią ul. Słowackiego oraz łącznicę wjazdową L04L w relacji wschód-południe (Marki-Centrum), a także łącznicę zjazdową L02P na Trasę Armii Krajowej w relacji północ-wschód (Bielany-Marki). Ruch w obu kierunkach na ul. Słowackiego pomiędzy ul. Żeromskiego i ul. Włościańską prowadzony jest (poprzez przewiązki) jezdnią wschodnią po wyremontowanym obiekcie 18T. Relacja wschód południe (Marki-Centrum) jest prowadzona otwartą łącznicą L06L na węźle Wisłostrada. Relacja północ-wschód (Bielany-Marki) jest prowadzona ul. Włościańską, Żelazowską, jezdnią zbiorczo-rozprowadzającą do Trasy Armii Krajowej. Ruch w relacji wschód-północ (Marki-Bielany) został utrzymany bez zmian. Wprowadzona organizacja ruchu umożliwia remont obiektu 11T w ciągu ul. Słowackiego, remonty łącznic L04L i L02P, a także obiektów 7T i 8T na węźle Marymoncka. Tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywała do października 2015 roku.

 

             W dniu 22 stycznia (ok. godz. 14.00) wprowadzono tymczasową organizację ruchu na ul. Gwiaździstej, która otwiera jezdnię zachodnią pod wiaduktami trasy Armii Krajowej. Wprowadzony został ruch jednokierunkowy w relacji północ – południe, w kierunku Centrum. Ruch w relacji południe – północ prowadzony jest dotychczasowym objazdem  ulicami: Potocką, Mickiewicza, Klaudyny oraz Podleśną. Taka organizacja ruchu umożliwia kontynuację budowy obiektu 9T nad ul. Gwiaździstą. Wykonawca planuje czasowe (weekendowe i nocne) wyłączenia z ruchu otwartej jezdni zachodniej na czas bezpiecznego montażu elementów konstrukcji nośnej i betonowania płyty obiektu 9 T w ciągu Trasy Armii Krajowej. Organizacja ta  będzie obowiązywała do października 2015 roku.

 

             W dniu 27 lutego (w godz. późnowieczornych) wprowadzono tymczasową organizację ruchu, która zamknęła jezdnię zachodnią węzła Powązkowska. Ruch prowadzony jest jezdnią wschodnią. W kierunku Centrum odbywa się w czasie szczytu porannego dwoma pasami, natomiast w czasie szczytu popołudniowego jednym pasem. Ruch w kierunku Bemowa odbywa się w czasie szczytu porannego jednym pasem, w czasie szczytu popołudniowego po dwóch pasach ruchu. Zmiana kierunku ruchu na środkowym pasie wprowadzana jest codziennie w godzinach 12.00 i 22.00. Ponadto na Węźle Powązkowska utrzymane są relacje:

 

·                    zachód – południe;

 

·                    zachód – wschód;

 

·                    zachód – północ;

 

·                    południe wschód;

 

·                    południe – północ;

 

·                    wschód – południe;

 

·                    wschód – zachód;

 

·                    wschód – północ;

 

·                    północ – zachód;

 

·                    północ – południe; 

 

W zależności od potrzeb dla prowadzonych robót przewidujemy również modyfikacje projektu, o wdrażaniu których będziemy powiadamiali Inżyniera Kontraktu, Zamawiającego oraz odpowiednie Służby Miejskie, zgodnie z procedurami kontraktowymi. Procesu wdrażania zakończył się dnia 28.02.2015 r. Wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu, zgodnie z założeniami harmonogramowymi będzie obowiązywała do końca lipca 2015 roku.

 

             W dniu 24 kwietnia na węźle Modlińska wprowadzono tymczasową organizację ruchu, która zamknęła jezdnię zbiorczo-rozprowadzającą w relacji Centrum-Bródno. Ruch w relacji Poznań-Białystok prowadzony jest dwoma pasami jezdni głównej trasy S8 oraz wydzielonym pasem w prawo w kierunku Bródna (powrót na jezdnię zbiorczo-rozprowadzającą). Na węźle Modlińska są utrzymane wszystkie relacje wjazdowe i zjazdowe. Przystanek autobusowy w kierunku Bródna i Marek został usytuowany w tymczasowej lokalizacji. Powyższa organizacja ruchu pozwoli na prowadzenie robót przy budowie kolejnych przęseł obiektu 6T na węźle Modlińska. Wprowadzona organizacja ruchu będzie obowiązywać do 3 czerwca 2015.

 

             W dniu 24 maja (w godzinach nocnych) wprowadzono tymczasową organizację ruchu, która zamknęła jezdnię wjazdową L01P na skrzyżowanie Trasy Armii Krajowej z ulicą Powązkowską (od strony Poznania). Ruch w tej relacji (zachód-południe i zachód północ), prowadzony jest południową jezdnią Trasy Armii Krajowej  do ronda ul. Władysława Broniewskiego. Ul. Broniewskiego jest możliwy dojazd do ul. St. Maczka (ul. Rudnickiego) oraz do ul Powązkowskiej (ul. Krasińskiego). Pozostałe relacje na węźle Powązkowska pozostaną bez zmian. Powyższa organizacja ruchu pozwoli na prowadzenie robót inżynieryjnych, branżowych i drogowych na jezdni wyłączonej z ruchu. Wprowadzona organizacja ruchu, w jej zasadniczym projekcie będzie obowiązywała do 31 lipca 2015.

 

             W dniu 25 maja została wdrożona tymczasowa organizacja ruchu. Oznakowanie pionowe na jezdni północnej Trasy Armii Krajowej, w relacji zachód – wschód (Poznań – Białystok) zostało uzupełnione znakiem pionowym A-15 (śliska nawierzchnia) z tabliczką T-2 (100 m) i będzie obowiązywało do września 2015 r.

 

             W dniach 27 maja ok. godz. 10:00 (po porannym szczycie) wprowadzono tymczasową organizację ruchu, która pozwoli wykonać nawierzchnię przystanku autobusowego na ul. Broniewskiego w relacji Bielany-Centrum. Przystanek tymczasowy został przeniesiony w bezpośrednie sąsiedztwo przebudowywanego. Tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywała do dnia 10 lipca 2015.

 

             W dniu 29 maja ok. godziny 22.00 wprowadzono tymczasową organizację ruchu, która przewiduje przełożenie ruchu na wyremontowaną jezdnię zbiorczo - rozprowadzającą (ZR1P) pod ulicą J. Słowackiego oraz zmianę geometrii wjazdu na północną jezdnię Trasy Armii Krajowej (w kierunku wschodnim), poprzez przewiązkę na węźle Marymoncka. Zmiana geometrii wjazdu umożliwi docelowe wykonanie prac drogowych na południowej jezdni Trasy Armii Krajowej w bezpośrednim sąsiedztwie tymczasowej przewiązki. Wprowadzona organizacja ruchu będzie obowiązywała do 19 czerwca 2015 roku.

 

             W nocy z 2 na 3 czerwca (od godz. 22.00) otwarto południową jezdnię zbiorczo-rozprowadzającą na węźle Modlińska w relacji Centrum – Bródno. Jezdnia była wyłączona z ruchu dla potrzeb budowy obiektu 6T. Po otwarciu jezdni na węźle Modlińska obowiązuje organizacja ruchu zgodna z projektem „Zamknięcie południowej jezdni Trasy Armii Krajowej na odc. Węzeł Modlińska – Hłaski” zatwierdzonym pod nr IR/IC/3685/14. Przystanek autobusowy w kierunku Bródna i Marek powrócił do lokalizacji docelowej.

 

             W dniu 5 czerwca (w godzinach 22.00-6.00) prowadzono roboty brukarskie na rondzie ulicy Władysława Broniewskiego. W związku z tym jezdnie na rondzie są zawężane naprzemiennie do dwóch pasów ruchu. Tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywała do dnia 26 czerwca.

 

             W dniu 8 czerwca planowane jest prowadzenie prac związanych z demontażem rusztowań i deskowań ustroju niosącego na obiekcie 6T. Dla bezpiecznego prowadzenia prac, w godzinach nocnych od 22.00 do 6.00 wdrożono czasową organizację ruchu polegająca na naprzemiennym zawężaniu wschodniej jezdni ulicy Jagiellońskiej (w relacji Centrum – Tarchomin) do jednego pasa ruchu. Tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywała do 13 czerwca.

 

             W nocy z 8 na 9, 9 na 10 czerwca oraz 10 na 11 (w godzinach 22.00 – 6.00) prowadzono roboty związane z wykonywaniem warstw antykorozyjnych betonu na obiekcie 6T na węźle Modlińska. W związku z tym wprowadzono organizację ruchu, która zakładała nocne, naprzemienne wyłączanie z ruchu pasów północnej jezdni zbiorczo-rozprowadzającej (w relacji Marki – Centrum). Ruch w relacji wchód-zachód odbywał się jednym pasem.

 

             W nocy z 9 na 10 czerwca, 10 na 11 czerwca (w godz. 22.00 do godz. 6.00) prowadzono roboty instalacyjne związane z odwodnieniem zachodniej jezdni ulicy Modlińskiej. Wprowadzono organizację ruchu, która wyłączyła prawy pas jezdni ulicy Modlińskiej w relacji Tarchomin – Centrum na odcinku ok. 120 m bezpośrednio pod obiektami mostowymi Trasy Toruńskiej. Na zawężonym odcinku jezdni zachodniej ulicy Modlińskiej ruch prowadzony był dwoma pasami.

 

             W nocy z 10 na 11 czerwca (od godziny 22.00 do 6.00) zawężono północną jezdnię zbiorczo-rozprowadzają pod obiektem 17T (kładka pieszo-rowerowa w ciągu ulicy Żelazowskiej).

 

             W nocy z 10 na 11 czerwca oraz z 11 na 12 czerwca (od godziny 22.00 do 6.00) zawężono północną jezdnię zbiorczo-rozprowadzającą pod obiektem 17T (kładka pieszo-rowerowa w ciągu ulicy Żelazowskiej).

 

             W nocy z 11 na 12 czerwca (od godziny 22.00 do 6.00) prowadzono roboty związane z wykonywaniem warstw antykorozyjnych betonu na obiekcie 6T na węźle Modlińska. W związku z tym wprowadzana była organizacja ruchu, która przewidywała nocne, naprzemienne wyłączanie z ruchu pasów północnej jezdni zbiorczo-rozprowadzającej (w relacji Marki – Centrum). Ruch w relacji wchód-zachód odbywał się jednym pasem.

 

             W nocy z 11 na 12 czerwca (w godz. 22.00 do godz. 6.00) prowadzono roboty instalacyjne związane z odwodnieniem zachodniej jezdni ulicy Modlińskiej. Wprowadzona była organizacja ruchu, która przewidywała wyłączanie prawego pasa jezdni ulicy Modlińskiej w relacji Tarchomin – Centrum na odcinku ok. 120 m bezpośrednio pod obiektami mostowymi Trasy Toruńskiej. Na zawężonym odcinku jezdni zachodniej ulicy Modlińskiej ruch prowadzony był dwoma pasami.

 

             W nocy z 11 na 12 czerwca (w godz. 21:00 – 5:00) wdrożono czasową organizację ruchu polegające na prawostronnym zawężeniu jezdni głównej Trasy Armii Krajowej w kierunku Białegostoku, na odległości ok. 200 m. (na węźle Wisłostrada za zjazdem w kierunku Gdańska i Centrum)