ZAMAWIAJĄCY

 

 

 

 

INŻYNIER

 

 

 

 

WYKONAWCA

 

 

 

 

   

07.12.2013 - 13.12.2013

 

Zamknięcia:

 

- W dniach 7 – 9 grudnia zawężono jezdnie zachodnią Wisłostrady do jednego pasa ruchu w relacji północ – południe. Zwężenia związane były z kontynuacją procesu wbijania ścianek szczelnych na północnej części wiaduktu Trasy AK nad Wisłostradą