ZAMAWIAJĄCY

 

 

 

 

INŻYNIER

 

 

 

 

WYKONAWCA

 

 

 

 

   

07.07.2014 - 13.07.2014

 

 Planowane zamknięcia i otwarcia:

 

-W dniach 10 – 14 lipca (do godz. 6 rano) planowane jest zamknięcie wschodniej jezdni (kierunek południe – północ) Wisłostrady na odcinku od ul. Krasińskiego do granicy robót od strony północnej (przed ul. Gwiaździstą). Ruch w obu kierunkach prowadzony będzie jezdnią zachodnią Wisłostrady: w kierunku Centrum jednym pasem, natomiast w kierunku Gdańska dwoma pasami. Utrzymany zostanie zjazd z Trasy Armii Krajowej w relacji Poznań – Gdańsk (zachód – północ) oraz wjazd w relacji Centrum – Praga objazdem przez ul. Gwiaździstą i wjazd na Most Grota-Roweckiego łącznicą w relacji północ – wschód (w rejonie dawnego salonu Hondy). Na wyłączonej z ruchu jezdni prowadzone będą prace związane z układaniem masy bitumicznej.

 

-W dniu 11 lipca planowane jest nocne zamknięcie (ok. godz. 20) jezdni zbiorczo – rozprowadzającej (Marki-Centrum) oraz prawy pas jezdni głównej kierunek Białystok – Poznań Trasy Armii Krajowej na węźle Modlińska pod łącznicą zjazdową w relacji zachód – północ (Poznań – ul. Modlińska). W dniu12 lipca od godz. ok. 6 rano planowane jest udrożnienie jednego pasa jezdni zbiorczo – rozprowadzającej (kierunek Marki – Centrum). W ciągu dnia (do godziny ok. 15) planowane jest udrożnienie pozostałych pasów ruchu. Wdrożona organizacja ruchu pozwoli prowadzić prace związane z wyburzeniem łącznicy zjazdowej w relacji zachód – północ (Poznań – ul. Modlińska) na węźle Modlińska, w sposób bardziej bezpieczny i mniej uciążliwy dla użytkowników trasy.

 

-W dniach 11–15 lipca planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu zawężające jezdnie, polegające na naprzemiennym zamykaniu prawych i lewych pasów zarówno na jezdniach głównych jak i zbiorczo – rozprowadzających w obu kierunkach ruchu (wschód-zachód oraz zachód-wschód). Ta organizacja ruchu pozwoli na wbijanie ścianek szczelnych oraz prowadzenie prac związanych z budową nowych fundamentów podpór łącznicy zjazdowej w relacji zachód – północ (Poznań – ul. Modlińska) na węźle Modlińska.

 

-W dniach 14 – 16 lipca planowane jest prawostronne zawężenie jezdni zbiorczo – rozprowadzającej w kierunku Marki – Centrum. Ruch prowadzony będzie dwoma pasami o szerokości 3 m. Tymczasowa organizacja ruchu pozwoli na wbijanie ścianek szczelnych w celu prowadzenia prac związanych z budową nowych fundamentów podpór łącznicy zjazdowej w relacji zachód – północ (Poznań – ul. Modlińska) na węźle Modlińska.

 

-W dniu 15 lipca (ok. godz. 22) planowane jest przywrócenie ruchu na jezdni zbiorczo – rozprowadzającej od ul. Broniewskiego w kierunku wschodnim (dojazd do stacji paliw BP).  Zamknięcie ul. Żelazowskiej zostanie utrzymane do dnia 3 sierpnia. Od dnia 18 lipca planowane jest wyłączenie z ruchu północnej połowy ul. Włościańskiej na odcinku od pętli autobusowej do końca zakresu robót (ok. 50 m. za ul. Żelazowską) przy jednoczesnym utrzymaniu dojazdu do Targowiska z ul. Żelazowskiej. Taka organizacja ruchu pozwoli zakończyć przebudowy w rejonie skrzyżowania Włościańska – Żelazowska do 31 sierpnia.

 

-W dniach 15 – 31 lipca planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu, która przewiduje naprzemienne połówkowe zawężenie jezdni zbiorczo – rozprowadzających: północnej jezdni zbiorczo – rozprowadzającej Trasy Armii Krajowej na odcinku od ul. Broniewskiego do ul. Gen. Maczka i południowej jezdni zbiorczo – rozprowadzającej Trasy Armii Krajowej na odcinku od ul. Powązkowskiej do ul. Broniewskiego. Tymczasowa organizacja ruchu pozwoli na wykonywanie robót drogowych i branżowych na wyłączonych z ruchu połowach jezdni zbiorczo – rozprowadzających.

 

-W dniach 17 – 20 lipca planowane jest lewostronne zawężenie jezdni zbiorczo – rozprowadzającej w kierunku Marki – Centrum. Ruch prowadzony będzie dwoma pasami o szerokości 3 m. oraz prawostronne zawężenie jezdni głównej o jeden pas ruchu w kierunku Białystok – Poznań. Tymczasowa organizacja ruchu pozwoli na wbijanie ścianek szczelnych w celu prowadzenia prac związanych z budową nowych fundamentów podpór łącznicy zjazdowej w relacji zachód – północ (Poznań – ul. Modlińska) na węźle Modlińska.

 

-W dniach 25 – 27 lipca planowane jest lewostronne zawężenie jezdni głównej o jeden pas ruchu w kierunku Poznań – Białystok oraz lewostronne zawężenie jezdni głównej o jeden pas ruchu w kierunku Białystok – Poznań. Tymczasowa organizacja ruchu pozwoli na wbijanie ścianek szczelnych w celu prowadzenia prac związanych z budową nowych fundamentów podpór łącznicy zjazdowej w relacji zachód – północ (Poznań – ul. Modlińska) na węźle Modlińska.

 

W dniu 15.07.2014 roku zostanie przywrócony ruch na jezdni zbiorczo-rozprowadzającej od ulicy Broniewskiego w kierunku wschodnim (dojazd do stacji paliw B.P). Zamknięcie ulicy Żelazowskiej zostanie utrzymane do dnia 03.08.2014 roku.

 

Od dnia 18.07.2014 roku zostanie wyłączona z ruchu północna połowa ulicy Włościańskiej na odcinku od pętli autobusowej do końca zakresu robót (ok. 50 m za ul. Żelazowską) przy jednoczesnym utrzymaniu dojazdu do Targowiska z ulicy Żelazowskiej.

 

14.07.2014 -16.07.2014 - WĘZEŁ MODLIŃSKA: prawostronne zawężenie jezdni zbiorczo - rozprowadzającej  kierunek Marki - Centrum ruch prowadzony dwoma pasami o szerokości 3 m;

 

W dniach 18.07.2014 o godz. 22.00 do dnia 24.08.2014 będzie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu polegająca na  zamknięciu łącznicy w relacji wschód-północ na węźle Marymocka.

 

Objazd do ulicy Marymonckiej będzie poprowadzony przez rondo na ulicy Broniewskiego do ulicy Włościańskiej i Słowackiego.

 

Objazd w kierunku Izabelina będzie poprowadzony ulicą Broniewskiego do ulicy Reymonta i Żeromskiego.

 

 

Przeprowadzone zamknięcia:

 

-W dniach 27 czerwca – 3 lipca została zwężona jezdna wschodnia Wisłostrady (kierunek południe – północ) o lewy pas ruchu na długości 200 metrów od węzła Wisłostrada do północnej granicy robót. Ruch pojazdów na tym odcinku odbywał się dwoma pasami.

 

-W dniach 4 lipca zwężono jezdnie wschodnią Wisłostrady (kierunek południe – północ) o skrajny, prawy pas ruchu na długości 200 metrów od węzła Wisłostrada do północnej granicy robót. Ruch pojazdów na tym odcinku odbywa się dwoma pasami. Utrudnienia trwały do 10 lipca

 

-W dniach 4 lipca zamknięto północno-zachodnią jezdnię zbiorczo-rozprowadzającą na odcinku od węzła Marymoncka do ul. Gąbińskiej. Utrzymane zostały: dojazd do ul. Broniewskiego po jezdni głównej Trasy AK, wjazd na ul. Słowackiego poprzez przewiązkę oraz przystanek autobusowy. Utrudnienia potrwają do 31 sierpnia

 

-W dniu 6 lipca przeprowadzono nocne zamknięcie jezdni zbiorczo – rozprowadzającej oraz prawego skrajnego pasa ruchu jezdni głównej Trasy Armii Krajowej, pod łącznicą zjazdową w relacji zachód – północ (Poznań – ul. Modlińska) na węźle Modlińska. W dniu 7 lipca (ok godz. 6:00) udrożniono jeden pasa ruchu jezdni zbiorczo – rozprowadzającej oraz prawy pas jezdni głównej. Tymczasowa organizacja ruchu obowiązywała do godzin nocnych w dniu 7 lipca.

 

-W nocy z 6 na 7 lipca przeprowadzono zamknięcie obu pasów południowo-wschodniej jezdni zbiorczo-rozprowadzającej (kierunek Poznań – Białystok) pod łącznicą zjazdową w relacji zachód – północ (Poznań – ul. Modlińska) na węźle Modlińska. Natomiast w dniu 7 lipca od godzinny 6:00 do godzin wieczornych przeprowadzono zamknięcie jednego pasa ww. jezdni (ruch pojazdów odbywał się drugim pasem). Tymczasowa organizacja ruchu była związana z rozbiórką łącznicy zjazdowej w relacji zachód – północ na węźle Modlińska.

 

-W dniu 7 lipca (ok. godz. 22) przeprowadzono nocne zamknięcie jezdni głównej Trasy Armii Krajowej na węźle Modlińska pod obiektem 6T (kierunek Poznań–Marki–Białystok) oraz lewego pasa jezdni zbiorczo – rozprowadzającej w kierunku Poznań-Marki-Białystok, a także lewego pasa jezdni głównej w kierunku Białystok-Poznań. W dniu 8 lipca (ok. godz. 6:00) udrożniono jeden pas ruchu jezdni głównej kierunek Poznań-Białystok oraz lewy pas jezdni głównej kierunek Białystok-Poznań. Tymczasowa organizacja ruchu obowiązywała do 8 lipca do godzin nocnych.

 

-W nocy z 7 na 8 lipca przeprowadzono zamknięcie obu pasów południowo-wschodniej jezdni głównej Trasy Toruńskiej (kierunek Poznań – Białystok) pod łącznicą zjazdową w relacji zachód – północ (Poznań – ul. Modlińska) na węźle Modlińska. Natomiast w dniu 8 lipca, od godziny 6:00 do godzin wieczornych przeprowadzono zamknięcie jednego pasa ww. jezdni (ruch pojazdów odbywać się będzie drugim pasem). Tymczasowa organizacja ruchu była związana z rozbiórką łącznicy zjazdowej w relacji zachód – północ na węźle Modlińska.

 

-W dniu 8 lipca przeprowadzono nocne zamknięcie (ok. godz. 19) jezdni głównej Trasy Armii Krajowej na węźle Modlińska pod obiektem 6T (kierunek Białystok-Marki-Poznań) oraz lewego pasa jezdni zbiorczo – rozprowadzającej kierunek Marki – Poznań, a także lewego pasa jezdni głównej kierunek Poznań-Białystok. W dniu 9 lipca ok. godz. 6:00 udrożniono dwa pasów jezdni głównej, kierunek Białystok-Poznań oraz lewy pas ruchu jezdni głównej kierunek Poznań-Białystok. Tymczasowa organizacja ruchu obowiązywała do godzin nocnych w dniu 8 lipca

 

-W dniu 9 lipca przeprowadzono nocne zamknięcie (ok. godz. 19) jezdni zbiorczo – rozprowadzającej (Marki-Centrum) oraz prawego pasa jezdni głównej kierunek Białystok-Poznań Trasy Armii Krajowej na węźle Modlińska pod obiektem 6T. W dniu 10 lipca (ok. godz. 6:00) udrożniono jeden pas ruchu jezdni zbiorczo – rozprowadzającej kierunek Marki-Poznań. Tymczasowa organizacja ruchu obowiązywała do godzin nocnych 10 lipca.