ZAMAWIAJĄCY

 

 

 

 

INŻYNIER

 

 

 

 

WYKONAWCA

 

 

 

 

   

07.04.2014 - 13.04.2014

 

 

Planowane zamknięcia:

 

-W dniach 14 – 30 kwietnia planowane jest wyłączenie lewego pasa ruchu jezdni zachodniej (w kierunku Centrum) od węzła Wisłostrada do wysokości Centrum Olimpijskiego oraz zawężenie 3 metrów wewnętrznego pasa ruchu (w kierunku Gdańska). Dodatkowo w godzinach nocnych (22:00 – 6:00) planowane jest wyłączanie lewego pasa ruchu w kierunku Gdańska.

 

-W dniach 15 kwietnia – 30 września planowane jest przesunięcie na jezdni zachodniej ul. Słowackiego dwóch pasów ruchu o ok. 2 metry w stronę wschodnią. Czasowa organizacja ruchu będzie wprowadzona na długości 150 m od skrzyżowania z ul. Żeromskiego.

 

-W dniach 16 kwietnia – 7 maja planowane jest zwężenie o prawy pas ruchu jezdni zachodniej ul. Modlińskiej przed dojazdem do węzła Modlińska dla potrzeb prowadzenia robót drogowych i branżowych.

 

-W dniach 25 – 26 kwietnia planowane jest zamknięcie ul. Gwiaździstej. Tymczasowa organizacja ruchu wprowadzona będzie dla potrzeb montażu belek stanowiących element odbudowywanej północnej części wiaduktu Trasy AK nad ul. Gwiaździstą i będzie obowiązywała od godzin nocnych w piątek do godzin popołudniowych w sobotę.

 

-W dniach 25 – 26 kwietnia planowane jest zamknięcie jezdni zachodniej Wisłostrady (w kierunku Centrum) i poprowadzenie ruchu przez przewiązki jezdnią wschodnią Wisłostrady (po jednym pasie ruchu w obu kierunkach). Tymczasowa organizacja ruchu wprowadzona będzie dla potrzeb montażu belek stanowiących element odbudowywanej północnej części wiaduktu Trasy AK nad Wisłostradą i będzie obowiązywała od godzin nocnych w piątek do godziny 22:00 w sobotę.

 

-W dniach 26 – 27 kwietnia planowane jest zamknięcie jezdni wschodniej Wisłostrady (w kierunku Gdańska) i poprowadzenie ruchu przez przewiązki jezdnią zachodnią Wisłostrady (dwoma pasami ruchu w kierunku Centrum i jednym pasem w kierunku Gdańska). Tymczasowa organizacja ruchu wprowadzona będzie dla potrzeb montażu belek stanowiących element odbudowywanej północnej części wiaduktu Trasy AK nad Wisłostradą będzie obowiązywała od godzin nocnych w sobotę do godzin popołudniowych w niedzielę.