ZAMAWIAJĄCY

 

 

 

 

INŻYNIER

 

 

 

 

WYKONAWCA

 

 

 

 

   

06.01.2014 - 12.01.2014


 

Planowane zamknięcia:

 

-W dniu 17 stycznia o godz. 22:00 nastąpi zwężenie jezdni południowej i północnej Trasy AK na odcinku: węzeł Powązkowska ­– ul. Mickiewicza o lewe skrajne pasy ruchu. Tymczasowa organizacja ruchu związana jest z wykonywaniem robót rozbiórkowych oraz branżowych w pasie rozdziału. Zwężenie potrwa do połowy marca bieżącego roku.

 

-W dniach 17 stycznia – 3 lutego nastąpi zwężenie o 0,5 metra skrajnego pasa ul. Mickiewicza na wysokości ul. Klaudyny (z pozostawieniem 3 metrów dostępnych dla ruchu pojazdów). Wprowadzona organizacja ruchu pozwoli wykonać dojazd do stacji paliw Shell od ul. Mickiewicza.

 

-W dniach 19 stycznia (godz. 22:00) – 30 czerwca nastąpi zamknięcie łącznicy zjazdowej w relacji zachód – południe (Poznań – Centrum) na węźle Wisłostrada. Zamknięcie związane będzie z rozpoczęciem robót remontowych łącznicy.

 

-W dniach 1 lutego – 30 września nastąpią następujące zmiany w organizacji ruchu na Trasie AK:

 

·                    przełożenie ruchu na jezdnię południową (w rejonie ul. Broniewskiego) i powrót na jezdnię północną na wysokości ul. Gąbińskiej;

 

·                    przełożenie ruchu na jezdnię południową przed ulicą Kolektorską i powrót na jezdnię północną za ul. Hłaski;

 

·                    zamknięcie dla ruchu pojazdów ul. Hłaski / Gdańskiej (przejazd pod Trasą AK). Zostanie utrzymany ruch dla pieszych i rowerów.

 

-W dniach 14 marca – 30 września nastąpi zamknięcie całości jezdni północnej Trasy AK od węzła Powązkowska do węzła Modlińska wraz z wjazdami i wyjazdami.

 

 

Przeprowadzone zwężenia i zamknięcia:

 

-W dniu 9 stycznia o godz. 22:00 zamknięto jezdnię wschodnią wiaduktu ul. Mickiewicza nad Trasą AK (w kierunku ul. Klaudyny). Ruch pojazdów w obie strony przekierowano na jezdnię zachodnią wiaduktu. Zamknięcie związane jest z remontem wiaduktu ul. Mickiewicza nad Trasą AK i potrwa do 30 września.

 

-W dniach 9 – 12 stycznia w godzinach nocnych (22:00 – 5:00) nastąpiło geometryczne przekierowanie ruchu na jezdni południowej Trasy AK (kierunku zachód – wschód) na wysokości wiaduktu ul. Mickiewicza. Czasowa zmiana organizacji ruchu związana jest z rozpoczęciem remontu wiaduktu ul. Mickiewicza nad Trasą AK.

 

-W dniach 7 – 9 stycznia w godzinach nocnych (22:00 – 5:00) zwężono jezdnię wschodnią Wisłostrady (kierunek południe – zachód) do jednego pasa ruchu. Tymczasowa organizacja ruchu związana jest z planowanym procesem wbijania ścianek szczelnych przy wiadukcie Trasy AK nad Wisłostradą.

 

-W dniach 8 – 12 stycznia zwężono o lewe pasy ruchu obydwie jezdnie ul. gen. Maczka oraz ul. Powązkowskiej przed skrzyżowaniem z Trasą AK.

 

-W dniach 9 – 15 stycznia zwężono o lewe pasy ruchu obydwie jezdnie ul. Słowackiego przed skrzyżowaniem z Trasą AK.