ZAMAWIAJĄCY

 

 

 

 

INŻYNIER

 

 

 

 

WYKONAWCA

 

 

 

 

   

03.03.2014 - 09.03.2014

 

 

 

Planowane zwężenia i zamknięcia:

 

-W dniach 14 marca – 30 września planowane jest zamknięcie kładki dla pieszych nad Trasą AK w ciągu ul. Żelazowskiej. Zamknięcie związane jest z planowanym remontem obiektu.

 

-W dniach 14 marca – 30 września planowane jest zamknięcie całości jezdni północnej Trasy AK od węzła Powązkowska do węzła Modlińska. Planowane jest utrzymanie ruchu pojazdów na następujących łącznicach:

 

·                    łącznica wjazdowa w relacji południe – zachód (Centrum – Poznań) na węźle Wisłostrada – do końca marca 2014;

 

·                    łącznica wjazdowa w relacji południe – wschód (Centrum – Marki) na węźle Wisłostrada – do października 2014;

 

·                    łącznica wjazdowa w relacji północ – zachód (Gdańsk – Poznań) na węźle Wisłostrada – do połowy maja 2014;

 

·                    zjazd w relacji wschód – północ na węźle Marymoncka – do września 2014.

 

 

Przeprowadzone zwężenia i zamknięcia:

 

-W dniu 3 marca zamknięto lewy pas ruchu północnej jezdni zbiorczo-rozprowadzającej na dojeździe do ul. Broniewskiego w kierunku zachodnim. Tymczasowa organizacja ruchu została wprowadzona dla potrzeb wbijania ścianek szczelnych dla budowy murów oporowych na Trasie S8 przy węźle Broniewskiego i planowana jest do 15 kwietnia.

 

-W dniu 8 marca zamknięto jezdnię wschodnią na Rondzie Ofiar Zbrodni Katyńskiej (węzeł Powązkowska). Ruch w obydwu kierunkach odbywa się jezdnią zachodnią ronda oraz przewiązkami w pasie rozdziału ulic Powązkowskiej i Gen. Maczka. W godzinach 22:00 – 12:00 ruch w kierunku Centrum prowadzony jest dwoma pasami, a w kierunku Bemowa – jednym. W godzinach 12:00 – 22:00 następuje zamiana: ruch w kierunku Bemowa prowadzony jest dwoma pasami, a w kierunku Centrum – jednym. Tymczasowa organizacja ruchu została wprowadzona dla potrzeb remontu wschodniego wiaduktu ul. Powązkowskiej nad Trasą AK i planowana jest do 30 września.

 

-W dniach 8 – 13 marca w godzinach 22:00 – 6:00 wprowadzane są przekierowania geometryczne ruchu na pasach południowej jezdni Trasy AK (kierunek wschodni) na wysokości węzła Powązkowska. Tymczasowa organizacja ruchu wprowadzana jest dla potrzeb rozbiórki gzymsów wschodniego wiaduktu ul. Powązkowskiej nad Trasą AK.