ZAMAWIAJĄCY

 

 

 

 

INŻYNIER

 

 

 

 

WYKONAWCA

 

 

 

 

   

02.06.2014 - 08.06.2014

 

 

Planowane zamknięcia i otwarcia:

 

-W dniach 13 czerwca (od 10:00) – 16 czerwca (do 6:00) planowane jest zamknięcie jezdni zachodniej Wisłostrady (w kierunku północ – południe) na odcinku przed węzłem Wisłostrada do granicy robót przed ul. Krasińskiego. Ruch przez przewiązki w pasie dzielącym w kierunku Gdańska będzie prowadzony dwoma pasami, a w kierunku Centrum – jednym pasem. Na wyłączonej z ruchu jezdni będą prowadzone prace związane z układaniem masy bitumicznej. Wjazd z Wisłostrady na most Grota (relacja północ – zachód) zostanie utrzymany.

 

-W dniu 14 czerwca o godz. 22:00 planowane jest otwarcie wyremontowanej łącznicy zjazdowej w relacji zachód – północ (Poznań – Gdańsk) na węźle Wisłostrada. Tego samego dnia nastąpi zamknięcie łącznic zjazdowych w relacji zachód – północ (most Grota – ul. Modlińska) oraz wschód – północ (Marki – ul. Modlińska) na węźle Modlińska. Objazd dla pierwszej z wymienionych łącznic poprowadzony będzie przez otwartą łącznicę na węźle Wisłostrada, dla drugiej – przez wyjazd z pętli autobusowej „Żerań” do ul. Modlińskiej i Jagiellońskiej. Czasowa organizacja ruchu wprowadzona zostanie dla potrzeb wyburzenia i odbudowy wyżej wymienionych łącznic. Jej wdrożenie uzależnione będzie od panujących warunków atmosferycznych.

 

 

 Przeprowadzone zamknięcia:

 

-W dniach 4 czerwca (od 22:00) – 7 czerwca (do 6:00) naprzemiennie wyłączano z ruchu pasy jezdni zachodniej Wisłostrady (w kierunku północ – południe) na odcinku przed węzłem Wisłostrada do granicy robót przed ul. Krasińskiego. Ruch w kierunku centrum był prowadzony jednym pasem w godzinach nocnych i dwoma pasami w dzień. Na wyłączonej z ruchu jezdni prowadzone były prace związane z frezowaniem i układaniem masy bitumicznej.