ZAMAWIAJĄCY

 

 

 

 

INŻYNIER

 

 

 

 

WYKONAWCA

 

 

 

 

   

01.09.2014-07.09.2014

 

 


Planowane zamknięcia i otwarcia:

.         W dniu 6 września planowane jest przywrócenie ruchu w układzie docelowym na ulicy Włościańskiej i Żelazowskiej;


.         Dnia 19.09.2014 w godzinach nocnych planuje się zamknięcie łącznicy L03P (wjazd na Most gen. Stefana Grota-Roweckiego) w relacji Centrum – Praga (południe – wschód). Objazd poprowadzony będzie ulicą Wybrzeże Gdyńskie do Mostu Marii Skłodowskiej – Curie i Modlińskiej. Tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywała do października 2015 rokuPrzeprowadzone zmiany:


.         W dniu 4 lipca zamknięto północno-zachodnią jezdnię zbiorczo-rozprowadzającą na odcinku od węzła Marymoncka do ul. Gąbińskiej. Utrzymane zostały: dojazd do ul. Broniewskiego po jezdni głównej Trasy AK, wjazd na ul. Słowackiego poprzez przewiązkę. Utrudnienia potrwają do 30 września

.         W dniu 21 lipca 2014 Ul. Jagiellońska: przeprowadzono zajęcie skrajnego lewego pasa jezdni zachodniej w relacji północ-południe (Białołęka-Praga) oraz skrajnego prawego pasa ruchu jezdni wschodniej w relacji południe-północ (Praga-Białołęka) na wysokości fundamentów obiektu 6T. Utrzymane będą wszystkie relacje; Utrudnienia potrwają do 30 marca 2015

.         W dniach 29 lipca 2014 wprowadzono tymczasową organizację ruchu dla potrzeb remontu obiektu 5T - estakada łącząca zjazdy w relacji wschód - północ i zachód - północ z ulicą Modlińską. Tymczasowa organizacja ruchu przewiduje zawężenie o prawy skrajny pas zachodniej jezdni ul. Modlińskiej na wysokości ul. Elektronowej. Utrzymane zostały dwa pasy ruchu w kierunku
północnym (Legionowo) oraz skręt w lewo na Trasę Armii Krajowej. Dodatkowo w późniejszym terminie zawężona będzie do 6 m. ul. Elektronowa. Utrudnienia potrwają do 30 marca 2015

.         W dniu 6 sierpnia (ok. godz. 22) przeprowadzono zamknięcie ul. Włościańskiej na wysokości skrzyżowania z ul. Żelazowską. Ruch od strony ul. Elbląskiej i Broniewskiego prowadzony jest południową jezdnią zbiorczo-rozprowadzającą Trasy Armii Krajowej do ul. Żelazowskiej, a następnie z powrotem ul. Włościańską. Jest to ruch wyłącznie jednokierunkowy
 trzymujący relację zachód-wschód. Zamknięty jest również skręt w prawo z ul. Braci Załuskich. Utrzymany został dojazd do pętli autobusowej. Powyższa organizacja ruchu pozwolą wykonać prace związane z budową sieci C.O. oraz roboty drogowe. Utrudnienia potrwają do 5 września

.         W dniu 3 sierpnia (od godzin nocnych) wprowadzono tymczasową organizację ruchu, która zakłada zamknięcie:

o   Południowej drogi zbiorczo-rozprowadzającej od zachodniej jezdni Ronda Ofiar Zbrodni Katyńskiej do zjazdu z trasy głównej Alei Armii Krajowej w celu dojazdu do Ronda Broniewskiego. Dojazd do ulicy Broniewskiego od węzła Powązkowska będzie poprowadzony (w relacji zachód-południe) ul. Powązkowską i ul. Krasińskiego oraz (w relacji zachód-północ) ul. Generała Maczka i ul. Rudnickiego.

o   Północnej drogi zbiorczo-rozprowadzającej na dojeździe do Ronda Ofiar Zbrodni Katyńskiej od zjazdu na północną jezdnię główną Trasy Armii Krajowej. Dojazd do ul. Generała Maczka będzie poprowadzony ul. Broniewskiego i ul. Rudnickiego. Dojazd do ul. Powązkowskiej będzie poprowadzony ulicą Broniewskiego i ul. Krasińskiego.

Ponadto informujemy, że od Ronda Broniewskiego w kierunku zachodnim ruch jest poprowadzony północną drogo zbiorczo-rozprowadzającą do zjazdu na trasę główną, a następnie północną jezdnią główną Trasy Armii Krajowej do Alei Prymasa Tysiąclecia (w kierunku Woli i Ochoty) oraz Alei Obrońców Grodna (w kierunku Poznania).

Bez mian na jezdni zachodniej węzła Powązkowska pozostają relacje:

o   Północ-południe: Bemowo-Centrum

o   Południe-północ: Centrum-Bemowo

o   Zachód-północ: Poznań-Bemowo

o   Północ-zachód: Bemowo-Poznań

o   Zachód-południe: Poznań-Centrum.

 

Utrudnienia potrwają do 30 września

.         W dniu 4 sierpnia wprowadzono tymczasową organizację ruchu, w związku z remontem kładki dla pieszych nad Trasą Armii Krajowej w ciągu ul. Żelazowskiej. Ruch pieszych zostanie poprowadzony nowo wybudowanym ciągiem po zachodniej stronie ul. Słowackiego do wiaduktu na węźle Marymoncka. Utrudnienia potrwają do 31 października

.         W dniu 1 września (ok. godz. 10) przeprowadzono prawostronne zawężenie jezdni głównej o jeden pas ruchu w kierunku Poznań-Białystok oraz lewostronne zawężenie jezdni zbiorczo-rozprowadzającej o jeden pas ruchu w kierunku Centrum-Marki. Organizacja ruchu pozwala na skuwanie pozostałości istniejących podpór i ław fundamentowych oraz na prowadzenie robót palowych pod nowe fundamenty podpór Obiektu 6T - łącznicy zjazdowej w relacji zachód
- północ (Poznań - ul. Modlińska) na węźle Modlińska. Utrudnienia potrwają do 20 września

.         W dniu 3 września  (ok. godz. 10) przeprowadzono lewostronne zawężenie jezdni zbiorczo-rozprowadzającej w kierunku Marki-Centrum – ruch prowadzony jest dwoma pasami o szerokości 3 m. oraz prawostronne zawężenie jezdni głównej o jeden pas ruchu w relacji Białystok-Poznań. Utrudnienia potrwają do 25 września