ZAMAWIAJĄCY

 

 

 

 

INŻYNIER

 

 

 

 

WYKONAWCA

 

 

 

 

   

01.06.2015-07.06.2015

 

Planowane zamknięcia i otwarcia:

 

        W dniach 25 – 29 maja na obiekcie 6T planowane jest prowadzenie prac związanych z demontażem deskowań i demontażem rusztowań ustroju niosącego. Dla bezpieczeństwa prowadzenia prac, w godzinach nocnych od 22:00 do 6:00 planowane jest wdrażanie czasowej organizacji ruchu polegające na naprzemiennym zawężaniu zachodniej jezdni ul. Jagiellońskiej do jednego pasa ruchu. Przewidywane jest również chwilowe, operacyjne wstrzymywanie ruchu.

W godzinach nocnych od poniedziałku 25 maja do godzin porannych dnia 29 maja zawężana będzie jezdnia zachodnia ul. Jagiellońskiej (w relacji Tarchomin-Centrum)

 

        W dniach 25 – 29 maja w godzinach 22:00 – 6:00 na zachodnim wiadukcie ul. Mickiewicza będą prowadzone prace związane z wykonaniem antykorozji betonu obiektu 45T. Dla bezpiecznego prowadzenia prac, planowane jest wdrażanie czasowej organizacji ruchu polegające na zawężaniu jezdni głównej Trasy Armii Krajowej do jednego pasa ruchu:

 

·                    W nocy z 25 na 26 maja (22:00-6:00) planowane jest zamknięcie prawego pasa ruchu w kierunku Poznania oraz zawężenie bus-pasa

 

·                    W nocy z 26 na 27 maja (22:00-6:00) planowane jest zamknięcie lewego pasa ruchu w kierunku Poznania oraz zamknięcie lewego pasa w kierunku Białegostoku.

 

·                    W nocy z 27 na 28 maja (22:00-6:00) planowane jest zamknięcie prawego pasa ruchu w kierunku Białegostoku

 

·                    W nocy z 28 na 29 maja (22:00-6:00):

 

·           W godzinach 22:00-00:00 planowane jest zamknięcie prawego pasa ruchu w kierunku Poznania

 

·           W godzinach 00:00-4:00 planowane jest zamknięcie lewego pasa ruchu w kierunku Poznania oraz zamknięcie lewego pasa ruchu w kierunku Białegostoku

 

·           W godzinach 4:00-6:00 planowane jest zamknięcie prawego pasa ruchu w kierunku Białegostoku.

 

        W dniu 29 maja ok. godziny 22.00 planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu, która przewiduje przełożenie ruchu na wyremontowaną jezdnię zbiorczo - rozprowadzającą (ZR1P) pod ulicą J. Słowackiego oraz zmianę geometrii wjazdu na północną jezdnię Trasy Armii Krajowej (w kierunku wschodnim), poprzez przewiązkę na węźle Marymoncka. Zmiana geometrii wjazdu umożliwi docelowe wykonanie prac drogowych na południowej jezdni Trasy Armii Krajowej w bezpośrednim sąsiedztwie tymczasowej przewiązki. Wprowadzona organizacja ruchu będzie obowiązywała do 19 czerwca 2015 roku.

 

        W nocy 29 maja (piątek) w godzinach 0.00 - 6.00 na budowanym obiekcie 10T (kładka ciągu pieszo – rowerowego) będą prowadzone prace związane z betonowaniem płyty ustroju niosącego. Dla bezpiecznego prowadzenia prac planowane jest wdrażanie czasowej organizacji ruchu polegające na zawężeniu jezdni głównej Trasy Armii Krajowej do jednego pasa ruchu:

 

·                    Zamknięcie prawego pasa ruchu w relacji Białystok – Poznań oraz zawężenie bus – pasa

 

·                    Zamknięcie lewego pasa w kierunku Poznania oraz zamknięcie lewego pasa w kierunku Białegostoku

 

·                    Zamknięcie prawego pasa ruchu w relacji Poznań – Białystok

 

        W dniu 3 czerwca (środa) ok. godziny 22.00, planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na węźle Wisłostrada, która przewiduje zamknięcie jezdni zachodniej ul. Wybrzeże Gdyńskie w kierunku Centrum. Ruch w obu relacjach: północ – południe oraz południe-północ, prowadzony będzie jezdnią wschodnią Wisłostrady. Na zamkniętej jezdni ulicy Wybrzeże Gdyńskie prowadzone będą docelowe roboty bitumiczne. Tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywała do godziny 6.00 dnia 08.06.2015 r. (poniedziałek).

 

        W nocy z 2/3.06.2015 r. (wtorek/środa) od godziny 22.00 planowane jest otwarcie południowej jezdni zbiorczo-rozprowadzającej na węźle Modlińska w relacji Centrum – Bródno. Jezdnia była wyłączona z ruchu dla potrzeb budowy obiektu 6T. Po otwarciu jezdni na węźle Modlińska obowiązywała będzie organizacja ruchu zgodnie z projektem „Zamknięcie południowej jezdni Trasy Armii Krajowej na odc. Węzeł Modlińska – Hłaski” zatwierdzonym pod nr IR/IC/3685/14. Przystanek autobusowy w kierunku Bródna i Marek powróci do lokalizacji docelowej.

 

        W nocy z 2/3.06.2015 r. (wtorek/środa) planowane jest prowadzenie prac związanych z demontażem zabezpieczeń BHP na obiekcie 411T (wiadukt zachodni węzła Powązkowska). Dla bezpiecznego prowadzenia prac, w godzinach nocnych od 22.00 do 2.00 planowane jest wdrożenie czasowej organizacji ruchu polegające na zawężeniu lewych pasów jezdni głównej Trasy Armii Krajowej na długości ok. 200 m. Ruch w kierunku Poznania oraz w kierunku Białegostoku będzie prowadzony jednym pasem.

 

        Od dnia 5 czerwca (piątek/sobota) do dnia 26 czerwca w godzinach nocnych 22.00-6.00 na rondzie ulicy Władysława Broniewskiego będą prowadzone roboty brukarskie. W związku z tym jezdnie na rondzie będą zawężane naprzemiennie do dwóch pasów ruchu.

 

 

Przeprowadzone zmiany:

 

        W dniu 14 listopada (w godzinach nocnych) rozpoczęto wprowadzanie tymczasowej ą organizacji  ruchu, która otworzyła dla ruchu wyremontowaną jezdnię północną Trasy Armii Krajowej na odcinku od węzła Powązkowska do ul. Marka Hłaski. Od godzin porannych dnia 16 listopada ruch na tym odcinku prowadzony  jest dwoma psami w obu kierunkach. Zamknięto jezdnię południową na tym odcinku w celu kontynuacji przebudowy drogi S-8. Na węźle Marymoncka utrzymane zostały zjazdy z dróg zbiorczo rozprowadzających w kierunkach: północnym, południowym, zachodnim i wschodnim oraz przystanki autobusowe w kierunkach do Centrum i Pragę pod ul. Juliusza Słowackiego. Wdrożona organizacja ruchu będzie obowiązywać do października 2015.

 

        W dniu 26 listopada (ok. godz. 22:00) wprowadzono tymczasową organizację ruchu, która otwiera wyremontowaną jezdnię wschodnią wiaduktu w ciągu ul. Mickiewicza (Obiekt 45T). Ruch jest prowadzony po jednym pasie w obydwu kierunkach na długości ok. 150 m. Dla prowadzenia remontu Obiektu 45T zamknięta została jezdnia zachodnia ul. A. Mickiewicza. Wdrożona organizacja ruchu będzie obowiązywała do października 2015.

 

        W dniu 1 grudnia (ok. godz. 22:00) wprowadzono tymczasową organizację ruchu, która zamyka łącznicę wjazdową na Trasę Armii Krajowej w relacji południe-wschód (Centrum-Marki) z ul. Juliusza Słowackiego. Ruch w tej relacji poprowadzony jest ulicami: Włościańską, Żelazowską i zbiorczo-rozprowadzającą do trasy głównej. Wprowadzona organizacja ruchu pozwala wykonać remont łącznicy L01P oraz budowę obiektu 18T(A) w ciągu tej łącznicy. Tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywać do października 2015.

 

         W dniu 20 stycznia (ok. godz. 22:00) wprowadzono tymczasową organizację ruchu na węźle Marymoncka. Zamknięto jezdnię zachodnią ul. Słowackiego oraz łącznicę wjazdową L04L w relacji wschód-południe (Marki-Centrum), a także łącznicę zjazdową L02P na Trasę Armii Krajowej w relacji północ-wschód (Bielany-Marki). Ruch w obu kierunkach na ul. Słowackiego pomiędzy ul. Żeromskiego i ul. Włościańską prowadzony jest (poprzez przewiązki) jezdnią wschodnią po wyremontowanym obiekcie 18T. Relacja wschód południe (Marki-Centrum) jest prowadzona otwartą łącznicą L06L na węźle Wisłostrada. Relacja północ-wschód (Bielany-Marki) jest prowadzona ul. Włościańską, Żelazowską, jezdnią zbiorczo-rozprowadzającą do Trasy Armii Krajowej. Ruch w relacji wschód-północ (Marki-Bielany) został utrzymany bez zmian. Wprowadzona organizacja ruchu umożliwia remont obiektu 11T w ciągu ul. Słowackiego, remonty łącznic L04L i L02P, a także obiektów 7T i 8T na węźle Marymoncka. Tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywała do października 2015 roku.

 

        W dniu 22 stycznia (ok. godz. 14.00) wprowadzono tymczasową organizację ruchu na ul. Gwiaździstej, która otwiera jezdnię zachodnią pod wiaduktami trasy Armii Krajowej. Wprowadzony został ruch jednokierunkowy w relacji północ – południe, w kierunku Centrum. Ruch w relacji południe – północ prowadzony jest dotychczasowym objazdem  ulicami: Potocką, Mickiewicza, Klaudyny oraz Podleśną. Taka organizacja ruchu umożliwia kontynuację budowy obiektu 9T nad ul. Gwiaździstą. Wykonawca planuje czasowe (weekendowe i nocne) wyłączenia z ruchu otwartej jezdni zachodniej na czas bezpiecznego montażu elementów konstrukcji nośnej i betonowania płyty obiektu 9 T w ciągu Trasy Armii Krajowej. Organizacja ta  będzie obowiązywała do października 2015 roku.

 

         W dniu 27 lutego (w godz. późnowieczornych) wprowadzono tymczasową organizację ruchu, która zamknęła jezdnię zachodnią węzła Powązkowska. Ruch prowadzony jest jezdnią wschodnią. W kierunku Centrum odbywa się w czasie szczytu porannego dwoma pasami, natomiast w czasie szczytu popołudniowego jednym pasem. Ruch w kierunku Bemowa odbywa się w czasie szczytu porannego jednym pasem, w czasie szczytu popołudniowego po dwóch pasach ruchu. Zmiana kierunku ruchu na środkowym pasie wprowadzana jest codziennie w godzinach 12.00 i 22.00. Ponadto na Węźle Powązkowska utrzymane są relacje:

 

·                    zachód – południe;

 

·                    zachód – wschód;

 

·                    zachód – północ;

 

·                    południe wschód;

 

·                    południe – północ;

 

·                    wschód – południe;

 

·                    wschód – zachód;

 

·                    wschód – północ;

 

·                    północ – zachód;

 

·                    północ – południe; 

 

W zależności od potrzeb dla prowadzonych robót przewidujemy również modyfikacje projektu, o wdrażaniu których będziemy powiadamiali Inżyniera Kontraktu, Zamawiającego oraz odpowiednie Służby Miejskie, zgodnie z procedurami kontraktowymi. Procesu wdrażania zakończył się dnia 28.02.2015 r. Wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu, zgodnie z założeniami harmonogramowymi będzie obowiązywała do końca lipca 2015 roku.

 

        W dniu 24 kwietnia na węźle Modlińska wprowadzono tymczasową organizację ruchu, która zamknęła jezdnię zbiorczo-rozprowadzającą w relacji Centrum-Bródno. Ruch w relacji Poznań-Białystok prowadzony jest dwoma pasami jezdni głównej trasy S8 oraz wydzielonym pasem w prawo w kierunku Bródna (powrót na jezdnię zbiorczo-rozprowadzającą). Na węźle Modlińska są utrzymane wszystkie relacje wjazdowe i zjazdowe. Przystanek autobusowy w kierunku Bródna i Marek został usytuowany w tymczasowej lokalizacji. Powyższa organizacja ruchu pozwoli na prowadzenie robót przy budowie kolejnych przęseł obiektu 6T na węźle Modlińska. Wprowadzona organizacja ruchu będzie obowiązywać do 3 czerwca 2015.

 

        W dniu 24 maja (w godzinach nocnych) wprowadzono tymczasową organizację ruchu, która zamknęła jezdnię wjazdową L01P na skrzyżowanie Trasy Armii Krajowej z ulicą Powązkowską (od strony Poznania). Ruch w tej relacji (zachód-południe i zachód północ), prowadzony jest południową jezdnią Trasy Armii Krajowej  do ronda ul. Władysława Broniewskiego. Ul. Broniewskiego jest możliwy dojazd do ul. St. Maczka (ul. Rudnickiego) oraz do ul Powązkowskiej (ul. Krasińskiego). Pozostałe relacje na węźle Powązkowska pozostaną bez zmian. Powyższa organizacja ruchu pozwoli na prowadzenie robót inżynieryjnych, branżowych i drogowych na jezdni wyłączonej z ruchu. Wprowadzona organizacja ruchu, w jej zasadniczym projekcie będzie obowiązywała do 31 lipca 2015.

 

        W dniu 25 maja (ok. godz. 10:00) planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu, która wydłuży obecne, lewostronne zawężenia jezdni zachodniej ul. Wybrzeże Gdyńskie do 180 m. Wdrożona organizacja ruchu pozwoli na prowadzenie robót brukarskich i branżowych na tym odcinku, pod Trasą Armii Krajowej. Ruch na węźle Wisłostrada w relacji Gdańsk-Centrum, tak jak obecnie będzie prowadzony dwoma pasami. Tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywała do 29 maja.

 

        W dniu 25 maja została wdrożona tymczasowa organizacja ruchu. Oznakowanie pionowe na jezdni północnej Trasy Armii Krajowej, w relacji zachód – wschód (Poznań – Białystok) zostało uzupełnione znakiem pionowym A-15 (śliska nawierzchnia) z tabliczką T-2 (100 m) i będzie obowiązywało do września 2015 r.

 

        W dniach 27 maja ok. godz. 10:00 (po porannym szczycie) wprowadzono tymczasową organizację ruchu, która pozwoli wykonać nawierzchnię przystanku autobusowego na ul. Broniewskiego w relacji Bielany-Centrum. Przystanek tymczasowy został przeniesiony w bezpośrednie sąsiedztwo przebudowywanego. Tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywała do dnia 10 lipca 2015.