utrudnienia w ruchu 14.08-22.08.2014r

utrudnienia w ruchu 14.08-22.08.2014r
  

UTRUDNIENIA W RUCHU

 

 

       Przeprowadzone zmiany:

.         W dniu 4 lipca zamknięto północno-zachodnią jezdnię zbiorczo-rozprowadzającą na odcinku od węzła Marymoncka do ul. Gąbińskiej. Utrzymane zostały: dojazd do ul. Broniewskiego po jezdni głównej Trasy AK, wjazd na ul. Słowackiego poprzez przewiązkę. Utrudnienia potrwają do 31 sierpnia

.         W dniu 15 lipca (o godz. 22) przywrócono ruchu na jezdni zbiorczo-rozprowadzającej od ul. Broniewskiego w kierunku wschodnim (dojazd do stacji paliw BP).  Zamknięcie ul. Żelazowskiej zostanie utrzymane do dnia 6 sierpnia. Od dnia 18 lipca wyłączono z ruchu północną połowę ul. Włościańskiej na odcinku od pętli autobusowej do końca zakresu robót (ok. 50 m. za ul. Żelazowską) przy jednoczesnym utrzymaniu dojazdu do Targowiska z
ul. Żelazowskiej. Taka organizacja ruchu pozwoli zakończyć przebudowy w rejonie skrzyżowania Włościańska - Żelazowska do 31 sierpnia.

.         W dniu 21 lipca 2014 Ul. Jagiellońska: przeprowadzono zajęcie skrajnego lewego pasa jezdni zachodniej w relacji północ-południe (Białołęka-Praga) oraz skrajnego prawego pasa ruchu jezdni wschodniej w relacji południe-północ (Praga-Białołęka) na wysokości fundamentów obiektu 6T. Utrzymane będą wszystkie relacje; Utrudnienia potrwają do 30 marca 2015

.         W dniach 29 lipca 2014 wprowadzono tymczasową organizację ruchu dla potrzeb remontu obiektu 5T - estakada łącząca zjazdy w relacji wschód - północ i zachód - północ z ulicą Modlińską. Tymczasowa organizacja ruchu przewiduje zawężenie o prawy skrajny pas zachodniej jezdni ul. Modlińskiej na wysokości ul. Elektronowej. Utrzymane zostały dwa pasy ruchu w kierunku północnym (Legionowo) oraz skręt w lewo na Trasę Armii Krajowej. Dodatkowo w późniejszym terminie zawężona będzie do 6 m. ul. Elektronowa. Utrudnienia
potrwają do 30 marca 2015

.         W dniu 3 sierpnia przeprowadzono prawostronne zawężenie jezdni zbiorczo-rozprowadzającej w kierunku Marki-Centrum. Ruch prowadzony jest jednym pasem. Organizacja ruchu pozwolą na skuwanie pozostałości istniejących podpór i ław fundamentowych oraz na prowadzenie robót palowych pod nowe fundamenty podpór Obiektu 6T - łącznicy zjazdowej w relacji zachód - północ (Poznań - ul. Modlińska) na węźle Modlińska. Utrudnienia potrwają do 13 sierpnia.

.         W dniu 6 sierpnia (ok. godz. 22) przeprowadzono zamknięcie ul. Włościańskiej na wysokości skrzyżowania z ul. Żelazowską. Ruch od strony ul. Elbląskiej i Broniewskiego prowadzony jest południową jezdnią zbiorczo-rozprowadzającą Trasy Armii Krajowej do ul. Żelazowskiej, a następnie z powrotem ul. Włościańską. Jest to ruch wyłącznie jednokierunkowy utrzymujący relację zachód-wschód. Zamknięty jest również skręt w prawo z ul. Braci Załuskich. Utrzymany został dojazd do pętli autobusowej. Powyższa organizacja ruchu pozwolą wykonać prace związane z budową sieci C.O. oraz roboty drogowe. Utrudnienia potrwają do 31 sierpnia

.         W dniu 3 sierpnia (od godzin nocnych) wprowadzono tymczasową organizację ruchu, która zakłada zamknięcie:

o   Południowej drogi zbiorczo-rozprowadzającej od zachodniej jezdni Ronda Ofiar Zbrodni Katyńskiej do zjazdu z trasy głównej Alei Armii Krajowej w celu dojazdu do Ronda Broniewskiego. Dojazd do ulicy Broniewskiego od węzła Powązkowska będzie poprowadzony (w relacji zachód-południe) ul. Powązkowską i ul. Krasińskiego oraz (w relacji zachód-północ) ul. Generała Maczka i ul. Rudnickiego.

o   Północnej drogi zbiorczo-rozprowadzającej na dojeździe do Ronda Ofiar Zbrodni Katyńskiej od zjazdu na północną jezdnię główną Trasy Armii Krajowej. Dojazd do ul. Generała Maczka będzie poprowadzony ul. Broniewskiego i ul. Rudnickiego. Dojazd do ul. Powązkowskiej będzie poprowadzony ulicą Broniewskiego i ul. Krasińskiego.
 

Ponadto informujemy, że od Ronda Broniewskiego w kierunku zachodnim ruch jest poprowadzony północną drogo zbiorczo-rozprowadzającą do zjazdu na trasę główną, a następnie północną jezdnią główną Trasy Armii Krajowej do Alei Prymasa Tysiąclecia (w kierunku Woli i Ochoty) oraz Alei Obrońców Grodna (w kierunku Poznania).

Bez mian na jezdni zachodniej węzła Powązkowska pozostają relacje:

o   Północ-południe: Bemowo-Centrum

o   Południe-północ: Centrum-Bemowo

o   Zachód-północ: Poznań-Bemowo

o   Północ-zachód: Bemowo-Poznań

o   Zachód-południe: Poznań-Centrum. Utrudnienia potrwają do 31 sierpnia

.         W dniu 4 sierpnia wprowadzono tymczasową organizację ruchu, w związku z remontem kładki dla pieszych nad Trasą Armii Krajowej w ciągu ul. Żelazowskiej. Ruch pieszych zostanie poprowadzony nowo wybudowanym ciągiem po zachodniej stronie ul. Słowackiego do wiaduktu na węźle Marymoncka. Utrudnienia potrwają do 31 października

.         W dniu 4 sierpnia (ok. 6 rano) przeprowadzono prawostronne zawężenie obiektu 47T o 1 m. Dla ruchu pozostaje zjazd o szerokości 5 m. Utrudnienia potrwają do 9 sierpnia

.         W dniach 4 (ok. 10:00) - 7 sierpnia wprowadzono tymczasową organizację ruchu, która przewidywała prowadzenie ruchu w kierunku Centrum dwoma pasami. Przeprowadzono  lewostronne zawężenie (przy pasie rozdziału) jezdni zachodniej ul. Wybrzeże Gdyńskie (przed węzłem Wisłostrada) o jeden pas w celu prowadzenia robót brukarskich i branżowych.

         W dniu 8 sierpnia wprowadzono tymczasową organizację ruchu, która przewiduje
prowadzenie ruchu w kierunku Centrum dwoma pasami. Przeprowadzono prawostronne zawężenie (przy pasie rozdziału) jezdni zachodniej ul. Wybrzeże Gdyńskie (przed węzłem Wisłostrada) o jeden pas w celu prowadzenia robót brukarskich i branżowych. Utrudnienia potrwają do 22 sierpnia

.         W dniach 11 - 18 sierpnia przeprowadzono lewostronne zawężenie obiektu 47T  o 1 m. Dla ruchu pozostał zjazd o szerokości 5 m.

.         W dniu 12 sierpnia przeprowadzano obustronne, lewostronne zawężenia jezdni głównej o jeden pas ruchu w kierunku Poznań-Białystok oraz w kierunku Białystok-Poznań. Ruch w obu kierunkach prowadzony jest dwoma pasami. Organizacja ruchu pozwala na skuwanie pozostałości istniejących podpór i ław fundamentowych oraz na prowadzenie robót palowych pod nowe fundamenty podpór Obiektu 6T - łącznicy zjazdowej w relacji zachód – północ (Poznań - ul. Modlińska) na węźle Modlińska. Utrudnienia potrwają do 30
sierpnia
 

       Planowane zamknięcia i otwarcia:

.         W dniach 22 (od godzin późnowieczornych) - 25 sierpnia (do godzin 6:00) planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu, która przewiduje zamknięcie jezdni zachodniej Wisłostrady na odcinku pomiędzy ul. Gwiaździstą i węzłem Wisłostrada. Ruch w obu kierunkach prowadzony będzie jezdnią wschodnią Wisłostrady w kierunku Gdańska oraz w kierunku Centrum. Utrzymany zostanie zjazd z Trasy Armii Krajowej w kierunku Gdańska (relacja zachód-północ). Na wyłączonej z ruchu jezdni prowadzone będą prace związane z frezowaniem oraz układaniem docelowych warstw bitumicznych.

.         W dniach 25.08 (ok. godz. 10-po porannym szczycie) - 30.10 wprowadza się tymczasową organiację ruchu, która przewiduje zajęcie północnej części peronów przystankowych dla remontu obiektów 12 Tkw oraz 12 Tkz na ul. Słowackiego

.         W dniach 29 (ok. godz. 23) - 1 września (ok. godz. 4) planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu, która przewiduje weekendowe zamknięcie łącznicy L04L na wjeździe z Trasy Armii Krajowej na ul. Słowackiego. Objazd prowadzony będzie jezdnią główną Trasy Armii Krajowej poprzez Rondo Broniewskiego oraz łącznicę zjazdową w kierunku ulic Marymonckiej i Żeromskiego

.         W dniach 31 sierpnia - 20 września planowane jest prawostronne zawężenie jezdni głównej o jeden pas ruchu w kierunku Poznań-Białystok oraz lewostronne zawężenie jezdni zbiorczo-rozprowadzającej o jeden pas ruchu w kierunku Centrum-Marki. Organizacja ruchu pozwoli na skuwanie pozostałości istniejących podpór i ław fundamentowych oraz na prowadzenie robót palowych pod nowe fundamenty podpór Obiektu 6T - łącznicy zjazdowej w relacji zachód - północ (Poznań - ul. Modlińska) na węźle Modlińska

 

 

Zmiana organizacji ruchu,  Węzeł Modlińska po 14.06.2014

Zmiana organizacji ruchu, Węzeł Modlińska po 14.06.2014

Zmiana organizacji ruchu, Węzeł Wisłostrada po 14.06.2014

Zmiana organizacji ruchu, Węzeł Wisłostrada po 14.06.2014

schemat objazdów w dniach 18.06-22.06.2014

schemat objazdów w dniach 18.06-22.06.2014

Mapa objazdów po 08.11.2013r

Mapa objazdów po 08.11.2013r

schemat objazdów w dniach 18.06-22.06.2014

schemat objazdów w dniach 18.06-22.06.2014

Objazdy - kierunek Centrum

Objazdy - kierunek Centrum

schemat objazdów w dniach 18.06-22.06.2014

schemat objazdów w dniach 18.06-22.06.2014

Objazdy - kierunek Gdańsk

Objazdy - kierunek Gdańsk

schemat objazdów w dniach 18.06-22.06.2014

schemat objazdów w dniach 18.06-22.06.2014

Zmiana organizacji ruchu, Węzeł Wisłostrada

Zmiana organizacji ruchu, Węzeł Wisłostrada

schemat objazdów w dniach 18.06-22.06.2014

schemat objazdów w dniach 18.06-22.06.2014

Zmiana organizacji ruchu,  Węzeł Modlińska

Zmiana organizacji ruchu, Węzeł Modlińska

Utrudnienia w ruchu 13-20.06.2014

Utrudnienia w ruchu 13-20.06.2014
  

04.08.2014-10.08.2014

28.07.2014-03.08.2014

21.07.2014-27.07.2014

14.07.2014 - 20.07.2014

07.07.2014 - 13.07.2014

30.06.2014 - 06.07.2014

16.06.2014 - 29.06.2014

09.06.2014 - 15.06.2014

02.06.2014 - 08.06.2014

26.05.2014 - 01.06.2014

19.05.2014 - 25.05.2014

12.05.2014 - 18.05.2014

28.04.2014 - 11.05.2014

14.04.2014 - 27.04.2014

07.04.2014 - 13.04.2014

31.03.2014 - 06.04.2014

24.03.2014 - 30.03.2014

17.03.2014 - 23.03.2014

10.03.2014 - 16.03.2014

03.03.2014 - 09.03.2014

24.02.2014 - 02.03.2014

17.02.2014 - 23.02.2014

10.02.2014 - 16.02.2014

27.01.2014 - 02.02.2014

20.01.2014 - 26.01.2014

06.01.2014 - 12.01.2014

21.12.2013 - 05.01.2014

14.12.2013 - 20.12.2013

07.12.2013 - 13.12.2013

30.11.2013 - 06.12.2013

25.11.2013 - 29.11.2013

15.11.2013 - 22.11.2013

04.11.2013 - 08.11.2013