utrudnienia w ruchu 1.08-08.08.2014r

utrudnienia w ruchu 1.08-08.08.2014r
  

UTRUDNIENIA W RUCHU

 

       Przeprowadzone zamknięcia:

 

 

·         W dniu 4 lipca zamknięto północno-zachodnią jezdnię zbiorczo-rozprowadzającą na odcinku od węzła Marymoncka do ul. Gąbińskiej. Utrzymane zostały: dojazd do ul. Broniewskiego po jezdni głównej Trasy AK, wjazd na ul. Słowackiego poprzez przewiązkę. Utrudnienia potrwają do 31 sierpnia

 

·         W dniu 15 lipca (o godz. 22) przywrócono ruchu na jezdni zbiorczo-rozprowadzającej od ul. Broniewskiego w kierunku wschodnim (dojazd do stacji paliw BP).  Zamknięcie ul. Żelazowskiej zostanie utrzymane do dnia 3 sierpnia. Od dnia 18 lipca wyłączono z ruchu północną połowę ul. Włościańskiej na odcinku od pętli autobusowej do końca zakresu robót (ok. 50 m. za ul. Żelazowską) przy jednoczesnym utrzymaniu dojazdu do Targowiska z ul. Żelazowskiej. Taka organizacja ruchu pozwoli zakończyć przebudowy w rejonie skrzyżowania Włościańska – Żelazowska do 31 sierpnia.

 

·         W dniu 15 lipca została wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu, która przewiduje naprzemienne połówkowe zawężenie jezdni zbiorczo – rozprowadzających: północnej jezdni zbiorczo – rozprowadzającej Trasy Armii Krajowej na odcinku od ul. Broniewskiego do ul. Gen. Maczka i południowej jezdni zbiorczo – rozprowadzającej Trasy Armii Krajowej na odcinku od ul. Powązkowskiej do ul. Broniewskiego. Tymczasowa organizacja ruchu pozwoli wykonać roboty drogowe i branżowe na wyłączonych z ruchu połowach jezdni zbiorczo – rozprowadzających. Utrudnienia potrwają do 31 lipca

 

 

·         W dniu 21 lipca 2014 Ul. Jagiellońska: przeprowadzono zajęcie skrajnego lewego pasa jezdni zachodniej w relacji północ-południe (Białołęka-Praga) oraz skrajnego prawego pasa ruchu jezdni wschodniej w relacji południe-północ (Praga-Białołęka) na wysokości fundamentów obiektu 6T. Utrzymane będą wszystkie relacje; Ścianki szczelne 6T. Utrudnienia potrwają do 30 marca 2015

 

 

·         W dniach 25 lipca przeprowadzono lewostronne zawężenie jezdni głównej o jeden pas ruchu w kierunku Poznań – Białystok oraz lewostronne zawężenie jezdni głównej o jeden pas ruchu w kierunku Białystok – Poznań. Tymczasowa organizacja ruchu pozwoli na wbijanie ścianek szczelnych w celu prowadzenia prac związanych z budową nowych fundamentów podpór łącznicy zjazdowej w relacji zachód – północ (Poznań – ul. Modlińska) na węźle Modlińska. Utrudnienia potrwają do 27 lipca

 

 

 

 

 

 

       Planowane zamknięcia i otwarcia:

 

 

 

 

·         W dniach 28 lipca – 8 sierpnia planowane jest lewostronne zawężenie jezdni zbiorczo-rozprowadzającej w kierunku Marki-Centrum. Ruch prowadzony dwoma pasami o szerokości 3 m. oraz prawostronne zawężenie jezdni głównej o jeden pas ruchu w relacji Białystok-Poznań. Organizacja ruchu pozwoli na skuwanie pozostałości istniejących podpór i ław fundamentowych oraz na prowadzenie robót palowych pod nowe fundamenty podpór Obiektu 6T - łącznicy zjazdowej w relacji zachód – północ (Poznań – ul. Modlińska) na węźle Modlińska

 

·         W dniach 29 lipca 2014 – 30 marca 2015 planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu dla potrzeb remontu obiektu 5T – estakada łącząca zjazdy w relacji wschód – północ i zachód – północ z ulicą Modlińską. Tymczasowa organizacja ruchu przewiduje zawężenie o prawy skrajny pas zachodniej jezdni ul. Modlińskiej na wysokości ul. Elektronowej. Utrzymane będą dwa pasy ruchu w kierunku północnym (Legionowo) oraz skręt w lewo na Trasę Armii Krajowej. Dodatkowo w późniejszym terminie zawężona będzie do 6 m. ul. Elektronowa.

 

·         W dniach 31 lipca – 1 sierpnia planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu, która przewiduje nocne zamknięcie skrzyżowania ul J. Waldorfa z ul. Powązkowską. Tymczasowa organizacja ruchu wprowadzana będzie na potrzeby ułożenia masy bitumicznej.

·         W dniach 2 (komisja jest 3 o 23.00) – 31 sierpnia planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu, która przewiduje zamknięcia:

o   południowej jezdni zbiorczo-rozprowadzającej na dojeździe do Ronda Broniewskiego z kierunku zachodniego, na wysokości Ronda Ofiar Zbrodni Katyńskiej

o   wjazdu z północnej jezdni zbiorczo-rozprowadzającej na dojeździe do Ronda Ofiar Zbrodni Katyńskiej z kierunku wschodniego.

Utrzymane będą następujące relacje:

o   relacja północ-zachód (Bielany-Poznań) od Ronda Broniewskiego ruch prowadzony będzie po części jezdni północnej zbiorczo-rozprowadzającej, a następnie po jezdni głównej

o   relacja północ-południe, południe-północ (Centrum-Bemowo, Bemowo-Centrum) na Rondzie Ofiar Zbrodni Katyńskiej.

o   relacja północ-zachód (Bemowo-Poznań) na Rondzie Ofiar Zbrodni Katyńskiej.

o   relacja zachód-południe (Poznań-Centrum) na Rondzie Ofiar Zbrodni Katyńskiej.

o   relacja zachód-północ (Poznań-Bemowo).

·         W dniach 3 – 31 sierpnia planowanej jest prawostronne zawężenie jezdni zbiorczo-rozprowadzającej w kierunku Marki-Centrum. Ruch prowadzony będzie jednym pasem. Organizacja ruchu pozwoli na skuwanie pozostałości istniejących podpór i ław fundamentowych oraz na prowadzenie robót palowych pod nowe fundamenty podpór Obiektu 6T - łącznicy zjazdowej w relacji zachód – północ (Poznań – ul. Modlińska) na węźle Modlińska

·         W dniach 3 (ok. godz. 22) – 31 sierpnia planowane jest zamknięcie ul. Włościańskiej na wysokości skrzyżowania z ul. Żelazowską. Ruch od strony ul. Elbląskiej i Broniewskiego prowadzony będzie południową jezdnią zbiorczo-rozprowadzającą Trasy Armii Krajowej do ul. Żelazowskiej, a następnie z powrotem ul. Włościańską. Będzie to ruch wyłącznie jednokierunkowy utrzymujący relację zachód-wschód. Zamknięty będzie również skręt w prawo z ul. Braci Załuskich. Utrzymany zostanie dojazd do pętli autobusowej. Powyższa organizacja ruchu pozwoli wykonać prace związane z układaniem wodociągu oraz roboty drogowe.

 

·         W dniach 3 (od godzin nocnych) – 31 sierpnia planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu, która przewiduje zamknięcie:

 

 

o   Południowej drogi zbiorczo-rozprowadzającej od zachodniej jezdni Ronda Ofiar Zbrodni Katyńskiej do zjazdu z trasy głównej Alei Armii Krajowej w celu dojazdu do Ronda Broniewskiego. Dojazd do ulicy Broniewskiego od węzła Powązkowska będzie poprowadzony (w relacji zachód-południe) ul. Powązkowską i ul. Krasińskiego oraz (w relacji zachód-północ) ul. Generała Maczka i ul. Rudnickiego.

 

 

o   Północnej drogi zbiorczo-rozprowadzającej na dojeździe do Ronda Ofiar Zbrodni Katyńskiej od zjazdu na północną jezdnię główną Trasy Armii Krajowej. Dojazd do ul. Generała Maczka będzie poprowadzony ul. Broniewskiego i ul. Rudnickiego. Dojazd do ul. Powązkowskiej będzie poprowadzony ulicą Broniewskiego i ul. Krasińskiego.

 

 

Ponadto informujemy, że od Ronda Broniewskiego w kierunku zachodnim ruch będzie poprowadzony północną drogo zbiorczo-rozprowadzającą do zjazdu na trasę główną, a następnie północną jezdnią główną Trasy Armii Krajowej do Alei Prymasa Tysiąclecia (w kierunku Woli i Ochoty) oraz Alei Obrońców Grodna (w kierunku Poznania).

 

 

Bez mian na jezdni zachodniej węzła Powązkowska pozostają relacje:

 

 

o   Północ-południe: Bemowo-Centrum

 

 

o   Południe-północ: Centrum-Bemowo

 

 

o   Zachód-północ: Poznań-Bemowo

 

 

o   Północ-zachód: Bemowo-Poznań

 

 

o   Zachód-południe: Poznań-Centrum

 

·         W dniach 12 – 30 sierpnia planowane są obustronne, lewostronne zawężenia jezdni głównej o jeden pas ruchu w kierunku Poznań-Białystok oraz w kierunku Białystok-Poznań. Ruch w obu kierunkach będzie prowadzony dwoma pasami. Organizacja ruchu pozwoli na skuwanie pozostałości istniejących podpór i ław fundamentowych oraz na prowadzenie robót palowych pod nowe fundamenty podpór Obiektu 6T - łącznicy zjazdowej w relacji zachód – północ (Poznań – ul. Modlińska) na węźle Modlińska

·         W dniach 31 sierpnia – 20 września planowane jest prawostronne zawężenie jezdni głównej o jeden pas ruchu w kierunku Poznań-Białystok oraz lewostronne zawężenie jezdni zbiorczo-rozprowadzającej o jeden pas ruchu w kierunku Centrum-Marki. Organizacja ruchu pozwoli na skuwanie pozostałości istniejących podpór i ław fundamentowych oraz na prowadzenie robót palowych pod nowe fundamenty podpór Obiektu 6T - łącznicy zjazdowej w relacji zachód – północ (Poznań – ul. Modlińska) na węźle Modlińska

Zmiana organizacji ruchu,  Węzeł Modlińska po 14.06.2014

Zmiana organizacji ruchu, Węzeł Modlińska po 14.06.2014

Zmiana organizacji ruchu, Węzeł Wisłostrada po 14.06.2014

Zmiana organizacji ruchu, Węzeł Wisłostrada po 14.06.2014

schemat objazdów w dniach 18.06-22.06.2014

schemat objazdów w dniach 18.06-22.06.2014

Mapa objazdów po 08.11.2013r

Mapa objazdów po 08.11.2013r

schemat objazdów w dniach 18.06-22.06.2014

schemat objazdów w dniach 18.06-22.06.2014

Objazdy - kierunek Centrum

Objazdy - kierunek Centrum

schemat objazdów w dniach 18.06-22.06.2014

schemat objazdów w dniach 18.06-22.06.2014

Objazdy - kierunek Gdańsk

Objazdy - kierunek Gdańsk

schemat objazdów w dniach 18.06-22.06.2014

schemat objazdów w dniach 18.06-22.06.2014

Zmiana organizacji ruchu, Węzeł Wisłostrada

Zmiana organizacji ruchu, Węzeł Wisłostrada

schemat objazdów w dniach 18.06-22.06.2014

schemat objazdów w dniach 18.06-22.06.2014

Zmiana organizacji ruchu,  Węzeł Modlińska

Zmiana organizacji ruchu, Węzeł Modlińska

Utrudnienia w ruchu 13-20.06.2014

Utrudnienia w ruchu 13-20.06.2014
  

14.07.2014 - 20.07.2014

07.07.2014 - 13.07.2014

30.06.2014 - 06.07.2014

16.06.2014 - 29.06.2014

09.06.2014 - 15.06.2014

02.06.2014 - 08.06.2014

26.05.2014 - 01.06.2014

19.05.2014 - 25.05.2014

12.05.2014 - 18.05.2014

28.04.2014 - 11.05.2014

14.04.2014 - 27.04.2014

07.04.2014 - 13.04.2014

31.03.2014 - 06.04.2014

24.03.2014 - 30.03.2014

17.03.2014 - 23.03.2014

10.03.2014 - 16.03.2014

03.03.2014 - 09.03.2014

24.02.2014 - 02.03.2014

17.02.2014 - 23.02.2014

10.02.2014 - 16.02.2014

27.01.2014 - 02.02.2014

20.01.2014 - 26.01.2014

06.01.2014 - 12.01.2014

21.12.2013 - 05.01.2014

14.12.2013 - 20.12.2013

07.12.2013 - 13.12.2013

30.11.2013 - 06.12.2013

25.11.2013 - 29.11.2013

15.11.2013 - 22.11.2013

04.11.2013 - 08.11.2013