ZAMAWIAJĄCY:

 

INŻYNIER:

 

WYKONAWCA:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utrudnienia w ruchu 18.07-25.07.2014

Utrudnienia w ruchu 18.07-25.07.2014

Zmiana organizacji ruchu,  Węzeł Modlińska po 22.06.2014

Zmiana organizacji ruchu, Węzeł Modlińska po 22.06.2014

Zmiana organizacji ruchu, Węzeł Wisłostrada po 22.06.2014

Zmiana organizacji ruchu, Węzeł Wisłostrada po 22.06.2014

schemat objazdów po dniu 22.06.2014

schemat objazdów po dniu 22.06.2014

schemat objazdów po dniu 22.06.2014

schemat objazdów po dniu 22.06.2014

schemat objazdów po dniu 22.06.2014

schemat objazdów po dniu 22.06.2014

schemat objazdów po dniu 22.06.2014

schemat objazdów po dniu 22.06.2014

schemat objazdów po dniu 22.06.2014

schemat objazdów po dniu 22.06.2014

schemat objazdów po dniu 22.06.2014

schemat objazdów po dniu 22.06.2014

UTRUDNIENIA W RUCHU

 18 lipiec 2014

   Planowane zamknięcia i otwarcia:

          ·         W dniach 21 lipca 2014 – 30 marca 2015 Ul. Jagiellońska: planowane jest zajęcie skrajnego lewego pasa jezdni zachodniej w relacji północ-południe (Białołęka-Praga)  oraz skrajnego prawego pasa ruchu jezdni wschodniej w relacji południe-północ (Praga-Białołęka) na wysokości fundamentów obiektu 6T. Utrzymane będą wszystkie relacje; Ścianki szczelne 6T.

·         W dniach 25 – 27 lipca planowane jest lewostronne zawężenie jezdni głównej o jeden pas ruchu w kierunku Poznań – Białystok oraz lewostronne zawężenie jezdni głównej o jeden pas ruchu w kierunku Białystok – Poznań. Tymczasowa organizacja ruchu pozwoli na wbijanie ścianek szczelnych w celu prowadzenia prac związanych z budową nowych fundamentów podpór łącznicy zjazdowej w relacji zachód – północ (Poznań – ul. Modlińska) na węźle Modlińska.

·         W dniach 2 – 31 sierpnia planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu, która przewiduje zamknięcia:

o   południowej jezdni zbiorczo-rozprowadzającej na dojeździe do Ronda Broniewskiego z kierunku zachodniego, na wysokości Ronda Ofiar Zbrodni Katyńskiej

o   wjazdu z północnej jezdni zbiorczo-rozprowadzającej na dojeździe do Ronda Ofiar Zbrodni Katyńskiej z kierunku wschodniego.

Utrzymane będą następujące relacje:

o   relacja północ-zachód (Bielany-Poznań) od Ronda Broniewskiego ruch prowadzony będzie po części jezdni północnej zbiorczo-rozprowadzającej, a następnie po jezdni głównej

o   relacja północ-południe, południe-północ (Centrum-Bemowo, Bemowo-Centrum) na Rondzie Ofiar Zbrodni Katyńskiej.

o   relacja północ-zachód (Bemowo-Poznań) na Rondzie Ofiar Zbrodni Katyńskiej.

o   relacja zachód-południe (Poznań-Bemowo) na Rondzie Ofiar Zbrodni Katyńskiej.

·         W dniach 31 lipca – 1 sierpnia planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu, która przewiduje nocne zamknięcie skrzyżowania ul J. Waldorfa z ul. Powązkowską. Tymczasowa organizacja ruchu wprowadzana będzie na potrzeby ułożenia masy bitumicznej.

W dniach 3 sierpnia (ok. godz. 22) – 31 sierpnia planowane jest zamknięcie ul. Włościańskiej na wysokości skrzyżowania z ul. Żelazowską. Ruch od strony ul. Elbląskiej i Broniewskiego prowadzony będzie południową jezdnią zbiorczo-rozprowadzającą Trasy Armii Krajowej do ul. Żelazowskiej, a następnie z powrotem ul. Włościańską. Będzie to ruch wyłącznie jednokierunkowy utrzymujący relację zachód-wschód. Zamknięty będzie również skręt w prawo z ul. Braci Załuskich. Utrzymany zostanie dojazd do pętli autobusowej. Powyższa organizacja ruchu pozwoli wykonać prace związane z układaniem wodociągu oraz roboty drogowe.

 


 

14 lipiec 2014

 

 

1.       Planowane zamknięcia i otwarcia:
·         W dniach 10 – 14 lipca (do godz. 6 rano) planowane jest zamknięcie wschodniej jezdni (kierunek południe – północ) Wisłostrady na odcinku od ul. Krasińskiego do granicy robót od strony północnej (przed ul. Gwiaździstą). Ruch w obu kierunkach prowadzony będzie jezdnią zachodnią Wisłostrady: w kierunku Centrum jednym pasem, natomiast w kierunku Gdańska dwoma pasami. Utrzymany zostanie zjazd z Trasy Armii Krajowej w relacji Poznań – Gdańsk (zachód – północ) oraz wjazd w relacji Centrum – Praga objazdem przez ul. Gwiaździstą i wjazd na Most Grota-Roweckiego łącznicą w relacji północ – wschód (w rejonie dawnego salonu Hondy). Na wyłączonej z ruchu jezdni prowadzone będą prace związane z układaniem masy bitumicznej.
·         W dniu 11 lipca planowane jest nocne zamknięcie (ok. godz. 20) jezdni zbiorczo – rozprowadzającej (Marki-Centrum) oraz prawy pas jezdni głównej kierunek Białystok – Poznań Trasy Armii Krajowej na węźle Modlińska pod łącznicą zjazdową w relacji zachód – północ (Poznań – ul. Modlińska). W dniu 12 lipca od godz. ok. 6 rano planowane jest udrożnienie jednego pasa jezdni zbiorczo – rozprowadzającej (kierunek Marki – Centrum). W ciągu dnia (do godziny ok. 15) planowane jest udrożnienie pozostałych pasów ruchu. Wdrożona organizacja ruchu pozwoli prowadzić prace związane z wyburzeniem łącznicy zjazdowej w relacji zachód – północ (Poznań – ul. Modlińska) na węźle Modlińska, w sposób bardziej bezpieczny i mniej uciążliwy dla użytkowników trasy.
·         W dniach 11–15 lipca planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu zawężające jezdnie, polegające na naprzemiennym zamykaniu prawych i lewych pasów zarówno na jezdniach głównych jak i zbiorczo – rozprowadzających w obu kierunkach ruchu (wschód-zachód oraz zachód-wschód). Ta organizacja ruchu pozwoli na wbijanie ścianek szczelnych oraz prowadzenie prac związanych z budową nowych fundamentów podpór łącznicy zjazdowej w relacji zachód – północ (Poznań – ul. Modlińska) na węźle Modlińska.
·         W dniach 14 – 16 lipca planowane jest prawostronne zawężenie jezdni zbiorczo – rozprowadzającej w kierunku Marki – Centrum. Ruch prowadzony będzie dwoma pasami o szerokości 3 m. Tymczasowa organizacja ruchu pozwoli na wbijanie ścianek szczelnych w celu prowadzenia prac związanych z budową nowych fundamentów podpór łącznicy zjazdowej w relacji zachód – północ (Poznań – ul. Modlińska) na węźle Modlińska.
·         W dniu 15 lipca (ok. godz. 22) planowane jest przywrócenie ruchu na jezdni zbiorczo – rozprowadzającej od ul. Broniewskiego w kierunku wschodnim (dojazd do stacji paliw BP).  Zamknięcie ul. Żelazowskiej zostanie utrzymane do dnia 3 sierpnia. Od dnia 18 lipca planowane jest wyłączenie z ruchu północnej połowy ul. Włościańskiej na odcinku od pętli autobusowej do końca zakresu robót (ok. 50 m. za ul. Żelazowską) przy jednoczesnym utrzymaniu dojazdu do Targowiska z ul. Żelazowskiej. Taka organizacja ruchu pozwoli zakończyć przebudowy w rejonie skrzyżowania Włościańska – Żelazowska do 31 sierpnia.

 11 lipiec 2014

W dniu 15.07.2014 roku zostanie przywrócony ruch na jezdni zbiorczo-rozprowadzającej od ulicy Broniewskiego w kierunku wschodnim (dojazd do stacji paliw B.P). Zamknięcie ulicy Żelazowskiej zostanie utrzymane do dnia 03.08.2014 roku.

Od dnia 18.07.2014 roku zostanie wyłączona z ruchu północna połowa ulicy Włościańskiej na odcinku od pętli autobusowej do końca zakresu robót (ok. 50 m za ul. Żelazowską) przy jednoczesnym utrzymaniu dojazdu do Targowiska z ulicy Żelazowskiej.

 

14.07.2014 -16.07.2014 - WĘZEŁ MODLIŃSKA: prawostronne zawężenie jezdni zbiorczo - rozprowadzającej  kierunek Marki - Centrum ruch prowadzony dwoma pasami o szerokości 3 m;

 

W dniach 18.07.2014 o godz. 22.00 do dnia 24.08.2014 będzie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu polegająca na  zamknięciu łącznicy w relacji wschód-północ na węźle Marymocka.

Objazd do ulicy Marymonckiej będzie poprowadzony przez rondo na ulicy Broniewskiego do ulicy Włościańskiej i Słowackiego.

Objazd w kierunku Izabelina będzie poprowadzony ulicą Broniewskiego do ulicy Reymonta i Żeromskiego.

 

 

04 lipiec 2014

 

 

1.       Planowane zamknięcia i otwarcia:
·         W dniu 6 lipca planowane jest nocne zamknięcie jezdni zbiorczo – rozprowadzającej oraz prawego skrajnego pasa ruchu jezdni głównej Trasy Armii Krajowej, pod łącznicą zjazdową w relacji zachód – północ (Poznań – ul. Modlińska) na węźle Modlińska. W dniu 7 lipca od godz. 6:00 planowane jest udrożnienie jednego pasa ruchu jezdni zbiorczo – rozprowadzającej oraz prawy pas jezdni głównej. Tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywała do godzin nocnych w dniu 7 lipca.
·         W nocy z 6 na 7 lipca planowane jest zamknięcie obu pasów południowo-wschodniej jezdni zbiorczo-rozprowadzającej (kierunek Poznań – Białystok) pod łącznicą zjazdową w relacji zachód – północ (Poznań – ul. Modlińska) na węźle Modlińska. Natomiast w dniu 7 lipca od godziny 6:00 do godzin wieczornych planowane jest zamknięcie jednego pasa ww. jezdni (ruch pojazdów odbywać się będzie drugim pasem). Tymczasowa organizacja ruchu związana jest z rozbiórką łącznicy zjazdowej w relacji zachód – północ na węźle Modlińska.
·         W dniu 7 lipca planowane jest nocne zamknięcie (od godz. 22) jezdni głównej Trasy Armii Krajowej na węźle Modlińska pod obiektem 6T (kierunek Poznań–Marki–Białystok) oraz lewy pas jezdni zbiorczo – rozprowadzającej w kierunku Poznań-Marki-Białystok a także lewy pas jezdni głównej w kierunku Białystok-Poznań. W dniu 8 lipca od godz. 6:00 planowane jest udrożnienie jednego pasa ruchu jezdni główej kierunek Poznań-Białystok oraz lewy pas jezdni głównej kierunek Białystok-Poznań. Tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywała do godzin nocnych w dniu 8 lipca.
·         W nocy z 7 na 8 lipca planowane jest zamknięcie obu pasów południowo-wschodniej jezdni głównej Trasy Toruńskiej (kierunek Poznań – Białystok) pod łącznicą zjazdową w relacji zachód – północ (Poznań – ul. Modlińska) na węźle Modlińska. Natomiast w dniu 8 lipca od godziny 6:00 do godzin wieczornych planowane jest zamknięcie jednego pasa ww. jezdni (ruch pojazdów odbywać się będzie drugim pasem). Tymczasowa organizacja ruchu związana jest z rozbiórką łącznicy zjazdowej w relacji zachód – północ na węźle Modlińska.
·         W dniu 8 lipca planowane jest nocne zamknięcie (od godz. 22) jezdni głównej Trasy Armii Krajowej na węźle Modlińska pod obiektem 6T (kierunek Białystok-Marki-Poznań) oraz lewy pas jezdni zbiorczo – rozprowadzającej kierunek Marki – Poznań, a także lewy pas jezdni głównej kierunek Poznań-Białystok. W dniu 9 lipca od godz. 6:00 planowane jest udrożnienie dwóch pasów jezdni głównej, kierunek Białystok-Poznań oraz lewy pas ruchu jezdni głównej kierunek Poznań-Białystok. Tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywała do godzin nocnych w dniu 8 lipca
·         W dniu 9 lipca planowane jest nocne zamknięcie (od godz. 19) jezdni zbiorczo – rozprowadzającej (Marki-Centrum) oraz prawy pas jezdni głównej kierunek Białystok-Poznań Trasy Armii Krajowej na węźle Modlińska pod obiektem 6T. W dniu 10 lipca (od godz. 6:00) planowane jest udrożnienie jednego pasa ruchu jezdni zbiorczo – rozprowadzającej kierunek Marki-Poznań. Tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywała do godzin nocnych 10 lipca.
·         W dniach 10 – 14 lipca (do godz. 6 rano) planowane jest zamknięcie wschodniej jezdni (kierunek południe – północ) Wisłostrady na odcinku od ul. Krasińskiego do granicy robót od strony północnej (przed ul. Gwiaździstą). Ruch w obu kierunkach prowadzony będzie jezdnią zachodnią Wisłostrady: w kierunku Centrum jednym pasem, natomiast w kierunku Gdańska dwoma pasami. Utrzymany zostanie zjazd z Trasy Armii Krajowej w relacji Poznań – Gdańsk (zachód – północ) oraz wjazd w relacji Centrum – Praga objazdem przez ul. Gwiaździstą i wjazd na Most Grota-Roweckiego łącznicą w relacji północ – wschód (w rejonie dawnego salonu Hondy). Na wyłączonej z ruchu jezdni prowadzone będą prace związane z układaniem masy bitumicznej.
·         W dniach 11–15 lipca planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu zawężające jezdnie, polegające na naprzemiennym zamykaniu prawych i lewych pasów zarówno na jezdniach głównych jak i zbiorczo – rozprowadzających w obu kierunkach ruchu (wschód-zachód oraz zachód-wschód). Ta organizacja ruchu pozwoli na wbijanie ścianek szczelnych oraz prowadzenie prac związanych z budową nowych fundamentów podpór łącznicy zjazdowej w relacji zachód – północ (Poznań – ul. Modlińska) na węźle Modlińska.

30 czerwiec 2014

   Planowane zamknięcia i otwarcia:
 
·         W dniach 27 czerwca – 3 lipca planowane jest zwężenie jezdni wschodniej Wisłostrady (kierunek południe – północ) o lewy pas ruchu na długości 200 metrów od węzła Wisłostrada do północnej granicy robót. Ruch pojazdów na tym odcinku odbywać się będzie dwoma pasami.
·         W dniach 4 lipca – 31 sierpnia planowane jest zamknięcie północno-zachodniej jezdni zbiorczo-rozprowadzającej na odcinku od węzła Marymoncka do ul. Gąbińskiej. Utrzymane zostaną: dojazd do ul. Broniewskiego po jezdni głównej Trasy AK, wjazd na ul. Słowackiego poprzez przewiązkę oraz przystanek autobusowy.
·         W nocy z 6 na 7 lipca planowane jest zamknięcie obu pasów południowo-wschodniej jezdni zbiorczo-rozprowadzającej (kierunek Poznań – Białystok) pod łącznicą zjazdową w relacji zachód – północ (Poznań – ul. Modlińska) na węźle Modlińska. Natomiast w dniu 7 lipca od godziny 6:00 do godzin wieczornych planowane jest zamknięcie jednego pasa ww. jezdni (ruch pojazdów odbywać się będzie drugim pasem). Tymczasowa organizacja ruchu związana jest z rozbiórką łącznicy zjazdowej w relacji zachód – północ na węźle Modlińska.
·         W nocy z 7 na 8 lipca planowane jest zamknięcie obu pasów południowo-wschodniej jezdni głównej Trasy Toruńskiej (kierunek Poznań – Białystok) pod łącznicą zjazdową w relacji zachód – północ (Poznań – ul. Modlińska) na węźle Modlińska. Natomiast w dniu 8 lipca od godziny 6:00 do godzin wieczornych planowane jest zamknięcie jednego pasa ww. jezdni (ruch pojazdów odbywać się będzie drugim pasem). Tymczasowa organizacja ruchu związana jest z rozbiórką łącznicy zjazdowej w relacji zachód – północ na węźle Modlińska.

 

Zamknięcie ul. Jagiellońskiej przed węzłem Modlińska

Od środy (18.06) godz. 22.00 do niedzieli (22.06) godz. 22.00, Wykonawca, firma Metrostav planuje zamknąć ul. Jagiellońską przed węzłem Modlińska. Ruch będzie poprowadzony:

- jadąc od ronda Starzyńskiego, łącznicą wjazdową na Trasę AK w kierunku Marek

- jadąc od Tarchomina objazd przez most Północny i następnie Wisłostradą, będzie możliwość dojazdu do pętli autobusowej i zawrotka na ul. Modlińskiej.

 

Od niedzieli (22.06) godz. 22.00 do października 2014r., zamknięta zostanie łącznica na Wisłostradzie  prowadząca ruch z Gdańska na Trasę AK w kierunku Poznania.

Ruch będzie poprowadzony od Tarchomina poprzez tymczasowy wjazd na Trasę AK łącznicą na węźle Modlińska w kierunku węzła Powązkowska.

 

Organizacja ruchu zostanie wprowadzona zgodnie z zatwierdzonym projektem przez Inżyniera Ruchu m.st.Warszawy.

 

 

 

 

       Planowane zamknięcia i otwarcia:
·         W dniach 10 – 14 lipca (do godz. 6 rano) planowane jest zamknięcie wschodniej jezdni (kierunek południe – północ) Wisłostrady na odcinku od ul. Krasińskiego do granicy robót od strony północnej (przed ul. Gwiaździstą). Ruch w obu kierunkach prowadzony będzie jezdnią zachodnią Wisłostrady: w kierunku Centrum jednym pasem, natomiast w kierunku Gdańska dwoma pasami. Utrzymany zostanie zjazd z Trasy Armii Krajowej w relacji Poznań – Gdańsk (zachód – północ) oraz wjazd w relacji Centrum – Praga objazdem przez ul. Gwiaździstą i wjazd na Most Grota-Roweckiego łącznicą w relacji północ – wschód (w rejonie dawnego salonu Hondy). Na wyłączonej z ruchu jezdni prowadzone będą prace związane z układaniem masy bitumicznej.
·         W dniu 11 lipca planowane jest nocne zamknięcie (ok. godz. 20) jezdni zbiorczo – rozprowadzającej (Marki-Centrum) oraz prawy pas jezdni głównej kierunek Białystok – Poznań Trasy Armii Krajowej na węźle Modlińska pod łącznicą zjazdową w relacji zachód – północ (Poznań – ul. Modlińska). W dniu 12 lipca od godz. ok. 6 rano planowane jest udrożnienie jednego pasa jezdni zbiorczo – rozprowadzającej (kierunek Marki – Centrum). W ciągu dnia (do godziny ok. 15) planowane jest udrożnienie pozostałych pasów ruchu. Wdrożona organizacja ruchu pozwoli prowadzić prace związane z wyburzeniem łącznicy zjazdowej w relacji zachód – północ (Poznań – ul. Modlińska) na węźle Modlińska, w sposób bardziej bezpieczny i mniej uciążliwy dla użytkowników trasy.
·         W dniach 11–15 lipca planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu zawężające jezdnie, polegające na naprzemiennym zamykaniu prawych i lewych pasów zarówno na jezdniach głównych jak i zbiorczo – rozprowadzających w obu kierunkach ruchu (wschód-zachód oraz zachód-wschód). Ta organizacja ruchu pozwoli na wbijanie ścianek szczelnych oraz prowadzenie prac związanych z budową nowych fundamentów podpór łącznicy zjazdowej w relacji zachód – północ (Poznań – ul. Modlińska) na węźle Modlińska.
·         W dniach 14 – 16 lipca planowane jest prawostronne zawężenie jezdni zbiorczo – rozprowadzającej w kierunku Marki – Centrum. Ruch prowadzony będzie dwoma pasami o szerokości 3 m. Tymczasowa organizacja ruchu pozwoli na wbijanie ścianek szczelnych w celu prowadzenia prac związanych z budową nowych fundamentów podpór łącznicy zjazdowej w relacji zachód – północ (Poznań – ul. Modlińska) na węźle Modlińska.
·         W dniu 15 lipca (ok. godz. 22) planowane jest przywrócenie ruchu na jezdni zbiorczo – rozprowadzającej od ul. Broniewskiego w kierunku wschodnim (dojazd do stacji paliw BP).  Zamknięcie ul. Żelazowskiej zostanie utrzymane do dnia 3 sierpnia. Od dnia 18 lipca planowane jest wyłączenie z ruchu północnej połowy ul. Włościańskiej na odcinku od pętli autobusowej do końca zakresu robót (ok. 50 m. za ul. Żelazowską) przy jednoczesnym utrzymaniu dojazdu do Targowiska z ul. Żelazowskiej. Taka organizacja ruchu pozwoli zakończyć przebudowy w rejonie skrzyżowania Włościańska – Żelazowska do 31 sierpnia.

 

Zmiana organizacji ruchu,  Węzeł Modlińska po 14.06.2014

Zmiana organizacji ruchu, Węzeł Modlińska po 14.06.2014

Zmiana organizacji ruchu, Węzeł Wisłostrada po 14.06.2014

Zmiana organizacji ruchu, Węzeł Wisłostrada po 14.06.2014

schemat objazdów w dniach 18.06-22.06.2014

schemat objazdów w dniach 18.06-22.06.2014

Mapa objazdów po 08.11.2013r

Mapa objazdów po 08.11.2013r

schemat objazdów w dniach 18.06-22.06.2014

schemat objazdów w dniach 18.06-22.06.2014

Objazdy - kierunek Centrum

Objazdy - kierunek Centrum

schemat objazdów w dniach 18.06-22.06.2014

schemat objazdów w dniach 18.06-22.06.2014

Objazdy - kierunek Gdańsk

Objazdy - kierunek Gdańsk

schemat objazdów w dniach 18.06-22.06.2014

schemat objazdów w dniach 18.06-22.06.2014

Zmiana organizacji ruchu, Węzeł Wisłostrada

Zmiana organizacji ruchu, Węzeł Wisłostrada

schemat objazdów w dniach 18.06-22.06.2014

schemat objazdów w dniach 18.06-22.06.2014

Zmiana organizacji ruchu,  Węzeł Modlińska

Zmiana organizacji ruchu, Węzeł Modlińska

Utrudnienia w ruchu 13-20.06.2014

Utrudnienia w ruchu 13-20.06.2014