ZAMAWIAJĄCY

 
 

 

INŻYNIER

 

 

 

 

NADZÓR AUTORSKI

 

 

 

PROJEKTANT PODSTAWOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

 

 

WYKONAWCA

 

 

PODWYKONAWCY

 

MIR, CUPT

 

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA

 

 

 

 

CENTRUM UNIJNYCH

PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCH

  


 

 

   

Kontakt

 

ZAMAWIAJĄCY:

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Olsztynie,

al. Warszawska 89, 10-083 Olsztyn

 

Kierownik Projektu: Piotr Paradowski


 

Biuro Kierownika Projektu

ul. Paderewskiego 3

14-100 Ostróda

 tel.  89 642 71 72

 

e-mail: pparadowski@gddkia.gov.pl

 

  

 

NADZÓR INWESTORSKI  konsorcjum

 

ZBM Inwestor Zastępczy Spółka Akcyjna- Lider,

ul. Jagiellońska 88, B. 51BC, lok. 36  03-215 Warszawa,

 

Safege S.A.S. - Partner

Parc de L’ille, 15/27 rue du Port 92 000 Nanterre reprezentowany przez

Safage S.A. Oddział w Polsce

ul. Aleje Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa

 

Inżynier Kontraktu: Andrzej Radoszewski


 

Biuro Inżyniera Kontraktu:

ul. Gizewiusza 34 A

14-100 Ostróda

 

tel/fax 603 302 831

 

e-mail: S7.ostroda@zbm.com.pl

 

SCHEMAT ORGANIZACYJNY ZESPOŁU INŻYNIERA REZYDENTA - Pododcinek C2

 

  

NADZÓR AUTORSKI:

 

Transprojekt Warszawa

ul. Koniczynowa 11  03-612 Warszawa,
tel. 22 832 29 15 - 18
fax 22 832 29 13


transwarhttp://www.transwar.com/images/at.giftranswar.com
transwarhttp://www.transwar.com/images/at.giftransprojekt.pl

http://www.transwar.com/

 

  

PROJEKTANT PODSTAWOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ:

 

 

Arcadis Sp. z o.o.

ul. Wołoska 22a

02-675 Warszawa

T +48 22 203 20 00

F +48 22 203 20 01

e-mail: info-pl@arcadis.com

https://www.arcadis.com/pl/polska/

 

   

WYKONAWCA:

Strabag Infrastruktura Południe Sp. z.o.o.

ul. Parzniewskiej 10

05-800 Pruszków

  

 

Dyrektor Kontraktu: Marek Zaręba

 


 

Biuro Wykonawcy:

Strabag Sp. z.o.o.

ul. Garnizonowa 5

14-100 Ostróda

 

tel. 89 651 19 81, 606 544 453

e-mail: biuro-s7-c2@strabag.com