ZAMAWIAJĄCY

 
 

 

INŻYNIER

 

 

 

 

NADZÓR AUTORSKI

 

 

 

PROJEKTANT PODSTAWOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

 

 

WYKONAWCA

 

MIR, CUPT

 

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA

 

 

 

 

CENTRUM UNIJNYCH

PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCH

  


 
   

Aktualności

   

MOPEK

 

Przejście ekologiczne PE 4/C w km 0+830 drogi dojazdowej DZ20/C

Na zdjęciach mopek Barbastella barbastellus.

 

Oprócz mopka również nocka rudego Myotis daubentonii i gacka brunatnego Plecotus auritus.

 

 

 


 

 ZE WZGLĘDU NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE WYKONAWCA

    NIE PROWADZI ROBÓT W ZAKRESIE ROBÓT DROGOWYCH

 

 

    GAZETA OLSZTYŃSKA - Coraz bliżej "ekspresówki" między Olsztynkiem a Miłomłynem 

 

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oszacowała dotychczasowe postępy prac przy budowie drogi ekspresowej między Miłomłynem a Olsztynkiem. Największy odnotował odcinek A, gdzie zaawansowanie prac osiągnęło około 40 procent  CZYTAJ WIĘCEJ >

 

    MOPEK

Przejście ekologiczne PE 4/C w km 0+830 drogi dojazdowej DZ20/C z przygotowanymi miejscami - zimowisko nietoperzy

 

 

 

 

 

       Program:

       Dnia 22.12.2015r. Inżynier w uzgodnieniu z Zamawiającym zaakceptował Program Zmiana 1.3. 

 

    Archeologia – na odcinku DK 7 w miejscowości Rychnowo gm. Ostróda (WĘZEŁ RYCHNOWO) 23.07.2015r.  podczas zdejmowania humusu odkryto trzy stanowiska archeologiczne z licznymi obiektami o charakterze palenisk i jam.  Ponadto znaleziono niewielką ilość materiału ruchomego w postaci fragmentów ceramiki pradziejowej i średniowiecznej.