ZAMAWIAJĄCY

 
 

 

INŻYNIER

 

 

 

 

NADZÓR AUTORSKI

 

 

 

PROJEKTANT PODSTAWOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

 

 

WYKONAWCA

 

 

PODWYKONAWCY

 

MIR, CUPT

 

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA

 

 

 

 

CENTRUM UNIJNYCH

PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCH

  


 

 

   

Aktualności

 

W dniu 05.12.2017r. Wykonawca złożył pismo dot. zakończenia robót oraz wniosek o wystawienie przez Inżyniera Kontraktu Świadectwa Przejęcia dla całości robót. 

 

W dniu 28.12.2017r. obradowała Komisja Odbioru Ostatecznego Zamawiającego. 

 

W dniu 02.01.2018r. Inżynier Kontaktu wystawił Świadectwo Przejęcia dla całości robót.


 

W środę (6 grudnia) nastąpi uroczyste otwarcie kolejnego odcinka ekspresowej S7 z Rychnowa do Olsztynka.

Otwarcie odcinka drogi ekspresowej S7 Rychnowo - Olsztynek odbędzie się 6 grudnia o godz. 14.15 na terenie Miejsca Obsługi Podróżnych „Olsztynek”. czytaj więcej >>>


 

  W nawiązaniu do zgłoszenia z dnia 24.11.2017 r. oraz odbioru wstępnego z dnia 27.11.2017  r. dotyczącego wprowadzenia ruchu wahadłowego na DK7 Rychnowo, Wykonawca informuje, że w dniu dzisiejszym (28.11.2017 r.) o godzinie 8:15 ruch wahadłowy został uruchomiony. Roboty zostały oznakowanie zgodnie z projektem zatwierdzonym klauzulą nr 415 z dnia 06.08.2015 r. (przedłużenie ważności klauzulą nr 202  z dnia 1.06.2017 r.). schemat >>>

 

Czas trwania zmiany organizacji ruchu ok 3 tygodnie.

 


 

Wykonawca inwestycji o nazwie: „Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Miłomłyn-Olsztynek z podziałem na 2 zadania: Zadanie nr 2 – Rychnowo – Olsztynek (pododcinek C2)” informuje, że ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne powrotne przełożenie ruchu z odcinka drogi S7 od km 33+300 do km 37+900 strona lewa na drogi DZ20 zgodnie z klauzulą nr 196 z dnia 01.06.2017 r. oraz DZ24 i DZ26 zgodnie z klauzulą 198 z dnia 01.06.2017 r, oraz na docelowy ślad DZ26 pod obiektem DPG-33 zgodnie z klauzulą 533 z dnia 24.10.2017 r. odbędzie się w dniu 21.11.2017 o godzinie 8:30. 


 

Przełożenie ruchu jest konieczne do kontynuacji robót na ciągu głównym i warunkuje prowadzenie robót zgodnie z założonym harmonogramem. 

 


 

Wykonawca inwestycji o nazwie: „Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Miłomłyn-Olsztynek z podziałem na 2 zadania: Zadanie nr 2 – Rychnowo – Olsztynek (pododcinek C2)” informuje, że w dniu 20.11.2017 r. o godzinie 10:00 planuje powrotnie przełożyć ruch z odcinka drogi S7 od km 33+300 do km 37+900 strona lewa na drogi DZ20 zgodnie z klauzulą nr 196 z dnia 01.06.2017 r. oraz DZ24 i DZ26 zgodnie z klauzulą 198 z dnia 01.06.2017 r, oraz na docelowy ślad DZ26 pod obiektem DPG-33 zgodnie z klauzulą 533 z dnia 24.10.2017 r. mapa >>>

 


 

Przełożenie ruchu na lewą jezdnię drogi ekspresowej od km 83+900 - 88+500 nastąpiło 09.10.2017

 mapa 1mapa 2mapa 3

 


 

Otwarcie prawej jezdni drogi ekspresowej S7 do km 31+300

mapa 1, mapa 2, mapa 3

 


 

Przełożenie ruchu na obiekt WD-29 nastąpiło 11.09.2017 mapa>>>

 

 


 

COR otwarcie S7 do Węzła Rychnowo  mapa>>>

 


 

Kiedy skończą budować najważniejsze drogi na Warmii i Mazurach? Sprawdź postęp prac.

 

Budowa drogi ekspresowej Olsztyn-Olsztynek, obwodnicy Olsztyna i Ostródy to jedne z najważniejszych inwestycji drogowych województwa. Sprawdziliśmy, jak idą prace i kiedy będziemy mogli pojechać nowymi drogami. czytaj więcej >>>

 


 

PRZEJAZD PRZEZ OBIEKT WD-27 – WPROWADZONA W DNIU  25.05.2017

 


 

 

 OBJAZD DK7 NA CZAS BUDOWY WD-27 – WPROWADZONO W DNIU 17.05.2016

 


 

OBJAZD DK7 NA CZAS BUDOWY OBIEKTU WD-29 – WPROWADZONO W DNIU 30.11.2016

 


 

 

 

MOPEK

 

Przejście ekologiczne PE 4/C w km 0+830 drogi dojazdowej DZ20/C

Na zdjęciach mopek Barbastella barbastellus.

 

Oprócz mopka również nocka rudego Myotis daubentonii i gacka brunatnego Plecotus auritus.

 

 

 


 

 ZE WZGLĘDU NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE WYKONAWCA

    NIE PROWADZI ROBÓT W ZAKRESIE ROBÓT DROGOWYCH

 

 

    GAZETA OLSZTYŃSKA - Coraz bliżej "ekspresówki" między Olsztynkiem a Miłomłynem 

 

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oszacowała dotychczasowe postępy prac przy budowie drogi ekspresowej między Miłomłynem a Olsztynkiem. Największy odnotował odcinek A, gdzie zaawansowanie prac osiągnęło około 40 procent  CZYTAJ WIĘCEJ >

 

    MOPEK

Przejście ekologiczne PE 4/C w km 0+830 drogi dojazdowej DZ20/C z przygotowanymi miejscami - zimowisko nietoperzy

 

 

 

 

 

       Program:

       Dnia 22.12.2015r. Inżynier w uzgodnieniu z Zamawiającym zaakceptował Program Zmiana 1.3. 

 

    Archeologia – na odcinku DK 7 w miejscowości Rychnowo gm. Ostróda (WĘZEŁ RYCHNOWO) 23.07.2015r.  podczas zdejmowania humusu odkryto trzy stanowiska archeologiczne z licznymi obiektami o charakterze palenisk i jam.  Ponadto znaleziono niewielką ilość materiału ruchomego w postaci fragmentów ceramiki pradziejowej i średniowiecznej.