ZAMAWIAJĄCY

 

 

WYKONAWCA

 

 

INŻYNIER

 

 

 

 

NADZÓR AUTORSKI

 

PROJEKTANT PODSTAWOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

 

 

MIR, CUPT

 

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA

 

 

 

 

 CENTRUM UNIJNYCH

PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCH

 

 

 

   

Kalendarium

 

     W dniu 09.09.2016 r. Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego udzielił pozwolenia na użytkowanie:

 - Jezdnia prawa od km 15+350 do km 15+ 900

 


 

        Archeologia:

 

        W dniu 09.05.2016 nastapiło przekazanie terenu po wykonaniu ratowniczych archeologiczne badania wykopaliskowych.  

"Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Miłomłyn - Olsztynek, pododcinke B od km od 9+181,7 do 18+845"

 

Strona przekazująca: KSAR s.c. - Wojciech Słaboń, Anna Stróżewska-Słaboń

Teren budowy przejmuje Wykonawca: Konsorcjum w składzie Budimex SA - lider, Ferrovial Agroman S.A. - partner, przy udziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Olsztynie oraz Konsultanta - Lider Konsorcjum: Zakład Budownictwa Mostowego Inwestor Zastępczy SA

 

Przedmiotem przekazania jest powierzchnia po przeprowadzonych ratowniczych archeologicznych badaniach wykopaliskowych:

 

- Stanowisko Górka I AZP 26-56/22, na działkach nr 7/14, 7/15, 7,18 w obrębie nr 9 Górka, gm. Ostróda

 

--  Stanowisko Górka XXV AZP 26-56/21, na działkach nr 87/6, 87/7, 87/8, 87/9, 87/11, 87/12, 39/33 w obrębie nr 9 Górka, gm. Ostróda

 

     Wykonawca badań archeologicznych oświadcza, że zakończył prowadzenie ratowniczych archeologicznych badań wykopaliskowych na ww. działkach, a przedmiotowy obszar terenu budowy został należycie przebadany. W związku z powyższym, przekazany teren jest dopuszczony do prowadzenia przez Wykonawcę dalszych robót we wszystkich asortymentach, zgodnie z Dokumentacją Projektową.

 

         Wykonawca robót budowlanych Budimex, oświadcza, że stan faktyczny przekazanego terenu jest mu znany i przyjmuje bez uwag.  

 


 

    W dniu 11.04.2016 nastapiło przekazanie terenu po wykonaniu ratowniczych archeologiczne badania wykopaliskowych.  

"Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Miłomłyn - Olsztynek, pododcinke B od km od 9+181,7 do 18+845"

 

Strona przekazująca: KSAR s.c. - Wojciech Słaboń, Anna Stróżewska-Słaboń

Teren budowy przejmuje Wykonawca: Konsorcjum w składzie Budimex SA - lider, Ferrovial Agroman S.A. - partner, przy udziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Olsztynie oraz Konsultanta - Lider Konsorcjum: Zakład Budownictwa Mostowego Inwestor Zastępczy SA

 

Przedmiotem przekazania jest powierzchnia po przeprowadzonych ratowniczych archeologicznych badaniach wykopaliskowych:

 

- Stanowisko Górka I AZP 26-56/22, w obrębie nr 9 Górka, gm. Ostróda

 

--  Stanowisko Górka XXV AZP 26-56/21, w obrębie nr 9 Górka, gm. Ostróda

 

     Wykonawca badań archeologicznych oświadcza, że zakończył prowadzenie ratowniczych archeologicznych badań wykopaliskowych na ww. działkach, a przedmiotowy obszar terenu budowy został należycie przebadany. W związku z powyższym, przekazany teren jest dopuszczony do prowadzenia przez Wykonawcę dalszych robót we wszystkich asortymentach, zgodnie z Dokumentacją Projektową.

 

         Wykonawca robót budowlanych Budimex, oświadcza, że stan faktyczny przekazanego terenu jest mu znany i przyjmuje bez uwag.  

 


 

     W dniu 17.03.2016 nastapiło przekazanie terenu po wykonaniu ratowniczych archeologiczne badania wykopaliskowych.  

"Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Miłomłyn - Olsztynek, pododcinke B od km od 9+181,7 do 18+845"

 

Strona przekazująca: KSAR s.c. - Wojciech Słaboń, Anna Stróżewska-Słaboń

Teren budowy przejmuje Wykonawca: Konsorcjum w składzie Budimex SA - lider, Ferrovial Agroman S.A. - partner, przy udziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Olsztynie oraz Konsultanta - Lider Konsorcjum: Zakład Budownictwa Mostowego Inwestor Zastępczy SA

 

       Przedmiotem przekazania jest powierzchnia po przeprowadzonych ratowniczych archeologicznych badaniach wykopaliskowych:

- Stanowisko Ostróda V AZP 26-57/12, na działce nr 87/6 w obrębie nr 9 Ostróda, gm. Ostróda

--  Stanowisko Górka VII AZP 26-57/48, na działkach nr 22/8, 22/10, 22/12 w obrębie nr 9 Górka, gm. Ostróda

- Stanowisko Górka I AZP 26-56/22, obszar przekazany częściowo

--  Stanowisko Ostróda XVII AZP 26-56/13, obszar przekazany częściowo

--  Stanowisko Ostróda XXV AZP 26-56/21, obszar przekazany częściowo

 

        Wykonawca badań archeologicznych oświadcza, że zakończył prowadzenie ratowniczych archeologicznych badań wykopaliskowych na ww. działkach, a przedmiotowy obszar terenu budowy został należycie przebadany. W związku z powyższym, przekazany teren jest dopuszczony do prowadzenia przez Wykonawcę dalszych robót we wszystkich asortymentach, zgodnie z Dokumentacją Projektową.

 

         Wykonawca robót budowlanych Budimex, oświadcza, że stan faktyczny przekazanego terenu jest mu znany i przyjmuje bez uwag.   

 


 

     W dniu 18.02.2016 nastapiło przekazanie terenu po wykonaniu ratowniczych archeologiczne badania wykopaliskowych.  

"Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Miłomłyn - Olsztynek, pododcinke B od km od 9+181,7 do 18+845"

 

Strona przekazująca: KSAR s.c. - Wojciech Słaboń, Anna Stróżewska-Słaboń

Teren budowy przejmuje Wykonawca: Konsorcjum w składzie Budimex SA - lider, Ferrovial Agroman S.A. - partner, przy udziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Olsztynie oraz Konsultanta - Lider Konsorcjum: Zakład Budownictwa Mostowego Inwestor Zastępczy SA

 

       Przedmiotem przekazania jest powierzchnia po przeprowadzonych ratowniczych archeologicznych badaniach wykopaliskowych:

- Stanowisko Ostróda XVI AZP 26-56/12, na działce nr 4/8 w obrębie nr 2 Ostróda, miasto Ostróda

-  Stanowisko Górka VI AZP 26-57/47, na działce nr 19/3 w obrębie nr 9 Górka, gm. Ostróda

 

        Wykonawca badań archeologicznych oświadcza, że zakończył prowadzenie ratowniczych archeologicznych badań wykopaliskowych na ww. działkach, a przedmiotowy obszar terenu budowy został należycie przebadany. W związku z powyższym, przekazany teren jest dopuszczony do prowadzenia przez Wykonawcę dalszych robót we wszystkich asortymentach, zgodnie z Dokumentacją Projektową.

 

         Wykonawca robót budowlanych Budimex, oświadcza, że stan faktyczny przekazanego terenu jest mu znany i przyjmuje bez uwag.

 

 


 

 

     W dniu 21.12.2015 nastapiło przekazanie terenu budowy, przeznaczony pod ratownicze archeologiczne badania wykopaliskowe w km od 9+181,7 do 18+845.

 

Teren budowy przejmuje Wykonawca badań archeologicznych KSAR s.c. Wojciech Słaboń, Anna Stróżewska-Słaboń.

 

        Przedmiotem przekazania jest powierzchnia przeznaczona pod ratownicze archeologiczne badania wykopaliskowe:

 

- Stanowisko Ostróda XXV AZP 26-56/21, na działkach nr 87/6, 87/7, 87/8, 87/9, 87/11, 87/12, 39/33 w obrębie nr 9 Górka, gm, Ostróda

 

- Stanowisko Ostróda XVI AZP 26-56/12, na działce nr 4/8 w obrębie nr 2 Ostróda, miasto Ostróda

-  Stanowisko Ostróda XVII AZP 26-56/13, na działkach nr 4/6, 5/2, 6/1, 7/2 w obrębie nr 2 Ostróda, miasto Ostróda

-  Stanowisko Górka I AZP 26-56/22, na działkach nr 7/14, 7/15, 7/18, 7/2 w obrębie nr 9 Górka, gm. Ostróda

-  Stanowisko Górka V AZP 26-57/46, na działce nr 87/6 w obrębie nr 9 Górka, gm. Ostróda

-  Stanowisko Górka VI AZP 26-57/47, na działce nr 19/3 w obrębie nr 9 Górka, gm. Ostróda

-  Stanowisko Górka VII AZP 26-57/48, na działkach nr 22/8, 22/10, 22/12 w obrębie nr 9 Górka, gm. Ostróda

 

Działki objęte są Decyzją n5 05/12 z dnia 02.07.2012 r. o zewoleniu na realizację inwestycji drogowej.

 

Wykonawca oświadczył, że na w/w działkach zostały strzymane wszelkie prace, zgodnie z Decyzjami Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków:

 

- nr 261/2015 z dnia 10.07.2015 r.

- nr 293/2015 z dnia 04.08.2015 r.

- nr 325/2015 z dnia 24.08.2015 r.

- nr 355/2015 z dnia 07.09.2015 r.

- nr 356/2015 z dnia 07.09.2015 r.

- nr 357/2015 z dnia 07.09.2015 r.

- nr 385/2015 z dnia 15.09.2015 r.

- nr 386/2015 z dnia 15.09.2015 r.

 

Drogi dojazdowe do stanowisk będą ustalone na bieżąco między Wykonawcą badań archeologicznych, a Wykonawcą.

 

Wykonawca badań archeologicznych oświadcza, że wykona badania ze sprawozdaniem i przekaże stanowiska w ciągu:

 

- 120 dni dla stanowiska – Ostróda XXV

- 120 dni dla stanowiska – Górka I

- 90 dni dla stanowiska – Ostróda XVII

- 60 dni dla stanowiska – Górka V

- 60 dni dla stanowiska – Górka VII

- 20 dni dla stanowiska – Górka VI

- 20 dni dla stanowiska – Ostróda XVI

 

Licząc od dnia przekazania mu terenu

 

Wskazane przez Budimex stanowiska archeologiczne niezbędne w pierwszej kolejności dla Budowy:

 

-  Odcinek DK7 km 11+870 – 12+045, w szczególności obszar pod transforator

-  Odcinek DK7 km 12+505 – 12+585

-  Odcinek DK16 km 16+411 – 16+657

-  Odcinek DK16 km 17+007 – 17+126

-  Odcinek DK7 km 15+950 – 16+650, 16+750 – 16+900, 17+100 – 17+160

 

 


     W dniu 18 czerwca 2015r. został przekazany Wykonawcy teren budowy wraz z dokumentacją projektową dla Wykonawcy.”    „W dniu 15 czerwca 2015 została podpisana umowa na realizację „Budowy drogi S7 na odcinku Miłomłyn – Olsztynek, Pododcinek od km 9+181,7 do km 18+845 (Pododcinek „B”)” pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad a Budimex S.A..