ZAMAWIAJĄCY

 

 

WYKONAWCA

 

 

  PODWYKONAWCY

 

INŻYNIER

 

 

 

 

NADZÓR AUTORSKI

 

PROJEKTANT PODSTAWOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

 

 

MIR, CUPT

 

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA

 

 

 

 

 CENTRUM UNIJNYCH

PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCH

 

 

 

   

Aktualności

 

 Zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu S7 z drogą nr 530 koło Ostródy.

O zmianach poinformował w piątek (21.07.) wykonawca zadania pn. „Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Miłomłyn-Olsztynek, pododcinek Ostróda Północ – Ostróda Południe (pododcinek „B”) wraz z obwodnicą Ostródy w ciągu drogi krajowej DK16”. czytaj więcej >>>

 


 

Kiedy skończą budować najważniejsze drogi na Warmii i Mazurach? Sprawdź postęp prac.

Budowa drogi ekspresowej Olsztyn-Olsztynek, obwodnicy Olsztyna i Ostródy to jedne z najważniejszych inwestycji drogowych województwa. Sprawdziliśmy, jak idą prace i kiedy będziemy mogli pojechać nowymi drogami. czytaj więcej >>>


 

Jeszcze w wakacje otwarty zostanie odcinek drogi S7 pod Ostródą

 

Prawdopodobnie 11 sierpnia kierowcy pojadą nową nitką krajowej "siódemki", która budowana jest w okolicach Ostródy. Będzie to ponaddziesięciokilometrowy odcinek z Rychnowa do węzła Ostróda Południe. czytaj więcej >>>


Przeniesienie ruchu z drogi krajowej DK7 na odcinku od km 145+000-146+000 na drogę zbiorczą DZ2/B. 

 

 

 


 

Plan zmiany organizacji ruchu przewidzianej na poniedziałek 15.05.2017

 

Zmiana związana jest z zakończeniem przebudowy starego odcinka drogi DK7 od ronda przy Expo Mazury do miejscowości Górka oraz przywróceniem na nim ruchu relacji Gdańsk – Warszawa.

 

Jednocześnie zamknięte dla ruchu zostanie dotychczasowe połączenie nowo wybudowanym odcinkiem drogi S7 od czterowlotowego ronda (na wysokości Arena Ostróda) do miejscowości Worniny. Zamknięcie związane jest z koniecznością ukończenia robót drogowych oraz mostowych w obrębie Węzła Ostróda Południe.

 

 

 


 

Zmiana organizacji ruchu na modernizowanej S7 koło Ostródy

 

Od poniedziałku 15 maja czeka nas kolejna zmiana w organizacji ruchu na modernizowanej S7.

Wykonawca zadania pn. „Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Miłomłyn-Olsztynek, pododcinek Ostróda Północ – Ostróda Południe (pododcinek „B”) wraz z obwodnicą Ostródy w ciągu drogi krajowej DK16” informuje, że na dzień 15 maja br. zaplanowano wprowadzenie zmiany w organizacji ruchu w ciągu drogi krajowej nr 7. czytaj więcej >>>

 


 Most na "siódemce" idzie w górę! Waży 800 ton

 

Na budowanej S7 koło Ostródy rozpoczęła się dziś operacja podniesienia przęsła mostu. Potrwa kilka godzin.

Przęsło musi być podniesione do odpowiedniej wysokości. Operacja będzie trwała kilka godzin, bo ciężar przęsła to ok. 800 ton.

Most znajduje się z ciągu DS7 na odcinku modernizowanej obwodnicy Ostródy, nad przesmykiem jeziora Pauzeńskiego. Tu nowa "siódemka" będzie biegła zupełnie nową nitką, zbudowaną nad taflą jeziora. 
czytaj więcej >>>


Budowa mostu nad Kanałem Pauzeńskim (film) czytaj więcej >>>

   


 

Uwaga! Zmiana organizacji ruchu - ul. Olsztyńska i Plebiscytowa

 

Uwaga kierowcy!. 4 maja nastąpi zmiana organizacji ruchu w rejonie ul. Olsztyńskiej i Plebiscytowej. Jest to związane z pracami przy budowie drogi ekspresowej S7. (czytaj więcej >>>)

 


 

Uwaga kierowcy! Zmiana organizacji ruchu na "siódemce" koło Ostródy

Wykonawca ekspresowej S7 na odcinku Miłomłyn-Olsztynek informuje, że w dniu 18 stycznia nastąpi przełożenie ruchu ze "starej" drogi krajowej DK7 na jedną jezdnię nowej ekspresówki na obwodnicy Ostródy. czytaj więcej >>>


 

Zmiana organizacji ruchu obejmuje przełożenie ruchu z drogi krajowej DK7 od km 149+000 do km 150+100 na lewą nitkę drogi ekspresowej S7, przełożenie ruchu z drogi krajowej DK7 od km 150+500 do km 152+000 na lewą nitkę S7 wraz z utworzeniem tymczasowego ronda, przełożenie ruchu z drogi krajowej DK16 od km 105+000-105+300 oraz DK7 152+100-154+40 na prawą nitkę S7 oraz drogę w śladzie drogi dojazdowej DD11. 

 

 


 

     Przełożenie ruchu z DK7 na drogę objazdową od km 148+00 do km 148+300. Od 14.12.2016

 


 


 

     W dniu 08.11.2016 nastąpi przeniesienie tymczasowego włączenia drogi wojewódzkiej nr 530 w drogę ekspresową nr 7 z km 9+750 na węzeł Ostróda Północ w km 10+100

 

Przewiązka w ciągu S7 od strony Gdańska (km 9+181) oraz od strony Warszawy  (km 10+900) pozostają bez zmian. Zmianie ulegnie lokalizacja oraz sposób włączenia drogi wojewódzkiej nr 530 w drogę ekspresową nr 7. Ruch z tymczasowego skrzyżowania w km 9+750 przeniesiony zostanie na węzeł „Ostróda Północ” w km 10+100. W ciągu S7 ruch będzie się odbywał nitką prawą. 

 


 

    W dniu 12.09.2016 nastąpi zmiana w organizacji ruchu na drodze krajowej DK7 w km 149+600-151+600. Zmiany w organizacji ruchu podyktowane są realizacją lewej  nitki projektowanej drogi ekspresowej S7 oraz muru oporowego M-3 od km 15+954,68 do 16+090,43. W ramach wprowadzonych zmian w organizacji ruchu nastąpi przełożenie ruchu z dotychczasowego objazdu drogą dojazdową DD7/B na prawą nitkę projektowanej drogi ekspresowej S7 od km 150+450 do km 151+100. Na odcinku od km 151+100-151+300 droga prowadzona będzie bypassem, natomiast od km 151+300 śladem istniejącej DK7. 

 

 

 

Zmiana w organizacji ruchu na drodze krajowej DK7 w km 149+600-151+600 - rysunek szczegółowy >>>

 

 

 


 

  W dniu 12.07.2016 r zostanie  przełożony ruch  z drogi krajowej nr 7 na ul. Olsztyńską i Plebiscytową. 

W wyniku wprowadzenia nowej organizacji ruchu wyłączony zostanie odcinek drogi krajowej nr 7 od tymczasowego ronda przy stacji paliw Shell do skrzyżowania z ul. Olsztyńską, włącznie z zamknięciem skrzyżowania nr 7 z ul. Olsztyńską

Zmiana organizacji ruchu będzie sukcesywnie wprowadzana w ciągu dnia.

 

 

 


 

    W ramach zmiany organizacji ruchu na drodze krajowej DK7 od km 146+650 do km 146+750 wykonane zostanie czasowe rondo w obrębie istniejącego dojazdu do stacji paliwowej Orlen. 

      Ze względu na wykonywane prace na drodze krajowej DK7 od km 146+800 do km 147+300 ruch na tym odcinku drogi krajowej zostanie przełożony na drogę dojazdową. Przełożenie ruchu od strony Warszawy nastąpi przy zastosowaniu przewiązki, natomiast od strony Gdańska poprzez zastosowanie ronda. Przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu to lipiec 2016. 

 


 

 ZE WZGLĘDU NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE WYKONAWCA

 NIE PROWADZI ROBÓT W ZAKRESIE ROBÓT DROGOWYCH DO 07.02.2016

 

 

 

 

   OSTRÓDA.WM.PL - DK16 I DK7 w okolicach Ostródy zamknięte !

 

Trwają prace przy budowie drogi S7 na trasie Ostróda Północ – Ostróda Południe. W środę (18 listopada) przed południem zmieni się organizacja ruchu na skrzyżowaniu dróg nr 7 i 16 (węzeł Górka). Ruch zostanie całkowicie wstrzymany na około 15 minut. CZYTAJ WIĘCEJ >


 

 

 

 

   OSTRÓDA.WM.PL - Kolejna zmiana organizacji ruchu na "siódemce" koło Ostródy

 

Na skrzyżowaniu dk 7 z ul. Olsztyńską w Ostródzie (skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną) zamknięty zostanie wlot z kierunku Lubajn. Objazd do Lubajn i ul. Plebiscytowej będzie poprowadzony przez tymczasowe rondo w obrębie stacji paliw. CZYTAJ WIĘCEJ >

 

    

 

 

   OSTRÓDA.WM.PL - Uwaga kierowcy! Zmiana w organizacji ruchu przy budowie S7

 

   Drogowcy planują zmianę w w organizacji ruchu przy budowie S7 na odcinku Ostróda Północ – Ostróda Południe. Ruch poprowadzony zostanie prawą jezdnią istniejącej DK 7. Zmieni się także organizacja ruchu w rejonie skrzyżowania z Szosą Elbląską. CZYTAJ WIĘCEJ >


 

 

 OBJAZD PRZY STACJI PALIW ORLEN W OSTRÓDZIE

 

 

 

 

GAZETA OLSZTYŃSKA - Coraz bliżej "ekspresówki" między Olsztynkiem a Miłomłynem 

 

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oszacowała dotychczasowe postępy prac przy budowie drogi ekspresowej między Miłomłynem a Olsztynkiem. Największy odnotował odcinek A, gdzie zaawansowanie prac osiągnęło około 40 procent  CZYTAJ WIĘCEJ > 

 

 

 

    UMOWA NA BUDOWĘ DROGI S7 I DROGI DK16 WOKÓŁ OSTRÓDY PODPISANA.  

 

    zobacz >>>

 

 

    Z dniem 04.08.2015r. został zatwierdzony Program nr 1

 

    W dniu 08.07.2015 r. w rejonie km 16+250 do 16+650 drogi S7 podczas odhumusowania odkryto nieznane dotychczas stanowisko archeologiczne. Na przedmiotowym odcinku wpisem do Dziennika Budowy wstrzymano prowadzenie dalszych robót do czasu przeprowadzenia ratowniczych badań archeologicznych. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie decyzją nr 261/2015 (pismo znak: IZAR.5161.50.1.2015.rp z dn. 10.07.2015 r.) potwierdził wstrzymanie robót budowlanych na przedmiotowym odcinku.

 

    Stanowiska archeologiczne - wyłączony obszar: 15+950 do 16+650, 16+750 do 16+900, 17+100 do 17+160 S7 oraz 16+411 do 16+650 na DK 16