ZAMAWIAJĄCY

 

 

WYKONAWCA PODODCINEK A i B

 

 

 PODWYKONAWCY

 

WYKONAWCA PODODCINEK C1 Infrastruktura południe

 

 

 PODWYKONAWCY

 

 

WYKONAWCA PODODCINEK C2

 

 

 PODWYKONAWCY

 

 

INŻYNIER

 

  

 

 

 

NADZÓR AUTORSKI

 

NAZDÓR AUTORSKI PODODCINEK A I B

 

 

NAZDÓR AUTORSKI PODODCINEK C1 I C2

 

 

MIR, CUPT

 

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA

 

 

 

 

 

 CENTRUM UNIJNYCH

PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCH

 

   

Opis węzłów i ich schematy pododcinek A

Węzeł „Miłomłyn Północ” zlokalizowany w km 0+464,30 na przecięciu z drogą Gminą Winiec- Miłomłyn (ul. Mazurska).


Po przebudowanie będzie węzłem częściowo kolizyjnym, karo z skrzyżowaniami w formie małego ronda na drodze poprzecznej.
Węzeł będzie umożliwiał wszystkie relacje skrętne zarówno w kierunku Gdańska jak i Warszawy.

Węzeł „Miłomłyn Południe” zlokalizowany w km 3+041,82 na przecięciu z drogą powiatową nr 1219N Tarda- Miłomłyn (ul. Twarda).


Węzeł ten będzie węzłem częściowo kolizyjnym, półkoniczynka.
Zakres projektowanych robót w obrębie tego węzła obejmuje dopasowanie istniejących łącznic węzła do projektowanego przekroju drogi ekspresowej.
Podstawową funkcją węzła jest umożliwienie wjazdu do miejscowości Miłomłyn od strony południowo- wschodniej oraz realizacji dostępności do drogi ekspresowej poprzez drogę powiatową. Węzeł po przebudowie będzie umożliwiał wszystkie relacje skrętu.